Zápis z 1. zasedání etnické komise RMČ Praha 5 konaného dne 7.6.2012

13/06/2012

Přítomni: PhDr. Marie Ulrichová – Hakenová, Mgr. Diana Bubníková, Bc. Roman Sedlák, Th. Mgr. Petra Šáchová, Ing. Ondřej Velek

Omluveni: Ing. Vlasta Váchová, Jaroslav Knap

 

Program:

1) Seznámení členů EK;

2) Projednání problematiky etnických a národnostních menšin;

3) Statut EK.

 

K bodu 1)

 

PhDr. Marie Ulrichová – Hakenová úvodem přivítala přítomné členy etnické komise, kteří se následně představili.

 

 

K bodu 2)

 

V rámci projednávání problematiky etnických a národnostních menšin byly během diskuse vymezeny hlavní směry činnosti EK, tj. především podpora mezikulturního dialogu s etnickými skupinami národnostních menšin a jejich integrace do plnohodnotného života na Praze 5.

 

K bodu 3)

 

Na základě projednané problematiky byl navržen a schválen Statut etnické komise RMČ Prahy 5 v tomto znění:

 

Etnická komise zejména:

 

–         podporuje mezikulturní dialog a integraci etnik do plnohodnotného života na Praze 5 pomocí akcí radnice;

–         spolupracuje s poradcem pro etnika ÚMČ Prahy 5;

–         spolupracuje s neziskovými organizacemi a poskytovateli sociálních služeb;

–         spolupracuje s orgány veřejné správy;

–         spolupracuje se školskými zařízeními;

–         předkládá doporučení RMČ Prahy 5;

–         plní úkoly uložené RMČ Prahy 5;

–         zveřejňuje pololetní zprávu o činnosti.

 

 

Hlasování: 5/0/0 – schváleno

 

 

 

Zapsala Ivana. Plášilová

 

Ověřila: PhDr. Marie Ulrichová – Hakenová

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě