Zápis z 10. KOAaM ze dne 26.5.2008

28/05/2008

                                                                                                                                                                 

 

Z Á P I S 

 

z  10.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konaného dne : 26.5. 2008

 

 

Počet členů  KOA a M        13

Přítomno:                              8                                                   

Omluveno:                             5                          

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

Zápis z 9. KOAaM z 28.4.2008 bez připomínek, program na 10.KOAaM schválen.

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

10/01/2008

 

Žádost:  Žádost o úplatný převod či pronájem pozemku parc. č. 219/1, k.ú. Jinonice z vlastnictví obce hl. m. Prahy – sjednocení vlastnictví s pozemky žadatele.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.            Souhlasit:

  1.             se záměrem prodeje  nebo pronájmu pozemku parc. č. 219/1, k.ú. Jinonice z vlastnictví obce hl. m. Prahy  o rozměrech 390 m2 za účelem sjednocení s nemovitostmi ve vlastnictví žadatele –  manželé Tibitanzlovi.

                 

  5/0/0     

 

10/02/2008

 

Žádost:  OOA MHMP žádá o stanovisko k prodeji části pozemků parc. č. 358/1 a 1451, k.ú. Jinonice.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.            Nesouhlasit:

1.                          se záměrem prodeje částí pozemků parc. č. 358/1, k.ú. Jinonice o výměře 61 m2 a poz. parc. č. 1451, k.ú. Jinonice o výměře 30 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy manželům Petrovi a Alexandře Keilovým, bytem Souběžná IV 597/17 Praha 5.

5/0/0

 

 

10/03/2008

 

Žádost:  Žádost OOA MHMP o stanovisko k pronájmu pozemku parc. č. 3156/3, k.ú. Smíchov (pozemek pod plynovou regulační stanicí)

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí.Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.            souhlasit:

1.                    se záměrem pronájmu pozemku parc. č. 3156/3, k.ú. Smíchov o výměře 23 m2 ve       vlastnictví obce hl. m. Prahy společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

 5/0/0

 

10/04/2008

 

Žádost:  Žádost OOA MHMP o stanovisko k pronájmu a následnému prodeji části pozemku parc. č. 4845/1, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí.Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.            souhlasit:

  1.           se záměrem pronájmu a následném prodeji části pozemku parc. č. 4845/1, k.ú. Smíchov o   výměře 18 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy (pozemek pod trafostanicí)

5/0/0

 

 

10/05/2008

 

Žádost:  OOA MHMP žádá o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 533/1, k.ú. Radlice.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí.Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.            Nesouhlasit:

   1.          se záměrem prodeje části  pozemku parc. č. 533/1,, k.ú. Radlice o výměře cca 500 m2  z vlastnictví obce hl. m. Prahy.

5/0/0

 

 

 

II. část

 

10/06/2008

 

Žádost:  Stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 1562/35, 1562/36, 1562/37, 1562/38, k.ú. Hlubočepy z vlastnictví obce hl. m. Prahy – výběrové řízení.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.            Souhlasit:

  1.             se záměrem prodeje pozemků parc. č. 1562/35, 1562/36, 1562/37 a 1562/38,     k.ú.Hlubočepy z vlastnictví obce hl. m. Prahy – výběrové řízení.

5/0/1

 

10/07/2008

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 3103/1, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy vlastníku sousední nemovitosti.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

Materiál stažen z programu

   

 

10/08/2008

 

Žádost:  Souhlas se vstupem na pozemky parc. č. 1798/111, 1983, 2002, k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví MČ Praha 5 pro stavbu „Zkapacitnění vodovodního řádu Barrandov-Slivenec. nemovitosti.

 

Žadatel:  Dipro s.r.o.

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.           Schválit:

  1.            souhlas se  vstupem na pozemky parc. č. 1798/111, 1983, 2002 v k.ú. Hlubočepy s umístěním a realizací vodovodního řádu k územnímu a stavebnímu řízení pro Pražskou vodohospodářskou společnost a.s. se sídlem Praha 1, Cihelná.  

6/0/0

 

 

 

 

10/09/2008

 

Žádost:  Žádost OOA MHMP  o stanovisko k prodeji  pozemku parc. č. 4994/2, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí.Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.            Souhlasit:

   1.          se záměrem prodeje té části  pozemku parc. č. 4994/2 k.ú. Smíchov, která není komunikací, z vlastnictví obce hl. m. Prahy firmě Historie Automobilismu s.r.o. 

6/0/0

 

 

10/10/2008

 

Žádost:  Žádost OOA MHMP  o stanovisko k prodeji části pozemků parc. č. 1655 a 1657, k.ú. Hlubočepy.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí.Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.            Nesouhlasit:

   1.          se záměrem prodeje částí  pozemků parc. č. 1655 a 1657, k.ú. Hlubočepy (o výměře cca 262 m2) z vlastnictví obce hl. m. Prahy, vlastníkům sousedních nemovitostí.

6/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČÁST  OBCHODNÍCH  AKTIVIT

 

OA 10/01/2008

 

Žádost:  Na Hřebenkách 3a/2765, k.ú. Smíchov – uzavření nájemní smlouvy s Mgr. Kamilou Benešovou, Na Farkáně I 130/5, Praha 5, IČ: 74684621 ke zřízení soukromé jazykové školky Magic Rainbow pro děti předškolního věku.

 

Žadatel: Mgr. Kamila Benešová

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

Materiál stažen z programu

     

 

 

 

OA 10/02/2008

 

Žádost:  Nám. 14. října 3/83 – uzavření nájemní smlouvy se společností AHOLD Czech Republic, a.s., se sídlem Slavíčkova 1a, Brno, IČ: 44012373.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

Materiál stažen z programu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 10/03/2008

 

Žádost:  Mošnova 41, záměr prodeje id. ½ domu čp. 2381 s id. ½ zastavěného pozemku parcel. č. 3952 a id. ½ zahrady parcel. č. 3953, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  spoluvlastníci domu

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Jiřina Bělohlávková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.                   Nesouhlasit:

1.                  se záměrem prodeje id. ½ domu čp. 2381 s id. ½ zastavěného pozemku parcel. č. 3952 a id. ½ zahrady parcel. č. 3953, k.ú. Smíchov, Mošnova 41, Praha 5, spoluvlastníku za nabídnutou kupní cenu 1,700.000,- Kč

II.        Nesouhlasit:

1.                    se záměrem prodeje id. ½ domu čp. 2381 s id. ½ zastavěného pozemku parcel. č. 3952 a id. ½ zahrady parcel. č. 3953, k.ú. Smíchov, Mošnova 41, Praha 5, za kupní cenu 3,000.000,- Kč

             spoluvlastníku Jiřímu Šperkovi pokud využije předkupní právo

2.                    se záměrem prodeje id. ½ domu čp. 2381 s id. ½ zastavěného pozemku parcel. č. 3952 a id. ½ zahrady parcel. č. 3953, k.ú. Smíchov, Mošnova 41, Praha 5, za kupní cenu 3,000.000,- Kč

             Ing. Jitce Vršecké pokud spoluvlastník nevyužije předkupní právo.

 

III. Souhlasí:

1.                  se záměrem prodeje za min. kupní cenu: 5,000.000,- Kč

6/0/0

 

 

OA 10/04/2008

 

Žádost:  Vrázova 9, záměr prodeje id. ½ domu čp. 513 s id. ½ zast. pozemku parcel. č. 462, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  spoluvlastník domu p. P.Stránský

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Jiřina Bělohlávková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.            Souhlasit:

  1.            se záměrem prodeje id. ½ domu čp. 513 s id. ½ zast. pozemku parcel. č. 462, k.ú.     Smíchov, Vrázova 9, spoluvlastníku Petru Stránskému za kupní cenu:  8, 000.000,- Kč.

5/0/1    

 

 

 

 

 

 

OA 10/05/2008

 

Žádost:  Klikatá 1238/90c – pronájem nebytových prostor umístěných v přízemí administrativní budovy, NP č. 103 o výměře 10,35 m2

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.            Schválit:

  1.           uzavření nájemní smlouvy s Ing. Ilonou Kulíkovou, Na Zámecké 2/348, Praha 4, IČ: 63973481 na pronájem NP č. 103 o výměře 10,35 m2 umístěného v přízemí administrativní budovy v areálu Klikatá 1238/90c za roční nájemné ve výši 1.310,- Kč/m2/rok, tj. 13.558,50 Kč

  2.          ukončení nájemní smlouvy č. 100/0/OOA/06 uzavřené dne 28.11.2006 ve znění dodatku č. 1 s Ing. Ilonou Kulíkovou na pronájem NP č. 121 o výměře 35,70 m2 umístěného v přízemí administrativní budovy v areálu Klikatá 1238/90c dohodou k 31.5.2008.

6/0/0 

 

 

OA 10/06/2008

 

Žádost:  Klikatá 1238/90c – žádost nájemce, společnosti NEVO s.r.o., o souhlas s umístěním sídla společnosti.

 

Žadatel:  společnost NEVO s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.            Schválit:

  1.            udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti NEVO s.r.o., IČ: 61329347 na adrese     Klikatá 1238/90c, Praha 5.

    6/0/0

 

 

OA 10/07/2008

 

Žádost:  Záhorského 4/886 – uzavření nájemní smlouvy se společností Via Lucis o.p.s, se sídlem Záhorského 4/886, Praha 5, IČ: 28385462 na pronájem objektu ke zřízení čtyřletého gymnázia spojeného s přirozeným centrem volnočasových aktivit.

 

Žadatel:  společnost Via Lucis o.p.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.            Schválit:

  1.            uzavření nájemní smlouvy se společností Via Lucis o.p.s., se sídlem Záhorského 4/886, Praha 5, IČ: 28385462 na pronájem objektu Záhorského 4/886 ke zřízení čtyřletého gymnázia spojeného s přirozeným centrem volnočasových aktivit.

 4/0/2             

 

 

OA 10/08/2008

 

Žádost:  Záměr prodeje 17 bytových jednotek dle Statutu.

 

Žadatel:  RMČ

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lucie Laštůvková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.            Schválit:

  1.            záměr prodeje 17-ti bytových jednotek jako celek dle Statutu za minimální cenu:

                 9, 300.000,- Kč.

                 Za podmínky zachování budoucím vlastníkem současnou formu pronájmu a omezení  převodu bytových jednotek na třetí osobu do 30.6.2011.

5/0/1

 

 

OA 10/09/2008        

 

Žádost:  Převedení půdního bytu v domě č.p. 1155, Lesnická 8, k.ú. Smíchov uživatelky Ilony Samešové do režimu půdních vestaveb a možnosti odbydlení vložených finančních nákladů na celkovou rekonstrukci

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Helena Michálková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.            Schválit:

  1.            převedení půdního bytu v domě č.p. 1155, Lesnická 8, k.ú. Smíchov do režimu půdních vestaveb – uživatelka Ilona Samešová

   2.          celkovou rekonstrukci uvedeného půdního bytu s možností odbydlení vložených investičních nákladů sazbou 1236,-/m2/rok

   3.         rozšíření nájemní smlouvy o dalšího uživatele-stavebníka Václava Kyselku na základě doporučení bytového výboru.

5/0/0

 

 

 

 

 

II. část

 

 

OA 10/10/2008

 

Žádost:  Radlická 112/2070, k.ú. Smíchov  – uzavření nájemní smlouvy na pronájem části fasády  k umístění reklamního zařízení.

 

Žadatel:  společnost tédwa s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.            Schválit:

  1              uzavření nájemní smlouvy s Jozefem Potankou, Wuchterlova 6, Praha 6, IČ: 40713075 na pronájem části fasády objektu Radlická 112/2070 pro umístění reklamního zařízení za nájemné ve výši 156.000Kč/rok.

.   jako náhradník:       

 

   2.            uzavření nájemní smlouvy se společností tédwa s.r.o., se sídlem Koldínova 4, Praha 3, IČ: 27254089 na pronájem části fasády objektu Radlická 112/2070 pro umístění reklamního zařízení za nájemné ve výši 40.000,- Kč/rok

6/0/0  

 

OA 10/11/2008

 

Žádost:  Poliklinika Barrandov, Krškova 807 – uzavření Dohody o odepisování technického zhodnocení se společností EUROPHARM a.s.

 

Žadatel:  Poliklinika Barrandov

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.            Vzít na vědomí:

  1.            výši technického zhodnocení, které provedl nájemce části nebytových prostor umístěných v objektu Polikliniky Barrandov, Krškova 807, společnost EUROPHARM a.s. ve výši podle znaleckého posudku č. 2651-061/08 vypracovaného Ing. Janem Benešem dne 3.4.2008 v částce ve výši 244.045,- Kč bez DPH

 

 II.            Souhlasit:

 1.             s uzavřením Dohody o způsobu odepisování TZ v účetnictví nájemce ve výši 244.045,- Kč bez DPH, které provedl vlastním nákladem nájemce části nebytových prostor umístěných v objektu Polikliniky Barrandov, Krškova 807, společnost EUROPHARM a.s.

6/0/0

 

 

 

OA 10/12/2008

 

Žádost:  Pronájem a uzavření budoucí kupní smlouvy na pozemek č. parc. 1184/3, k.ú. Smíchov vlastníkovi nemovitosti čp. 96 – Družstvu nájemníků Franty Kocourka 10/96, Praha 5.

 

Žadatel:  Družstvo  nájemníků Franty Kocourka

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.                   Materiál stažen z programu   

 

OA 10/13/2008

 

            Žádost:  Uzavření dodatku k nájemní smlouvě s firmou GEOSAN  s.r.o. č. 94/0/OOA/06 a     s Výchovným ústavem a Střediskem výchovné péče Klíčov.

 

Žadatel:  GEOSAN SIGMA s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.            Schválit:

  1.            uzavření dodatku k nájemní smlouvě uzavřené 30.4.2004 mezi MČ Praha 5 a Výchovným ústavem a Střediskem výchovné péče Klíčov ve sídlem Čakovická 51, Praha 9 o vyjmutí z užívání pozemku č. parc. 1593/2 o výměře 985 m2 a části č. parc. 1593/1 o výměře 447 m2 se zachováním ostatních ustanovení smlouvy

   2.            uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 94/0/OOA/06, tj. rozšíření pronájmu o pozemek č. parc. 1593/2 o výměře 985 m2 a části pozemku č. parc. 1593/1 o výměře 436 m2 s navýšením ceny nájemného – za cenu 5,- Kč/m2/rok tj. 7.105,- Kč/rok s firmou GEOSAN SIGMA, s.r.o., se sídlem Praha 2, Karlovo náměstí 28.

5/0/1

 

OA 10/14/2008

 

Žádost:  Prodej pozemku č. parc. 973 v k.ú. Jinonice na základě žádosti od vlastníka sousedních nemovitostí TOP HOTELS GROUP, a.s.

 

Žadatel:  TOP HOTELS GROUP, a.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.            Souhlasit:

  1.            se záměrem prodeje pozemku č. parc. 973 v k.ú. Jinonice o výměře 707 m2 za cenu dle cenové mapy Prahy 2008 tj. 2.190,- Kč/m2 tj. celkem 1, 548.330,- Kč firmě TOP HOTELS GROUP, a.s., se sídlem Praha 4, Chodov, Blažimské 1781/4.

4/1/1

 

OA 10/15/2008

 

Žádost:  Žádost o snížení penále za pozdní úhrady nájemného za sportovní areál V Stráni 11 – nájemce Jan Písecký.

 

Žadatel:  Jan Písecký

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.            Schválit:

  1.            snížení penále z 350.099,20 Kč na 133.208,- Kč za pozdní úhrady nájemného v průběhu nájmu r. 2004, 2005 a 2006 s úhradou do 30 dní od převzetí výzvy nájemci sportovního areálu V Stráni 11, Janu Píseckému, bytem V Cibulkách 57, Praha 5.

6/0/0

 

OA 10/16/2008

 

Žádost:  Poliklinika Barrandov, Krškova 807 – rozšíření nájemní smlouvy uzavřené dne 6.8.1996 ve znění dodatku č. 1 s MUDr. Hanou Řípovou na pronájem části NP umístěných v budově A o celkové výměře 39,19 m2 o MUDr. Alenu Růžičkovou, jako druhého nájemce.

 

Žadatel:  MUDr. Alena Růžičková

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.            Schválit:

  1.            rozšíření nájemní smlouvy uzavřené dne 6.8.1996 ve znění dodatku č. 1 s MUDr. Hanou Řípovou na pronájem části NP umístěných v budově A objektu Polikliniky Barrandov, Krškova 807 o celkové výměře 39,19 m2 o MUDr. Alenu Růžičkovou, jako druhého nájemce k 1.9.2008.

6/0/0

 

 

OA 10/17/2008

 

Žádost:  Klikatá 1238/90c – uzavření nájemní smlouvy na pronájem dočasné stavby umístěné na pozemku č. parc. 1512/1, k.ú. Košíře o výměře 90 m2 s Obvodním soudem pro Prahu 5, zastoupeným Miroslavem Hourou, se sídlem Nám. Kinských 5, Praha 5, IČ : 024422.

 

Žadatel:  Obvodní soud pro Prahu 5

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

          Materiál stažen z programu

 

 

 

 

OA 10/18/2008

 

Žádost:  Prokopské údolí 6/748, k.ú. Jinonice, uzavření nájemní smlouvy se společností Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí, o.s., se sídlem Pražského 661, Praha 5, IČ: 44794690, zastoupené Josefem Matouškem, předsedou.

 

Žadatel:  společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.            Schválit:

  1.            uzavření nájemní smlouvy na pronájem objektu Prokopské údolí 6/748 se společností Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí, o.s., se sídlem Pražského 661, Praha 5, IČ: 44794690, zastoupené Josefem Matouškem, předsedou

  2.             výši nájemného za pronájem objektu Prokopské údolí 6/748 v částce ve výši 210,- Kč/m2/rok za pronájem provozních ploch, v částce ve výši 110,- Kč/m2/rok za pronájem obslužných ploch a částku ve výši 10,- Kč/m2/rok za pronájem kojí

 3.             dobu trvání nájmu, a to na dobu určitou, 25 let, s účinností od 1.1.2008

 4.             kompenzaci nákladů vynaložených společností Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí, o.s. na rekonstrukci objektu Prokopské údolí 6/748 v částce ve výši 1 440.000,- Kč stanovenou znaleckým posudkem č. 2606-016/08 ze dne 25.1.2008 formou zápočtu proti nájemnému od roku 2008 ve výši základního nájemného a dalšími zápočty proti této výši nájemného i dalších letech nájemního vztahu, a to až do celkového vyrovnání vložených finančních nákladů.

4/2/0

 

OA 10/19/2008

 

Žádost:  Drtinova 26, záměr prodeje id. 1/6 domu čp. 412 s id. 1/6  zastavěného pozemku parcel. č. 3046, k.ú. Smíchov, spoluvlastníkům.

 

Žadatel:  spoluvlastníci domu

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Jiřina Bělohlávková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.            Souhlasit:

  1.            se záměrem prodeje id. 1/6 domu čp. 412 s id. 1/6 zastavěného pozemku parcel. č. 3046, k.ú. Smíchov, Drtinova 26, Praha 5, spoluvlastníkům za kupní cenu celkem 1,860.645,- Kč, Ivaně Hanžlové, Ladislavu Machatovi a Petru Machatovi každému id. 1/18 za kupní cenu 620.216,-

6/0/0

 

 

 

 

 

 

NP 10/01/2008

 

Žádost:  Na Zámyšli 8/478, Praha 5 – Košíře, návrh spolumajitelů domu  na pronájem NP firmě Sabatin Shahini.

Žadatel:  spolumajitelé domu

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

 

   I.        Schválit:

1.        uzavření nájemní smlouvy na základě společného záměru všech spoluvlastníků na pronájem      NP v nemovitosti č.p. 478, k.ú. Košíře, ulice Na Zámyšli č.o. 8, Praha 5 s firmou Sebatin SHAHINI, IČ 69357846 a to jako prodejnu rybářských potřeb s těmito parametry smlouvy:

 – doba nájmu 10 let s právem opce na prodloužení o dalších 5 let v případě řádného plnění sjednaných povinností nájemcem s účinností od 1.6.2008

– za nájemné 16.000,- Kč měsíčně + DPH a zálohy na poskytované služby hrazeného již od 1.6.2008

– s uzavřením dohody o způsobu odepisování provedeného technického zhodnocení NP v účetnictví nájemce v případě, že dojde k jeho vzniku a poté bude oceněno znalcem

– se zvláštním ujednáním, že nájemce si opraví a zprovozní nebytový prostor výhradně vlastním nákladem a bez dalších podobných nároků vůči pronajímatelům.

6/0/0

        

 

II. část

 

 

NP 10/02/2008

 

Žádost:  NP Štefánikova 30/249, Praha 5 – Smíchov, SEA – net, spol. s r.o., ukončení nájmu dohodou.

 

Žadatel:  firma SEA – net,spol. s r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.            Schválit:

  1.            ukončení nájmu NP v nemovitosti čp. 249, Štefánikova ul. 30, Praha 5 – Smíchov s nájemcem SEA – net, spol. s r.o., IČ: 41196236 dohodou ke dni 30.06.2008.

5/0/1

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 10/03/2008

 

Žádost:  NP Ostrovského 2/33, Josef Koudela, návrh na podání výpovědi z nájmu NP a podání žaloby na vyklizení.

 

Žadatel: OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.            Schválit:

  1.            podání výpovědi z nájemní smlouvy 45/2000 čj. OSB/NP/22/2000/Zch uzavřené dne 28.8.2000 s nájemcem Josefem Koudelou, IČ 412 07 408 za užívání NP v nemovitosti č.p. 33, k.ú. Smíchov, ulice Ostrovského 2, Praha 5

  2.          podání žaloby na vyklizení k OS Praha 5 vůči Josefu Koudelovi, IČ: 41207408 nejpozději do 29.9.2008 v případě, že k datu 31.8.2008 nevyklidí a nepředá zástupci správní firmy CENTRA a.s. uvolněný NP

II.           Zmocnit:

1.            advokátní kancelář Janstová, Smetana a Partneři, Římská 104/14, Praha 2 k podání žaloby na vyklizení NP Ostrovského 2/33, nájemce Josef Koudela a k zastupování MČ Praha 5 ve věci

6/0/0

 

NP 10/04/2008

 

Žádost:  NP Staropramenná 9/547, Praha 5 – Smíchov, Autoservis PEGAS, s.r.o., revokace usnesení RMČ P-5 z 30.5.2007.

 

Žadatel: OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.           Revokovat:

  1.           usn. č. 20/712/2007 z 30.5.2007 takto:

II.           Schválit:

1.            pronájem NP budovy a skladů v části nemovitosti Staropramenná 9/547, Praha 5 – Smíchov ve dvorním traktu o velikosti 509,36 m2 a přilehlé části dvora o výměře 659,97 m2, nájemci Autoservis PEGAS, s.r.o., IČ: 63676222 s těmito parametry

              – doba trvání nájmu bude sjednána v nové NS na dobu určitou od 1.6.2008 do 25.11.2011 s právem opce na prodloužení nájmu o dalších 5 let za předpokladu řádného plnění sjednaných povinností nájemce

              – od 1.6.2008 uplatnění DPH u obou nájmů (za NP a za užívání plochy pozemku dvora)

              – za nájemné ve výši 2.136,- Kč/m2/rok (jako základu pro DPH) za budovu a sklady s tím, že nájemci bude současně umožněno odbydlet zůstatek vynaložených nákladů ve výši 1.412,- Kč/m2/rok až do celkové částky 1, 717.204,- Kč

              – za nájemné ve výši 179,- Kč/m2/rok (jako základu pro DPH) za přilehlou část dvora

              – užívání společného klíče s dálkovým ovládáním k přístupu do dvora s nájemcem bezbariérového bytu.

6/0/0

          

NP 10/05/2008

 

Žádost:  NP Matoušova 18/1552, Praha 5 Smíchov, ak. mal. Radoslava Mikulová, rozšíření NS v osobě nájemce.

 

Žadatel: ak. mal. Radoslava Mikulová

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.           Neschválit:

  1.           uzavření Dodatku k NS č. 80/97 sjednané s ak. mal. Radoslavou Mikulovou na užívání NP ateliéru Matoušova 18/1552, Praha 5 – Smíchov, kterým se rozšíří užívání NS v osobě nájemce o Ing. Martina Koláře, IČ: 67986013

 

II.           Neschválit:

1.            rozšíření způsobu užívání NP ateliéru na adrese Matoušova 18/1552, Praha 5 jako pracovny pro kartografickou a zeměměřickou činnost.

6/0/0

 

NP 10/06/2008

 

Žádost:  NP Stroupežnického 24/2326, Praha 5 – Smíchov, MUDr. Markéta Mudrová, žádost o prominutí smluvního penále.

 

Žadatel: MUDr. Markéta Mudrová

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.           Schválit:

  1.           uzavření Dodatku k NS č. 22/2006 s MUDr. Markétou Mudrovou, IČ: 49627058, na NP Stroupežnického 24/2326, Praha 5 – Smíchov, ve kterém bude uvedeno:

               a) v první větě bodu 1 čl. IV. Nájemné takto:

                  – ordinace 12,80 m2 za 2.100,- Kč/m2/rok

                  – čekárna 10,90 m2 za 1.100,- Kč/m2/rok

                  – podíl ostatní plochy 10,90 m2 za 1.100,- Kč/m2/rok

              b) v bodě 6. čl. VI. Splatnost a způsob placení nájemného a ostatních služeb:

                  – smluvní pokuta se sjednává na výši á 0,5%o z dlužné částky za každý započatý den prodlení

              c)  ostatní ujednání v NS čís. 22/2006, která nejsou dotčena výše uvedenými změnami, se nemění

  2.          prominutí hrazení smluvní pokuty za dlužné nájemné vedené za období od 1.1.2007 do 30.04.2008 nájemci MUDr. Markéta Mudrová za NP Stroupežnického 24/2326, Praha 5 – Smíchov v případě, že uzavře výše uvedený Dodatek k NS čís. 22/2006 ze 11.9.2006 do 30.06.2008.

6/0/0

       

 

 

 

NP 10/07/2008

 

Žádost:  NP Janáčkovo nábřeží 37/479, Praha 5 – Smíchov, Jaroslav Houf, návrh na výpověď.

 

Žadatel: OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.           Zrušit:

  1.           usnesení č. 8/223/2008 ze dne 11.3.2008 v plném znění

II.           Schválit:

1.            výpověď z NS č. 6/2004 uzavřené dne 31.3.2004 s nájemcem Jaroslavem Houfem, IČ: 16880978, na NP v domě čp. 479, Janáčkovo nábřeží č. 37, Praha 5 – smíchov, za vzlášť hrubé porušení povinností sjednaných v NS.

III.         Zmocnit:

1.            AK JUDr. Ilju Lamprechta, Holečkova 10, Praha 5 k podání žaloby na vyklizení, žaloby na úhradu dlužné částky a k zastupování MČ Praha 5 ve sporu s nájemcem Jaroslavem Houfem, IČ: 16880978, v případě, že ten nevyklidí a nepředá užívaný NP do data ukončení výpovědní lhůty.

6/0/0

 

 

NP 10/08/2008

 

Žádost:  NP Na Bělidle 36/297, Praha 5 – Smíchov, Jaroslav Tačner, nová nájemní smlouva.

 

Žadatel: OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.           Schválit:

  1.           uzavření nájemní smlouvy na NP – Na Bělidle 36/297, Praha 5 – Smíchov s nájemcem Jaroslavem Tačnerem, IČ: 41800242 takto:

               – za nájemné ve výši 19.709,- Kč měsíčně do 31.3.2008

               – za nájemné ve výši 20.261,- Kč měsíčně od 1.4.2008

               – s použitím ustanovení o kauci

               – s upravením výše smluvní pokuty na 0,25 %o denně z dlužné částky (tj. 9,125 % p.a.)

               – s účinností NS od 1.3.2008

6/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 10/09/2008

 

Žádost:  NP Štefánikova 40/278, Praha 5 – Smíchov, zrušení části usnesení RMČ a schválení nabídky NP k dalšímu pronajmutí.

 

Žadatel: OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.           Vzít na vědomí:

  1.           odstoupení Kláry Němcové IČ: 68726422 od uzavření smluv na rekonstrukci a další pronájem NP Štefánikova 40/278, Praha 5.

II.          Zrušit:

 1.           usnesení č. 11/398/2008 ze dne 8.4.2008 – bod 2., 3., 4. a 5.

 

III.         Schválit:

1.            zveřejnění nabídky NP Štefánikova 40/278, Praha 5 – Smíchov s těmito parametry:

                – pronájem NP o pův. velikosti 199,0 m2 (prodejní místnost + 6 místností se soc. zařízením + hala ve dvoře, v suterénu 3. místnosti se soc. zařízením) k užívání jako prodejna za nájemné 35.000,- Kč měsíčně + DPH + zálohy na poskytované služby na dobu neurčitou, s hrazením nájemného nejdříve od data obnovy stavebně-technického stavu NP, nejdéle ale jen 12 měsíců od uzavření NS

            – se zajištěním obnovy provozně-technického stavu NP výhradně vlastním nákladem nájemce a uzavřením smlouvy o provedení stavebních prací

                – s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí nájemní na dobu trvání nájmu, 10 let s opcí na prodloužení nájmu o dalších 5 let v případě řádného plnění sjednaných povinností nájemcem a to v případě uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav na rozlišení NP stavební úpravou na velikost 346,87 m2 zcela zajištěnou nájemcem a s užíváním NP za upravené nájemné na výši 70.000,- Kč měsíčně + DPH + zálohy na poskytované služby s možností odepisovat prokázané TZ dohodou s pronajímatelem v účetnictví nájemce.

6/0/0

 

Různé:

 

1. Členové komise schválili:  Termíny konání KOAaM na druhé pololetí roku 2008.

 

11. KOAaM se koná dne :  9.6.2008  v 16 hodin, 6 patro – velká zasedací místnost RMČ č. 614.

 

Začátek zasedání KOAaM v 16 hod.

Konec zasedání KOAaM v 19,15 hod.

 

 

 

 

 Za správnost zápisu:                      Ověřil:                              V Praze dne: 27.5.2008

  Jiřina Zavadilová                   ing. Petr HORÁK

  Za KOAaM                               zástupce starosty                                      

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě