Zápis z 11. zasedání 19.11.2012

Městská část Praha 5

Zápis

z 11. zasedání Komise zahraniční a fondů EU městské části Praha 5

dne 19.11.2012

 

Přítomni: Mgr. M. Atlasová, Mgr. D. Bubníková (od bodu 3), Bc. R. Sedlák, Ing. O. Velek, Ing. H. Heissler

 

Omluveni: Th.Mgr. P. Šáchová, A. Holub, E. Linka

 

 

 

Program:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č.

 Bod jednání

 Rozhodnutí

 Číslo usnesení

1.

 Schválení zápisu z 10. zasedání

 Schváleno

 

2.

 Schválení programu 11. zasedání

 Schváleno

 

3.

 Aktuální stav projektů a otevřené výzvy – oddělení podpory a řízení  projektů

 Schváleno

 

4.

 Uskutečněné a plánované aktivity v oblasti zahraniční spolupráce

 Schváleno

 

5.

 Různé

 Schváleno

 

 

Městská část Praha 5

11.zasedání Komise zahraniční a fondů EU městské části Praha 5

konané dne 19.11.2012 jako řádné

číslo usnesení

 

1. bod programu

Předkladatel: Atlasová Martina, Mgr., předsedkyně Komise zahranič.spolupr. a fondů EU, Komise sportu a Komise Dopravy RMČ P5

 

Schválení zápisu z 10. zasedání

 

Komise zahraniční a fondů EU městské části Praha 5

        

I.          Schvaluje   

1.         Zápis 10. zasedání Komise zahraniční spolupráce a fondů EU   

 

 

 

Usnesení bylo schváleno 4 – 0 – 0 hlasy

 

 

 

 

 

 

Městská část Praha 5

11.zasedání Komise zahraniční a fondů EU městské části Praha 5

konané dne 19.11.2012 jako řádné

číslo usnesení

 

2. bod programu

Předkladatel: Atlasová Martina, Mgr., předsedkyně Komise zahranič.spolupr. a fondů EU, Komise sportu a Komise Dopravy RMČ P5

 

Schválení programu 11. zasedání

 

Komise zahraniční a fondů EU městské části Praha 5

        

I.          Schvaluje   

1.         Program 11. zasedání Komise zahraniční spolupráce a fondů EU   

 

 

 

Schváleno 4 – 0 – 0 hlasy

 

 

 

 

 

 

Městská část Praha 5

11.zasedání Komise zahraniční a fondů EU městské části Praha 5

konané dne 19.11.2012 jako řádné

číslo usnesení

 

3. bod programu

Předkladatel: Atlasová Martina, Mgr., předsedkyně Komise zahranič.spolupr. a fondů EU, Komise sportu a Komise Dopravy RMČ P5

 

Aktuální stav projektů a otevřené výzvy – oddělení podpory a řízení  projektů

 

Komise zahraniční a fondů EU městské části Praha 5

        

I.          Bere na vědomí   

1.         Zprávu o aktuálním stavu projektů a otevřených výzev z Oddělení podpory a řízení projektů   

       

II.         Navrhuje   

1.         Oslovit neziskové organizace v Praze 5 s informací o možnosti získání grantů ze švýcarských a norských fondů   

 

 

 

Usnesení bylo schváleno 5 – 0 – 0

 

 

 

 

 

 

Městská část Praha 5

11.zasedání Komise zahraniční a fondů EU městské části Praha 5

konané dne 19.11.2012 jako řádné

číslo usnesení

 

4. bod programu

Předkladatel: Atlasová Martina, Mgr., předsedkyně Komise zahranič.spolupr. a fondů EU, Komise sportu a Komise Dopravy RMČ P5

 

Uskutečněné a plánované aktivity v oblasti zahraniční spolupráce

 

Komise zahraniční a fondů EU městské části Praha 5

        

I.          Bere na vědomí   

1.         Zprávu o uskutečněných a plánovaných aktivitách v oblasti zahraniční spolupráce   

 

 

 

Usnesení bylo schváleno 5 – 0 – 0 hlasy

 

 

 

 

 

 

Městská část Praha 5

11.zasedání Komise zahraniční a fondů EU městské části Praha 5

konané dne 19.11.2012 jako řádné

číslo usnesení

 

5. bod programu

Předkladatel: Atlasová Martina, Mgr., předsedkyně Komise zahranič.spolupr. a fondů EU, Komise sportu a Komise Dopravy RMČ P5

 

Různé

 

Komise zahraniční a fondů EU městské části Praha 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Začátek zasedání:

17:00 hod.

 

 

 

Konec zasedání:

18:00 hod. 

 

Za návrhovou komisi:

 

 

 

Mgr. Martina Atlasová

 

 

 

 

Zapsala:

Daniela Szennaiová, l. 897