Zápis z 10. zasedání dne 15.10.2012

25/10/2012

Městská část Praha 5

Zápis

z 10. zasedání Komise zahraniční spolupráce a fondů EU RMČ Praha 5

dne 15. 10. 2012

 

Přítomni: Mgr. M. Atlasová, Th.Mgr. P. Šáchová, Mgr. D. Bubníková, Bc. R. Sedlák,

Ing. O. Velek (přítomen od bodu 3)

 

Omluveni: Ing. H. Heissler, A. Holub

 

Hosté: Bc. J. Vyskočil

 

Program:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č.

 Bod jednání

 Rozhodnutí

 Číslo usnesení

1.

 Program 10. zasedání Komise zahraniční spolupráce a fondů EU

 Schváleno

 10/1/2012

2.

 Zápis z 9. zasedání Komise zahraniční a fondů EU

 Schváleno

 10/2/2012

3.

 Aktuální stav projektů a otevřené výzvy – Oddělení podpory a řízení projektů

 Schváleno

 10/3/2012

4.

 Uskutečněné a plánované aktivity v oblasti zahraniční spolupráce

 Schváleno

 10/4/2012

5.

 Různé

 Schváleno

 10/5/2012

 

Městská část Praha 5

10. zasedání Komise zahraniční a fondů EU městské části Praha 5

konané dne 15. 10. 2012 jako řádné

číslo usnesení 10/1/2012

 

1. bod programu

Předkladatel: Atlasová Martina, Mgr., předsedkyně Komise zahranič.spolupr. a fondů EU, Komise sportu a Komise Dopravy RMČ P5

 

Program 10. zasedání Komise zahraniční spolupráce a fondů EU

 

Komise zahraniční a fondů EU městské části Praha 5

        

I.          Schvaluje   

1.         Program 10. zasedání Komise zahraniční spolupráce a fondů EU   

 

 

 

Usnesení bylo schváleno 4 – 0 – 0 hlasy

 

 

 

 

 

 

Městská část Praha 5

10. zasedání Komise zahraniční a fondů EU městské části Praha 5

konané dne 15. 10. 2012 jako řádné

číslo usnesení 10/2/2012

 

2. bod programu

Předkladatel: Atlasová Martina, Mgr., předsedkyně Komise zahranič.spolupr. a fondů EU, Komise sportu a Komise Dopravy RMČ P5

 

Zápis z 9. zasedání Komise zahraniční a fondů EU

 

Komise zahraniční a fondů EU městské části Praha 5

        

I.          Schvaluje   

1.         Zápis z 9. zasedání Komise zahraniční a fondů EU   

 

 

 

Usnesení bylo schváleno 4 – 0 – 0 hlasy

 

 

 

 

 

 

Městská část Praha 5

10. zasedání Komise zahraniční a fondů EU městské části Praha 5

konané dne 15. 10. 2012 jako řádné

číslo usnesení 10/3/2012

 

3. bod programu

Předkladatel: Atlasová Martina, Mgr., předsedkyně Komise zahranič.spolupr. a fondů EU, Komise sportu a Komise Dopravy RMČ P5

 

Aktuální stav projektů a otevřené výzvy – Oddělení podpory a řízení projektů

 

Komise zahraniční a fondů EU městské části Praha 5

        

I.          Bere na vědomí   

1.         Zprávu o aktuálním stavu projektů a otevřených výzev z Oddělení podpory a řízení projektů   

       

II.         Žádá   

1.         Oddělení podpory a řízení projektů o uskutečnění prezentace projektu pro členy ZMČ “Rekonstrukce pěších zón – Barrandov”

Termín: 30. 10. 2012 v 15 hodin   

 

 

 

Usnesení bylo schváleno 5 – 0 – 0 hlasy

 

 

 

 

 

 

Městská část Praha 5

10. zasedání Komise zahraniční a fondů EU městské části Praha 5

konané dne 15. 10. 2012 jako řádné

číslo usnesení 10/4/2012

 

4. bod programu

Předkladatel: Atlasová Martina, Mgr., předsedkyně Komise zahranič.spolupr. a fondů EU, Komise sportu a Komise Dopravy RMČ P5

 

Uskutečněné a plánované aktivity v oblasti zahraniční spolupráce

 

Komise zahraniční a fondů EU městské části Praha 5

        

I.          Bere na vědomí   

1.         Zprávu o uskutečněných a plánovaných aktivitách v oblasti zahraniční spolupráce   

 

 

 

Usnesení bylo schváleno 5 – 0 – 0 hlasy

 

 

 

 

 

 

Městská část Praha 5

10. zasedání Komise zahraniční a fondů EU městské části Praha 5

konané dne 15. 10. 2012 jako řádné

číslo usnesení 10/5/2012

 

5. bod programu

Předkladatel: Atlasová Martina, Mgr., předsedkyně Komise zahranič.spolupr. a fondů EU, Komise sportu a Komise Dopravy RMČ P5

 

Různé

 

Komise zahraniční a fondů EU městské části Praha 5

        

I.          Bere na vědomí   

1.         Informaci Ing. O. Velka o akci “Diskuse o bariérách v cyklodopravě v Praze 5” v rámci projektu BICY, která se bude konat 17. 10. 2012 od 14.00 hodin před kostelem sv. Václava a o záštitě nad touto akcí     

 

 

 

Usnesení bylo schváleno 5 – 0 – 0 hlasy

 

 

 

 

 

 

Začátek zasedání:

17:00 hod.

 

 

 

Konec zasedání:

18:00 hod. 

 

Za návrhovou komisi:

 

 

 

Mgr. Martina Atlasová

 

 

 

Zapsala:

Daniela Szennaiová, l. 897

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě