Zápis z 11. KOAaM ze dne 11.6.2007

14/06/2007

                                                                                                                                                                                                           

 

Z Á P I S 

 

 

z 11.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne : 11.6. 2007

 

 

Počet členů  KOA a M        13

Přítomno:                              7                                                   

Omluveno:                             6                           

 

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

Zápis z minulé komise byl projednán bez připomínek, program na 11. zasedání je schválen.

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

11/01/2007

 

Žádost:  Stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 891/8, k.ú. Hlubočepy z vlastnictví obce hl. m. Prahy za účelem využití pozemků jako zahrady a přístupové cesty.

  

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí.Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I. Souhlasit:

1.      se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 891/8, k.ú. Hlubočepy o výměře cca 2.400 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy tak, aby byla zachována  v majetku města obslužná komunikace dle stanoviska Odboru územního rozhodování ÚMČ Praha 5.

5/0/0

 

11/02/2007

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 19/15, k.ú. Hlubočepy z vlastnictví Bytového podniku v Praze 5 s.p. v likvidaci – dořešení majetkoprávních vztahů.

 

Žadatel:  Bytový podnik v likvidaci s.p.

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí.Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I. Schválit:

1.      prodej pozemku parc. č. 19/15, k.ú. Hlubočepy o výměře 3m2 z vlastnictví Bytového podniku Praha 5 s.p. v likvidaci Vrázova 9, Praha 5.

5/0/0

 

 

 

 

 

11/03/2007

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji částí pozemků parc. č. 3925/1 a 4845/1, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí.Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I. nesouhlasit:

1.      se záměrem prodeje částí pozemků parc. č. 3925/1 a 4845/1, k.ú. Smíchov o výměře cca 50 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy – z důvodů výstavby dvojgaráže.

5/0/0

 

 

 

11/04/2007

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 907/6, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí.Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I. Souhlasit:

1.      se záměrem prodeje pozemku parc. č. 907/6, k.ú. Smíchov o výměře 1.278 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy – z důvodů bytové zástavby.

4/0/1

 

 

11/05/2007

 

Žádost:  Žádost OOA MHMP o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 311/1 k.ú. Radlice

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí.Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I. Souhlasit:

1.      se záměrem prodeje  části pozemku parc. č. 311/1, k.ú. Radlice o výměře cca 20 m2 firmě PRE distribuce, a.s. z vlastnictví obce hl. m. Prahy – z důvodů výstavby trafostanice.

5/0/0

 

 

 

 

 

11/06/2007

 

Žádost:  Žádost  OSM MHMP o stanovisko ke směně části pozemku parc. č. 781, k.ú. Košíře ve vlastnictví BENTRANS – PLUS s.r.o. za část pozemku parc. č. 2021/1, k.ú. Košíře.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí.Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

   Materiál stažen z programu.

 

 

 

 

 

 

 

ČÁST  OBCHODNÍCH  AKTIVIT

 

 

OA 11/01/2007

 

Žádost:  Štefánikova 21/čp. 216 – uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 72/0/OOA/06 uzavřené dne 27.9.2006 se společností ERATO spol. s r.o.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :  I. Schválit:

1.uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 72/0/OOA/06 uzavřené dne 27.9.2006 se společností ERATO spol. s r.o., který rozšiřuje předmět  nájmu a zvyšuje roční nájemné o částku ve výši 3.000,- Kč.

5/0/0 

 

 

OA 11/02/2007

 

Žádost: Poliklinika Barrandov, Krškova 807 – ukončení nájemní smlouvy č.  ZZB/10/OOA/06 uzavřené dne 7.4.2006 s Eleonorou Holmanovou na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 48 m2 dohodou k 30.6.2007.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

 

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I. neschválit:

1.ukončení nájemní smlouvy č. ZZB/10/OOA/06 uzavřené dne 7.4.2006 s Eleonorou Holmanovou, Březová 545, Unhošť, IČ: 15379957  na pronájem nebytových prostor umístěných v budově B objektu Polikliniky Barrandov, Krškova 807 dohodou k 30.6.2007

2. Dále jednat s pí. Eleonorou Holmanovou o zajištění náhrady.

II. Schválit:

  1. zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor umístěných v budově B objektu Polikliniky Barrandov Krškova 807 o celkové výměře 48 m2 na úřední desku MČ Praha 5 za minimální nájemné ve výši 1.800,- Kč/m2/rok.

5/0/0

 

 

OA 11/03/2007

 

Žádost:  Matoušova 18/čp. 1552 – uzavření nájemní smlouvy se společností tédwa s.r.o., se sídlem Koldínova 4, Praha 3, IČ: 27254089 na pronájem fasády k umístění reklamního zařízení.

 

Žadatel:  společnost tédwa s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I. Schválit:

1.uzavření nájemní smlouvy se společností tédwa s.r.o., se sídlem Koldínova 4, Praha 3, IČ: 27254089 na pronájem fasády o výměře cca 140 m2 objektu Matoušova 18/čp. 1552 k umístění reklamního zařízení za roční nájemné ve výši 117.600,- Kč s účinností od 1.7.2007.

5/0/0

 

 

OA 11/04/2007

 

Žádost:  Nádražní 82/čp. 42 – uzavření nájemní smlouvy s Reginou Kolandovou, Tererova 1357/10, Praha 4, IČ: 61052621 na umístění reklamního zařízení na fasádě objektu.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

  1. uzavření nájemní smlouvy s Reginou Kolandovou, Tererova 1357/10, Praha 4, IČ: 61052621 na umístění reklamního zařízení na fasádu objektu Nádražní 82/čp.. 42 za roční nájemné ve výši 1.000,- Kč

5/0/0

 

 

 

 

 

 

 

NP 11/01/2007

 

Žádost:  NP – Janáčkovo nábřeží 9/84, Praha 5 – Smíchov, záměr pronájmu pro SNK Evropští demokraté Praha 5.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit :

1.      zveřejnění záměru pronájmu NP – kanceláří o velikosti 24,70 m2 v přízemí domu Janáčkovo nábřeží 9/84, Praha 5 – Smíchov pro SNK Evropští demokraté Praha 5, IČ 70869553 za nájemné ve výši 250,- Kč/m2/rok.

4/0/1

 

 

NP 11/02/2007

 

Žádost:  NP – Stroupežnického 24/2326, Praha 5 – Smíchov, Pavel Hejra, oznámení o prodeji podniku.

 

Žadatel:  p. Pavel Hejra

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Vzít na vědomí:

  1. smlouvu o prodeji podniku mezi Pavlem Hejrou a Kamalem Charifem ze dne 27.4.2007
  2. stanovisko  JUDr. Jindry Karešové
  3. revokovat usnesení  z 10. KOAaM ze dne 28.5.2007
  4. v případě prodeje podniku  doporučuje podání výpovědi z nájmu

II. Schválit:

  1. provedení změny v označení osoby nájemce NP občerstvení ve Stroupežnického 24/2326, Praha 5 – Smíchov na Kamala Charifa, IČ 74338021, bytem a místem podnikání Na Zvoničce 891/7, Praha 4, PSČ 147 00 s tím, že ostatní podmínky sjednané v NS č. 11/2005 ze dne 16.11.2005 se nemění.

5/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 11/03/2007

 

Žádost:  NP – Lumiérů 19/238, Praha 5 – Hlubočepy, Ladislav Procházka – PAP, snížení nájemného.

 

Žadatel:  p. Ladislav Procházka

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ: I. Schválit:

 

1.snížení základního nájemného za nebytový prostor Lumiérů 19/238, Praha 5 – Hlubočepy s účinností od 1.9.2007 na částku 800,- Kč/m2/rok + DPH, nájemce Ladislav Procházka – PAP.

3/1/1

  

 

 

NP 11/04/2007

 

Žádost:  NP – Lidická 18/797, Praha 5 – Smíchov, RIAL, s.r.o., snížení nájemného.

 

Žadatel:  RIAL, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ: I.  neschválit:

1.      nájemci NP Lidická 18/797, Praha 5 společnosti RIAL, spol. s r.o. snížení výše nájemného na částku 9.400,- Kč/m2/rok + DPH s účinností od 1.1.2007 do 31.12.2007.

5/0/0

 

NP 11/05/2007

 

Žádost:  NP – Štefánikova 21/216, Praha 5 – Smíchov, ERATO, s.r.o., změna doby pronájmu.

 

Žadatel:  ERATO s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   Materiál stažen z programu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 11/06/2007

 

Žádost:  NP – Pechlátova 16/2503, Praha 5 – Smíchov, Ing.. Alena Lányová , prominutí penále.

 

Žadatel:  Ing. Alena Lányová

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ: I. Schválit:

1.      býv. nájemci NP Pechlátova 16/2503, Praha 5 Ing. Arch. Aleně Lányové prominutí poplatku z prodlení a smluvního penále ve výši 37.974,- Kč.

5/0/0

 

 

NP 11/07/2007

 

Žádost:  NP – Mahenova 4/294, Praha 5 – Košíře, PROGRESSIVE, o.s., rozšíření předmětu nájmu.

 

Žadatel:  PROGRESSIVE, o.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ: I. Souhlasit:

1.      se stavebním sloučením NP v č.p. 294, Mahenova 4, k.ú. Košíře, Praha 5, 82,53 m2, které užívá nájemce PROGRESSIVE, o.s. se sousedním NP po p. Otáskovi 45,58 m2

II. Schválit:

1.      vystavení dodatku k NS č. 029400901 z 10.5.2005, uzavřené s o.s. PROGRESSIVE, kterým se předmět nájmu mění na 128,11 m2 celkem s tím, že ostatní články NS se nemění.

4/0/1

 

 

NP 11/08/2007

 

Žádost:  NP – Švédská 35/1844, 37/1845, Praha 5 – Smíchov, MAXIMA, s.r.o., Kristián Langr, oznámení o prodeji podniku.

 

Žadatel:  MAXIMA, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ: I. Vzít na vědomí:

1. smlouvu o prodeji podniku uzavřenou mezi Kristiánem Langrem, nájemcem NP o velikosti 52,16 m2 v nemovitostech č.p. 1844 a č.p. 1845, k.ú. Smíchov, Švédská 35 a 37, Praha 5 a firmou MAXIMA, s.r.o., IČ 43870627.

2. stanovisko JUDr. Jindry Karešové

3. v případě prodeje podniku doporučuje podání výpovědi z nájmu.

 

II. Schválit:

1.      provedení změny v označení osoby nájemce NP Snack-baru ve Švédské 35/1844 a 37/1845, Praha 5 – Smíchov dodatkem k NS na firmu MAXIMA, s.r.o. IČ 43870627, s tím, že ostatní podmínky sjednané v NS č. 63/98 a č. 64/98 ze dne 24.7.1998 ve znění dodatku č. 1/2004 ze dne 21.4.2004 se nemění.

5/0/0

 

 

NP 11/09/2007

 

Žádost:  NP – Pod Kavalírkou 8/298 a 10/297, Praha 5 – Košíře, KSČM OV Praha 5, ukončení nájmů dohodou ke dni 31.7.2007.

 

Žadatel:  KSČM OV Praha 5

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ: I. Schválit:

1. ukončení nájmu NP – kanceláře 95,93 m2, Pod Kavalírkou 8/298, Praha 5 – Košíře dohodou ke dni 31.7.2007, nájemce KSČM OV Praha 5, IČ 00569241

2. ukončení nájmu NP – kanceláře 37,23 m2 Pod Kavalírkou 10/297, Praha 5 – Košíře dohodou ke dni 31.7.2007, nájemce KSČM OV Praha 5, IČ 00569241.

5/0/0

 

 

Na stůl:

 

OA 11/05/07

 

Žádost:  Žádost o uzavření dohody o bezplatném užívání pozemků č. parc. 463/14, 463/15 v k.ú. Motol pro účely veřejného parkoviště pro JKD REAL a.s., u domů Brdlíkova 189 a 190.

 

Žadatel:  JKD REAL a.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Pavla Synková

 

 

 

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ: I. Neschválit:

1.      uzavření dohody o bezplatném užívání částí pozemků č. parc. 463/14 a 463/15 v k.ú. Motol pro účely užívání veřejného parkoviště s žadatelem JKD REAL, a.s., se sídlem Praha 3, Řehořova 37, IČO 261 65 872.

II. Schválit:

1.      záměr pronájmu části pozemků č. parc. 463/15 a 463/14 o výměře cca 11 m2 v k.ú. Motol pro vybudování a užívání pozemků jako parkoviště za cenu 187,- Kč/m2/rok + DPH v platné výši na dobu 6 měs. S podmínkou odkoupení pozemků č. parc. 463/15 a 463/16 v k.ú. Motol firmou JKD REAL, a.s., se sídlem Praha 3, Řehořova 937/37, IČO 26165872 za tržní cenu.

5/0/0

 

NP  11/10/07

 

Žádost:  NP Lesnická 8/115, Praha 5 – Smíchov, SEMNER, spol.s.r.o., změna doby trvání nájmu na dobu určitou.

 

Žadatel:  SEMNER, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ: I. schválit:

1.      uzavření Dodatku k NS čís. 71/99 s nájemcem SEMNER, spol. s.r.o. na NP v č.p. 1155, k.ú. Smíchov, Lesnická 8, Praha 5, kterým se mění doba trvání nájmu na dobu určitou do 30.6. 2012 s právem opce na prodloužení nájmu o dalších 5 let v případě řádného plnění povinností nájemcem.

2.      Pokud nájemce provede technické zhodnocení na pronajaté věci, nebude mu umožněno odbydlení.

4/0/1

 

 

Příloha:  Termíny konání KOAaM v II. pol. r. 2007.

 

12. KOAaM se koná dne :  25.6.2007 v  16 hod. v 6. patře v zasedací místnosti RMČ,

 číslo dveří 614.

 

Začátek zasedání KOAaM v 16 hod.

Konec zasedání KOAaM v 18 hod.

 

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                                               Ověřil:

Jiřina Zavadilová                                          ing. Petr HORÁK

                                                                         zástupce starosty

 

 

V Praze dne: 12.6. 2007

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě