Zápis z 12. KOAaM dne 25.6.2007

25/07/2007

                                                                                                                                                                                                           

 

Z Á P I S 

 

 

z 12.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne: 25.6. 2007

 

 

Počet členů  KOA a M        13

Přítomno:         8 + 2 hosté                                                                        

Omluveno:       5                                                

 

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

12/01/2007

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 918/10, 918/11 a 918/14, k.ú. Smíchov z vlastnictví Bytového podniku v Praze 5 s.p. v likvidaci – dořešení majetkoprávních vztahů.

 

Žadatel:  Bytový podnik v likvidaci s.p.

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí.Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I. Schválit::

1.      prodej pozemků parc. č. 918/10, 918/11 a 918/14, k.ú. Smíchov z vlastnictví Bytového podniku Praha 5 s.p. v likvidaci Vrázova 9, Praha 5.

Hlasování: 4/0/0

 

ČÁST  OBCHODNÍCH  AKTIVIT

 

 

OA 12/01/2007

 

Žádost:  Plzeňská 210, záměr prodeje id. 2/3 domu čp. 2576, k.ú. Smíchov spoluvlastníkům.

 

Žadatel:  spoluvlastníci domu

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Jiřina Bělohlávková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :  I. Nesouhlasit:

1.      se záměrem prodeje id. 2/3 domu čp. 2576, k.ú. Smíchov, Plzeňská 210, Praha 5, spoluvlastníkům Petru Kazdovi a Marii Toušové za kupní cenu 3.800.000,- Kč

Hlasování: 5/0/0 

Hlasování s pův. návrhem: 2/0/3

 

 

OA 12/02/2007

 

Žádost: Lenora – záměr prodeje objektu čp. 39 se zast. pozemkem parcel. č.39 a souvisejícími pozemky 355/18, 355/25, 355/26 a 355/40, k.ú. Houžná.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Jiřina Bělohlávková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Revokovat:

1. usnesení 18/593/2006 ze dne 25.4.2006 v bodě I.1. takto:

 Souhlasí

 se záměrem prodeje objektu LENORA čp. 39 se zast. Pozemkem parcel. č. 39 a souvisejícími pozemky 355/18, 355/25, 355/26 a 355/40, k.ú. Houžná minimálně za cenu 2.500.000,- Kč

 

II. Schválit:

  1. prodloužení smlouvy o zprostředkování prodeje objektu Lenora uzavřené s realitní kanceláří První jihočeská realitní spol. s.r.o. do 31.12.2007

 

Hlasování: 5/0/0

 

 

OA 12/03/2007

 

Žádost:  Vltavská 12/čp.980 – uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 7.10.2002 s Vysokou školou finanční a správní o.p.s., Estonská 500, Praha 10, IČ: 26138077.

 

Žadatel:  Vysoká škola finanční a správní o.p.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I. Schválit:

1.uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. 3070/OSM/02 ze dne 7.10.2002 ve znění pozdějších dodatků s VŠ finanční  a správní o.p.s. z důvodu provádění stavebních úprav na objektu Vltavská 12/čp. 980, k.ú. Smíchov.

 

Hlasování: 5/0/0

 

 

OA 12/04/2007

 

Žádost:  Grafická 13/čp. 1060 – uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu č. 96/0/OOA/06 uzavřené dne 24.10.2006 se společností Telefónica 02 Czech Republice a.s.

 

Žadatel:  Telefónica a.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

 

 

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

 

  1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu č. 96/0/OOA/06 uzavřené dne 24.10.2006 se společností Telefónica 02 Czech Republic, a.s.,kterým se mění splatnost nájemného a nákladů za poskytované služby s účinností od 1.4.2007.

 

Hlasování: 4/0/0

 

 

 

OA 12/05/2007

 

Žádost:  Uzavření nájemních smluv na umístění reklamních zařízení na objektech v majetku MČ Praha 5 se společností  tédwa s.r.o., Koldínova 4, Praha 3, IČ: 27254089.na umístění reklamního zařízení na fasádě objektu.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Neschválit:

1.      uzavření nájemních smluv na umístění reklamních zařízení se společností tédwa s.r.o., Koldínova 4, Praha 3, IČ: 27254089 za roční nájemné ve výši 500,- Kč/m2/rok pronajaté plochy na těchto objektech:

 

Křížová 43/čp. 264, k.ú. Smíchov

Svornosti 1/čp. 1497, k.ú. Smíchov

Elišky Peškové 7/čp. 333, k.ú. Smíchov

U Královské louky 5/čp. 918, k.ú. Smíchov

Stroupežnického 10/čp. 493, k.ú. Smíchov

Vltavská 28/čp. 277, k.ú. Smíchov

Tomáškova 2/čp. 870, k.ú. Smíchov

Ostrovského 2/čp. 33, k.ú. Smíchov

Nádražní 92/čp. 48, k.ú. Smíchov

Nádražní 21/čp. 29, k.ú. Smíchov

Na Bělidle 42/čp. 65, k.ú. Smíchov

Musílkova 2/čp. 967, k.ú. Košíře

Plzeňská 209A/čp. 442, k.ú. Košíře

Mahenova 2/čp. 164, k.ú. Košíře

Plzeňská 125/čp.951, k.ú. Košíře

Plzeňská 76/čp. 470, k.ú. Košíře

 

Hlasování: 5/0/0

 

 

 

 

 

 

OA 12/06/2007

 

Žádost:  Elišky Peškové 17/čp. 741 – zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 124 m2 na úřední desku MČ Praha 5.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

1.      zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 124 m2 umístěných v přízemí a v suterénu objektu Elišky Peškové 17/čp. 741, k.ú. Smíchov za min. cenu nájemného ve výši 2.000,- Kč/m2/rok na úřední desku MČ Praha 5.

 

Hlasování: 5/0/0

 

 

NP 12/01/2007

 

Žádost:  NP – Zborovská 46/889, Praha 5 – Smíchov, pronájem na základě vyvěšení.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit :

1.      pronájem NP – kanceláří v ul. Zborovská 46/889, Praha 5 – Smíchov

žadateli: Ing. Bohuslav Vacula, Běhounkova 2456, 158 00 Praha 5.

za zákl. nájemné ve výši: 1.500,- Kč/m2/rok

 

Hlasování: 5/0/0

 

 

NP 12/02/2007

 

Žádost:  NP – Svornosti 1/1497, Praha 5 – Smíchov, sdružení BASE, sleva z nájemného.

 

Žadatel:  sdružení BASE

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

nájemci NP autoopravny u č.p. 1497, k.ú. Smíchov, ul. Svornosti 1, Praha 5 sdružení BASE zast. Svatoplukem Baďurou a Josefem Zelinkou poskytnutí slevy na nájemném ve výši 50% za měsíc červen 2007, tj. 17.860,- Kč.

 

Hlasování: 5/0/0

NP 12/03/2007

 

Žádost:  NP – Vrchlického 4/504, Praha 5 – Košíře, Ing. Jaroslav Kordas, úprava NS.

 

Žadatel:  Ing. Jaroslav Kordas

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ: I. Schválit:

 

1.uzavření Dodatku č. 3/2007, kterým se upravuje velikost předmětu nájmu v NS č. 050400906 ze dne 25.11.93 k užívání NP – fotoateliér na adrese Vrchlického 4/504, Praha 5 – Košíře s nájemcem Ing. Jaroslavem Kordasem  na 46,5 m2. Současně se upravuje výše nájmu na částku 3.779,- Kč měsíčně jako základu pro DPH.

2. zrušení NS č. 050400902 ze dne 18.9.2000 uzavřené s ing. Jaroslavem Kordasem na NP Vrchlického 4/504, Praha 5 na užívání fotoateliéru a skladu ke dni podpisu Dodatku č. 3/2007.

 

Hlasování: 5/0/0

  

 

NP 12/04/2007

 

Žádost:  NP – Vítězná 13/531, Praha 5 – Malá Strana, Pelikán, spol. s.r.o., snížení nájemného.

 

Žadatel:  Pelikán, spol. s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ: I.  neschválit:

1.     návrh nájemce Pelikán, spol. s.r.o. na snížení nájemného za NP lékárnu v nemovitosti č.p. 531, Vítězná 13, k.ú. Malá Strana, Praha 5.

 

Hlasování: 5/0/0

 

 

NP 12/05/2007

 

Žádost:  NP – Nádražní 24/1301, Praha 5 – Smíchov, pronájem na základě vyvěšení.

 

Žadatel: OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ: I. Schválit:

1.      pronájem NP – restaurace v ul. Nádražní 24/1301, Praha 5 – Smíchov

žadateli: …………………

za zákl. nájemné ve výši:  …………

 

Materiál stažen z programu.

NP 12/06/2007

 

Žádost:  NP – Štefánikova 51/259, Praha 5 – Smíchov, Václav Vetr – VEKOMAC, a.s., podání žalob na dlužné nájemné a za neoprávněné obohacení.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ: I. Schválit:

1.      podání žaloby ve znění § 451, zák.č. 40/1964 Sb (OBČZ) v platném znění na bývalého nájemce Václava Vetra – VEKOMAC s.a. IČO 186 802, za bezdůvodné obohacení ve výši ušlého nájmu 330.495,- Kč + úroky z prodlení a sml. pokuty za období od 22.3.2006 do 30.6.2007

2.      podání žaloby ve znění zák. č. 40/1964 Sb. (OBČZ) v platném znění na bývalého nájemce Václava Vetra – VEKOMAC s.a. IČO 186 802, na uhrazení dlužného nájemného za období od 1.1.2005 do 30.6.2005 ve výši 122.309,- Kč + úroky z prodlení a sml. pokuty

3.      Advokátní kancelář JUDr. Ilja Lamprecht k zastupování MČ Praha 5 v obou žalobách na nájemce Václava Vetra – VEKOMAC, s.a., bytem Amforová 1930, Praha 5.

 

Hlasování: 5/0/0

 

 

NP 12/07/2007

 

Žádost:  NP – Zborovská 6/1200, Praha 5 – Smíchov, Petr Čihák, souhlas s uváděním sídla společnosti.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ: I. Souhlasit:

 

1.      za spoluvlastnický podíl MČ Praha 5 ve výši id. ½ nemovitosti č.p. 1200, k.ú. Smíchov s tím, že zakládaná společnost Colours of India, s.r.o. bude uvádět jako své sídlo adresu Zborovská 1200/6, Praha 5 – Smíchov.

 

Hlasování: 5/0/0

 

 

NP 12/08/2007

 

Žádost:  NP – Hlubočepská 31a/281, Praha 5 – Hlubočepy, MUDr. Ivo Ezechiáš, zastupování ve sporu.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

 

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ: I. Souhlasit:

1.      se zmocněním AK Lazurová, že bude zastupovat MČ Praha 5 v kauze MUDr. Ezechiáš proti MČ Praha 5 ve věci zmatečnosti proti rozsudku o neplatnosti výpovědi z nájmu NP, spis. Zn. 26C80/2007

2.      s vypracováním vyjádření za MČ Praha 5 k žalobě zn. 26C80/2007 tak, aby bylo doručeno nejpozději ve lhůtě do 3.7.2007 k OS Praha 5

3.      se zmocněním AK Lazurová k podání návrhu na exekuci vyklizením v případě, že MUDr. Ezechiáš ve lhůtě do 15 dnů po nabytí právní moci rozsudku spis. Zn. 53Co31/52007-187 NP na adrese Hlubočepská 281/31a, Praha 5 – Hlubočepy nevyklidí a nepředá správní firmě a k zastupování MČ Praha 5 v tomto sporu.

 

Hlasování: 5/0/0

 

 

NA STŮL

 

OA 12/07/2007

 

Žádost:  Malátova 7, záměr koupě id. 2/12 domu čp. 611, s id. 2/12 zast. pozemku parcel. Č. 120, k.ú. Smíchov

 

Žadatel:  spoluvlastníci domu

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Jiřina Bělohlávková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :  I. Nesouhlasit:

1.      se záměrem koupě id. 2/12 domu čp. 611 s id. 2/12 zastav. poz. parcel. č. 120, k.ú. Smíchov, Malátova 7, v rámci předkupního práva od spoluvlastníků Ing. Richarda Harmule a Miroslava Harmule od každého id. 1/12 za kupní cenu 2.170.000,- Kč.

 

Hlasování: 5/0/0 

 

 

13. KOAaM se koná dne:  23.7.2007 v  16 hod. v 6. patře v zasedací místnosti RMČ,

 číslo dveří 614.

 

Začátek zasedání KOAaM v 16.00 hod.

Konec zasedání KOAaM v 17.30 hod.

 

 

Za KOAaM : Jiřina Zavadilová, OSM                                         

 

 

Za správnost zápisu:                                                 Ověřil:

Lenka Holubová, OOA                                                       Ing. Petr  H o r á k 

                                                                                               zástupce starosty

 

 

V Praze dne  25.6.2007

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě