Zápis z 10. zasedání kulturní komise, konaného dne 10.12.2003

22/01/2004

Zápis z 10. zasedání kulturní komise, konaného dne 10. 12. 2003


 


Přítomni: dle prezenční listiny


 


 


P r o g r a m :


 


1.      Návštěva nově otevřené knihovny na nám, 14. října


Ředitelka Obvodní knihovny pro Prahu 5, 13 a 16 Dr. Alexová provedla členy komise nově otevřenou knihovnou, seznámila je s provozem a aktivitami této pobočky a informovala i o činnosti a problémech dalších poboček v MČ Praha 5. Některým menším pobočkám hrozí zavření z finančních důvodů. Například knihovna Na Skalce 29, která je mezi obyvateli přilehlé oblasti velmi oblíbená nejen pro klasické knihovnické služby, ale i pro řadu zajímavých kulturních akcí, které pořádá, je umístěna v domě soukromého majitele a knihovna zde platí vysoké nájemné. Košířská pobočka (Erbenova 2) je zase umístěna v nevhodných prostorách. Bylo by třeba najít pro ni důstojné umístění. Členové komise v diskusi vyjádřili přesvědčení, že by MČ Praha 5 měla v rámci svých možností obvodní knihovně pomoci. Obě pobočky mají nezastupitelnou úlohu zejména pro ty  obyvatele Prahy 5, kteří nemohou dojíždět do centrální knihovny na Smíchově – pro staré občany a děti. Předsedkyně komise Mgr. Riedlbauchová s pí Saidovou se domluvily s ředitelkou knihovny na návštěvě košířské pobočky.třetí týden v lednu.


 


2.      Kontrola zápisu z 12. 11. 2003


 


Novogotický altán na Klamovce – prorektorka VŠUP Ph. D. M. Pachmanová sdělila MČ, že škola nemá o nabízený výstavní prostor pro školní výstavy zájem, neboť škola má vlastní výstavní síň; o možnosti vystavovat v altánu však informovala studenty, kteří by s námi mohli spolupracovat v rámci mimoškolní činnosti. OKP požádal, aby se případní zájemci ohlásili nejpozději do konce roku, jinak aby naši nabídku považovali za bezpředmětnou.


 


Návrh na pojmenování ulic byl v RMČ schválen.


 


Finanční příspěvek skautům na Mikulášskou besídku byl v RMČ schválen a poukázán na účet skautského střediska Hiawatha.


 


Kulturní klub Poštovka – pí Sojková hovořila o počítačích pro Poštovku se zást. starosty p. Stránským; ten počítače přislíbil.


 


Nespolupráce s vedoucí odboru kultury – JUDr. Beránková se opět nedostavila na zasedání kulturní komise.


 


Informační tabule – pí Matoušková seznámila s touto záležitostí komisi pro regeneraci, ale komise nezaujala žádné stanovisko.


 


Zápis z 12. 11. byl schválen.


 


3.      Informace pí Matouškové o jednání v Národní galerii


 


Jednání s představiteli Národní galerie o plastice J. B. Kohla-Severy „Ukřižovaný“ z Hlubočep se konalo 19. 11. ve Šternberském paláci. Za MČ se jednání zúčastnily předsedkyně kulturní komise Mgr. Riedlbauchová a Jitka Matoušková. Plastika byla zrestaurována a umístěna do depozitáře NG. Bude součástí nové stálé barokní expozice, která se má instalovat v r. 2007. Na místě, kde stávala kaple s plastikou Ukřižovaného, by bylo dobré instalovat informační panel s fotografií této plastiky. Černobílou fotografii (za 60,- Kč) nebo zapůjčení barevného diapozitivu (1500,- Kč na půl roku) pro potřeby odboru kultury lze objednat u Dr. Hladíka z NG.


 


Usnesení:


Kulturní komise souhlasí s tím, aby MČ nechala instalovat v Hlubočepích informační tabuli o plastice J. B. Kohla-Severy Ukřižovaný a aby požádala Národní galerii o fotografii i o zapůjčení diapozitivu.


Hlasování:schváleno jednomyslně (6,0,0)


 


 


4.      Termíny zasedání kulturní komise v 1. pololetí 2004


 


Zasedání komise se budou konat vždy od 16,00 hod. v zasedací místnosti č. 511,


Štefánkova 13-15, 5. patro v následujících termínech:


14. 1.


11. 2.


10. 3.


7. 4.


5. 5.


9. 6.


 


 


5.      R ů z n é


 


   Kulturní granty – zastupitelstvo v listopadu navrhovaná témata a zásady přidělování kulturních grantů neschválilo, odbor kultury dosud nový návrh nepřipravil; kulturní komise připomíná, že je nejvyšší čas !


 


   Světlo z Betléma – pí Matoušková zve členy komise na tradiční vánoční setkání, které pořádá Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí v sobotu 13. 12. v Prokopském údolí (K Dalejím 480a).


 


   Vánoční koncerty Bach Collegia Praha (Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby), které  pořádá KK Poštovka ve spolupráci s MČ Praha 5 (pan starosta slíbil finanční spoluúčast MČ) se uskuteční 20. 12. v kostele U Salvátora a 25. 12. v kostele sv. Václava, vždy od 16,00 hod. Pí Sojková zve všechny členy komise. Zájemci o vstupenky mají volat KK Poštovka (možno nechat i vzkaz na záznamníku).


 


 


 


Začátek jednání: 16,00 hod.


Konec jednání:   18,30 hod.


 


 


 


 


 


 


Příští zasedání komise:


14. 1. v 16,00 hod. v zasedací místnosti č. 511, Štefánkova 13-15, 5. patro


 


 


 


Zapsala: J. Saidová, linka 569


 


 


Ověřila: Mgr. Ľ. Riedlbauchová


              předsedkyně kulturní komise


 


 


 


Přílohy:


l. Dopis ředitelky Obvodní knihovny PhDr. Alexové


2. Zápis z jednání v Národní galerii

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě