zápis z 14. zasedání KÚR dne 23.10.2008

08/04/2009

ZÁPIS č. 14.

ze zasedání KUR dne 23.10.2008

 

1.       Dům pro seniory Grafická, studie, č.parc. 3105 k.ú. Smíchov

Novostavba domu pro seniory na místě stávající budovy ubytovny. Celkem 43 bytových jednotek pro seniory 1+kk – 2+kk, jeden byt pro správce a 387m2 ploch určených pro veřejné vybavení. Budova o 6 nadzemních a jednom podzemním podlaží.
 
Komise souhlasí se záměrem stavby domu pro seniory na pozemku č. parc. 3105, v Grafické ulici, Praha 5, k.ú. Smíchov, dle předložené dokumentace, dat. 9/2008, za podmínky kompenzace úbytku ploch zeleně formou investic do revitalizace souvisejících okolních ploch a požadavku koordinace s okolními stavbami včetně dopravní problematiky.
 

2.       BD Nad Koulkou, studie, č.parc. 1286, k.ú. Smíchov

Projekt BD v proluce na místě stávajícího bytového domu. Celkem 6 b.j. velikosti 1+kk až 3+kk. Dům sestává ze dvou plných, dvou ustupujících nadzemních a dvou podzemních podlaží.
Komise souhlasí se záměrem stavby bytového domu na pozemku č. parc. 1286, Nad Koulkou 2538/2, Praha 5, k.ú. Smíchov, dle předložené dokumentace, dat. 9/2008

3.       Generel cyklistických tras

 
Komise bere na vědomí zpracovanou dokumentaci a doporučuje vypracování oponentního posudku realizovatelnosti.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě