Zápis z 1. zasedání ze dne 17. 12. 2002


Z Á P I S


1. zasedání pracovní skupiny pro půdní vestavby


konaného dne  17. 12. 2002


 


 


Přítomni:    předseda   Milan Jančík


                   členové    ing. P.Horák, M.Stránský, Mgr. L.Vávrová, ing. J.Pražák


 


Nepřítomni:                 O.Gál, ing. J.Matoušek


 


 


1/ 01 / 02


 


Změna stavebníka  půdní vestavby


 


PV – 151/00  Janáčkovo nábř. 43, č.p. 476, k.ú. Smíchov


 


stavebník: Libor Vanke, Botevova 5, Praha 4


 


žadatel:     Tomáš Kučera,  bytem Na Kovárně 8, Praha 10


 


Jedná se o polovinu půdního prostoru o velikosti cca 120 m2. Jmenovanému stavebníkovi byl tento prostor přidělen v VIII. etapě nabídky. V průběhu přípravných prací a zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení se změnily bytové podmínky stavebníka, od půdní vestavby upouští a vzdává se jí ve prospěch pana Tomáše Kučery.


 


Stanovisko pracovní skupiny:


Pracovní skupina pro půdní vestavby doporučuje RMČ, aby souhlasila s přidělením půdního prostoru Tomáši Kučerovi. Složená kauce ve výši 50 000,- Kč prvním stavebníkem, přechází na druhého stavebníka Tomáše Kučeru.


 


4/0/0


 


 


 


 


PV – 139/00 Pod Kavalírkou 4, č.p. 300, k.ú. Košíře


 


stavebník: Jiří Kocour, Zelenohorská 487, Praha 8


 


žadatel:  Kateřina Jandíková, Malý Koloredov 565, Frýdek-Místek


 


Jedná se o půdní prostor přidělený v rámci VIII. etapy nabídky na vybudování jedné bytové jednotky. V průběhu přípravných prací a zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a stavebníkovi změnily jeho finanční podmínky – nebyl mu poskytnut úvěr banky a z toho důvodu jmenovaný stavebník od půdní vestavby odstupuje a vzdává se jí ve prospěch své příbuzné paní Kateřiny Jandíkové.


 


Stanovisko pracovní skupiny:


Pracovní skupina pro půdní vestavby doporučuje RMČ, aby souhlasila s přidělením půdního prostoru Kateřině Jandíkové. Složená kauce ve výši 100 000,- Kč prvním stavebníkem, přechází na druhého stavebníka Kateřinu Jandíkovou.


 


4/0/0


 


 


 


1 / 02 / 02


 


Rozdělení půdního prostoru


 


Pv – 5/02 U Pernikářky 3, č.p. 1534, k.ú. Smíchov


 


stavebník:  Ing. Edita Rumlerová, bytem tamtéž


                  Petr Rumler


 


žadatel:     Jolana Šutovská, kpt. Kubíčka 1637, Uherský Brod


                  


Půdní prostor byl přidělen výše uvedeným stavebníkům na rozšíření stávající bytové jednotky do půdního prostoru. Z důvodu velké finanční náročnosti, přenechávají polovinu půdního prostoru o velikosti cca 90 m2 přítelkyni paní Jolaně Šustové, která je pracovně vázána na Prahu a je nucena bydlet se svým manželem a dítětem bydlet v podnájmu.


 


Stanovisko pracovní skupiny:


Pracovní skupina pro půdní vestavby doporučuje RMČ, aby souhlasila s přidělením ½ půdního prostoru Jolaně Šutovské na vybudování samostatné půdní vestavby.


 


4/0/0


 


 


 


 


1 / 03 / 02


 


 


Vybudování domovního výtahu


 


PV 140/00 Pod Kavalírkou 6, č.p. 299, k.ú. Košíře


 


žadatelé: Ing. Mnislav Zelený,


                PhDr. Eva Zelená, Nám.Jiřího Z Lobkovic 7, Praha 3


 


Jmenovaní žadatelé jsou stavebníky bytové jednotky v půdním prostoru. Předkládají nabídku vybudování domovního výtahu – rozpočet nákladů cca  682 000,- Kč. Na vybudování výtahu se chtějí stavebníci podílet 40% podílu nákladů.


 


 


Stanovisko pracovní skupiny:


Pracovní skupina pro půdní vestavby doporučuje RMČ, aby souhlasila s vybudováním domovního výtahu s   50 % podílem nákladů stavebníků půdních vestaveb  a  50 % podílu MČ Praha 5.


 


4/0/0


 


 


 


 


 


 


 


PV – 141/00  Pod Kavalírkou 8, č.p. 298, k.ú. Košíře


 


žadatelé: Marek Zelený,


                Petra Zelená, Nám. Jiřího z Lobkovic 7, Praha 3


 


Jmenovaní žadatelé jsou stavebníky dvou bytových jednotek v půdním prostoru. Předkládají nabídku vybudování domovního výtahu – rozpočet nákladů 682 000,- Kč. Na vybudování výtahu se chtějí podílet 40 % podílu nákladů.


 


Stanovisko pracovní skupiny:


Pracovní skupina pro půdní vestavby doporučuje RMČ, aby souhlasila s vybudováním domoního výtahu s podílem   50 % nákladů stavebníků půdních vestaveb a  50 % podílu MČ Praha 5.


 


4/0/0


 


 


 


1 / 04 / 02


 


Výběrové řízení uchazečů o koupi dvou rozestavěných půdních bytů v domě č.p. 187,


Radlická 51, k.ú. Smíchov


 


Jedná se o dva rozestavěné půdní byty určené k prodeji do osobního vlastnictví na domě, který je určen k privatizaci po bytech. Stavbu obou bytů zajišťovala RK SEVER:


byt č. 9 o velikosti 70,8 m2 – stanovená cena 1 355 000,- Kč


byt. č. 10 o velikosti 82,6 m2 – stanovená cena 1 575 000,- Kč


Každý zájemce měl povinnost složit kauci ve výši 10% stanovené ceny.


 


zájemce:  MVDr. Josef Barchánek – na byt č. 9


                MVDr. Lukáš Hanzel – na byt č. 10


Komise pro otevírání obálek při svém zasedání dne 26.11.2002 neshledala v žádostech uchazečů žádné nedostatky. Oba zájemci nabízejí kupní cenu ve výši stanovené základní ceny.


Stanovisko pracovní skupiny:


Pracovní skupina pro půdní vestavby doporučuje RMČ, aby souhlasila s prodejem rozestavěných bytů v uvedeném domě – byt č. 9 MVDr. Josefu Barchánkovi za stanovenou cenu 1 355 000,- Kč a byt č. 10 MVDr. Lukáši Hanzelovi za stanovenou cenu 1 575 000,- Kč.


 


4/0/0


 


Zápis vyhotovila H.Michálková, OOA


dne 17.12.2002


 


 


Správnost zápisu ověřil M.Jančík, starosta (předseda prac.skupiny):