Zápis z 12. zasedání 17.12.2012

Městská část Praha 5

 

Zápis

z 12. zasedání Komise zahraniční a fondů EU městské části Praha 5

dne 17. 12. 2012

 

Přítomni: Ing. J. Vitha, Th.Mgr. P. Šáchová, Mgr. D. Bubníková Ing.  R. Kopáček,

     Ing. O. Velek, M. Kukrle ( do bodu 3)

 

Omluveni: Mgr. M. Atlasová, Ing. H. Heissler, A. Holub

 

 

Program:

Č.

 Bod jednání

 Rozhodnutí

 Číslo usnesení

 

1.

 Schválení zápisu 11. zasedání Komise zahraniční a fondů EU

 Schváleno

 

 

2.

 Schválení programu 12. zasedání Komise zahraniční a fondů EU

 Schváleno

 

 

3.

 Aktuální stav projektů a otevřené výzvy – Oddělení podpory a řízení projektů

 Schváleno

 

 

4.

 Plánované aktivity v oblasti zahraniční spolupráce – Talent roku 2013

 Schváleno

 

 

5.

 Různé

 Schváleno

 

 

 

 

Městská část Praha 5

12. zasedání Komise zahraniční a fondů EU městské části Praha 5

konané dne 17. 12. 2012 jako řádné

číslo usnesení

 

1. bod programu

Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise zahraniční a fondů EU

 

Schválení zápisu 11. zasedání Komise zahraniční a fondů EU

 

Komise zahraniční a fondů EU městské části Praha 5

        

I.          Schvaluje   

1.         zápis 11. zasedání Komise zahraniční a fondů EU  

 

Hlasování: 6 – 0 – 0               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Městská část Praha 5

12. zasedání Komise zahraniční a fondů EU městské části Praha 5

konané dne 17. 12. 2012 jako řádné

číslo usnesení

 

2. bod programu

Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise zahraniční a fondů EU

 

Schválení programu 12. zasedání Komise zahraniční a fondů EU

 

Komise zahraniční a fondů EU městské části Praha 5

        

I.          Schvaluje   

1.          program 12. zasedání Komise zahraniční a fondů EU  

 

 

 

Hlasování: 6 – 0 – 0

 

 

 

 

 

Městská část Praha 5

12. zasedání Komise zahraniční a fondů EU městské části Praha 5

konané dne 17. 12. 2012 jako řádné

číslo usnesení

 

3. bod programu

Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise zahraniční a fondů EU

 

Aktuální stav projektů a otevřené výzvy – Oddělení podpory a řízení projektů

 

Komise zahraniční a fondů EU městské části Praha 5

        

I.          Bere na vědomí   

1.         zprávu o aktuálním stavu projektů a otevřených výzev z Oddělení podpory a řízení projektů

 

K základní zprávě v přehledové tabulce byly k některým projektům ústně doplněny informace:

 

Probíhající projekty

Projekt Rozvoj služeb e-Gouvernment ÚMČ Praha 5

Komise bude o oficiálním rozhodnutí v nejbližší době informována

Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy v Praze na rok 2012

Podmínkou dotace je dostavba hřiště do 31. 12. 2012

V lednu bude dokončena fakturace a zpracována závěrečná zpráva

V květnu přijde vyúčtování z MHMP

Londýn – Program Základní práva a občanství

V projektu je MČ Praha 5 jako partner

Projekt dotaci nezískal

Pokud bude znovu výzva v UK vyhlášena, projekt bude znovu podán s lehkou úpravou

Předpokládaná spoluúčast MČ Praha 5 – cca 300 000,- Kč

Oranžové hřiště Štěpánkova

Hřiště předáno dětem na Mikuláše

Závěrečná zpráva bude předložena do RMČ 18. 12. 2012

Plus 50+

Projekt byl vyřazen

Projekt RESTART podpora vstupu na trh práce (OPPA)

Projekt neprošel o 3 body

Oba dva projekty zůstávají v záloze

 

Projekty v přípravě

Parky (Regenerace a úpravy pěších zón MČ Praha 5 – Barrandov)

Projektová dokumentace je hotova až do fáze realizace

Do 31. 3. 3013 by mělo být hotové vyhodnocení projektu

Monitoring vyhlášených výzev

Bylo uskutečněno výběrové řízení

Projekt byl zrušen

Rekonstrukce vily Portheimka

Byla ustavena pracovní skupina Portheimka

Nejkritičtější pohled nastal po odkrytí střechy, kde je rekonstrukce odhadována na 7,5 mil. Kč

Maximální hodnota dotace je 5 mil.

Od MHMP je možno získat 3,7 mil. Kč

Pohostinná země

MČ Praha 5 dodala vedoucímu partnerovi ze Sardinie materiály, které byly požadovány

Partner žádost o dotaci podal

Čeká se na výsledek

Zpracování studie by bylo zadáno dětem ze školy sociálních studií Drtinova

Švýcarské fondy

Určené pro nadané nebo handicapované

ERA hledá odpovídající partnery ve Švýcarsku

Na ÚMČ probíhá projekt ve spolupráci s Odborem školství

Workshopy výukových metod

Projekty OPPA

MČ Praha 5 nemá vhodný projekt, který by se dal aplikovat na vyhlášené výzvy

Projekty OPPK

Projekt ACT a e- Gouverment v dalším kole

Návrh, který se bude rozpracovávat v lednu 2013

Projekt počítačová kriminalita – spolupráce s Odborem sociálním

Grant 200 000,- Kč

 

Hlasování: 6 – 0 – 0

 

 

 

 

   

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Městská část Praha 5

12. zasedání Komise zahraniční a fondů EU městské části Praha 5

konané dne 17. 12. 2012 jako řádné

číslo usnesení

 

4. bod programu

Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise zahraniční a fondů EU

 

Plánované aktivity v oblasti zahraniční spolupráce – Talent roku 2013

 

Komise zahraniční a fondů EU městské části Praha 5

        

I.          Bere na vědomí   

1.         zprávu o konání mezinárodní hudební soutěže Talent roku 2013

 

II.         Doporučuje RMČ     

pověřit Oddělení řízení projektů EU zorganizovat účast zahraničních delegátů na soutěži Talent roku v únoru 2013

               

 

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 0

 

 

 

 

 

 

 

Městská část Praha 5

12. zasedání Komise zahraniční a fondů EU městské části Praha 5

konané dne 17. 12. 2012 jako řádné

číslo usnesení

 

5. bod programu

Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise zahraniční a fondů EU

 

Různé

 

Komise zahraniční a fondů EU městské části Praha 5

        

I.          Schvaluje     

1.         termíny zasedání Komise zahraniční a fondů EU městské části Praha 5 na                   I. pololetí 2013: 14. 1.; 21. 1.; 18. 2.; 18. 3.; 15. 4.; 20. 5.; 17. 6. od 16.30 hodin

 

 

  Hlasování: 5 – 0 – 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Začátek zasedání:

16:30 hod.

 

 

 

Konec zasedání:

18:00 hod. 

 

Za návrhovou komisi:

 

 

 

Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva

 

 

 

 

 

Zapsala: Daniela Szennaiová, l. 897