Zápis z 12 zasedání KÚR dne 20.7.2006

       


1.) Stanovisko  MČ Praha 5 k návrhu zadání změn ÚPn Z07


    
    Komise přijala návrhy usnesení ve zněních, uvedených v přílohách I.1., I.2.,II.1. II.2., III.1.,
  III.2., IV., V., VI.


                                                                                                            


       


 2. Bytový dům Tůmova č.p. 190,na pozemku č.parc.548 k.ú. Košíře – dokumentace
      k územnímu řízen
í(doplnění studie oslunění a světlení)


      Po demolici stávajícího bytového domu č.p.190 je navržen bytový dům o 1 PP a  6 NP, s 10
      byty a 12 parkovacími místy v suterénu domu.


      Dokumentace byla doplněna na žádost odboru územního rozhodování studií proslunění a
      denního osvětlení, zprac. v dat. 02/2006


        Komise souhlasí s umístěním stavby “Bytový dům Tůmova“ na pozemku č.parc. 548 k.ú
  . Košíře, dle dokumentace dat. 02/2006


                                                                                                                  


3. Úprava míry využití SVM z F na G č.parc. 971/1,5,8,9 k.ú. Hlubočepy


    Nový návrh zástavby pozemků je předkládán z důvodu změny vlastníka .V návrhu  
    komplexu je vynechán víceúčelový objekt A, objekty B a C mají 6 NP,  snižují se v částech
    domů až na 4 NP. Objekt C navržen se  7 NP se snížením až na  5 NP. Řešení zachovává
    prostor pro plochy zeleně.


    Umístěno 138 bytů, 16 ateliérových buněk. Navrženo 131 parkovacích stání, 107
    v podzemních garážích, 24 venkovních.


 


    Komise návrh úpravy míry vužití území SVM ze stávajícího kódu F na G na části pozemků
  č.parc. 971/1,5,8,9 k.ú. Hlubočepy, dle předložené dokumentace , dat. 05/2006, doporučuje


 


4. „BD Pod Cibulkou na pozemku č.parc. 550 k.ú. Košíře“ DÚR


      Na svažitém terénu je  navržen objekt s 4 + 2 NP, 2 PP, který obsahuje 12 bytů, 19
   parkovacích  stání v suterénech domu, vjezd do garáží z ulice Musílkova.


 


   Komise  souhlasí s umístěním stavby “Obytný dům Pod Cibulkou“ na pozemku č.parc.  550
k.ú. Košíře, dle předložené dokumentace, dat. 09/2005 .