Zápis u jednání KOP č. 15 dne 29.11.2004

10/12/2004

 


 


 Městská část Praha 5


   Úřad městské části                               


 Odbor obchodních aktivit                                           


 


Zápis z jednání


Privatizační komise MČ Praha 5 č.15/2004


Dne: 29.11.2004  od 16.00 hodin


Hlasování:   pro/proti/zdržel se


 


Přítomni:  Ing. Morávková, Ing. Horák,  p. Bartoš, Ing. Fiala,  Ing.Pražák, p.Altner, p. Brabec,


                    p. Plichta


Omluveni:   Bc.David Stecher, Ing. Jáchym


 


1.         Schválení zápisu z KOP konané dne 1.11.2004


            Zápis schválen bez připomínek


            Hlasování: 5/0/0


 


2.        Č.p. 611, Pražského 27,  k.ú. Hlubočepy –  žádost o prodloužení termínu k podpisu kupní smlouvy – Minařík František, b.j. 611/02


Stanovisko KOP:


 KOP doporučuje prodloužení termínu k podpisu kupní smlouvy do 30.11.2004 – poslední termín.


Hlasování: 5/0/0


 


3.                  Č.p. 684, Brichtova 4, k.ú. Hlubočepy – žádost o prodej bytu – Lišková Renata b.j. 684/2


      Stanovisko KOP:


      KOP doporučuje RMČ prodat b.j. 684/2 za cenu zvýšenou o 10% z ceny bytu


            Hlasování: 5/0/0


 


4.         Č.p. 64, Na Bělidle 3, k.ú. Smíchov s pozemkem parc.č. 382/1  – záměr prodeje


            Stanovisko KOP:


            KOP bere na vědomí prohlášení vlastníka a doporučuje RMČ odsouhlasení vymezení jednotek a stanovených cen dle ZP 3546/169/04 ze dne 19.10.2004


            Hlasování:5/0/0


 


5.         Č.p. 578, Mělnická 5, k.ú. Malá Strana s pozemkem parc.č. 873 – záměr prodeje


Stanovisko KOP:


KOP bere na vědomí prohlášení vlastníka a doporučuje RMČ odsouhlasení vymezení jednotek a stanovených cen dle ZP 2986/04  ze dne 15.8.2004


Hlasování 6/0/0


 


6.                  Č.p. 1084, Švédská 31, k.ú. Smíchov s pozemkem parc.č. 3389 a souvisejícím pozemkem (zahradou) parc.č. 3390 – záměr prodeje


Stanovisko KOP:


KOP bere na vědomí prohlášení vlastníka a doporučuje RMČ odsouhlasení vymezení jednotek a stanovených cen bytů a souvisejícího pozemku dle ZP 2706/2004 a 2727/2004 ze dne 18.10.2004 kromě b.j. 1084/5, která byla snížena dle stanoviska KOP v materiálu č. 7


Hlasování: 6/0/0


                          


7.                  Č.p. 1084, Švédská 31, k.ú. Smíchov s pozemkem parc.č. 3389 a souvisejícím pozemkem (zahrada)  parc.č. 3390 – Smrekovi b.j. 1084/5 – žádost o slevu


             Stanovisko KOP:


KOP doporučuje RMČ souhlasit s realizací prodeje b.j. 1084/5 vč. Přísl. , zastav pozemku parc.č. 3389 a souvisejícího pozemku par.č. 3390, k.ú. Smíchov dle Statutu  za cenu 249.999,- Kč


Hlasování: 6/0/0


 


 


8                    Stanovení ceny nebytových prostor, materiály poř.č. 27-43 (Příloha č. 1)


Stanovisko KOP:


KOP doporučuje RMČ stanovení cen dle jednotlivých položek v Příloze č. 1


 


9                    Č.p. 1090, Švédská 33, se zastav pozemkem parc.č. 3387 a souvisejícím pozemkem (zahrada) parc.č. 3388. k.ú. Smíchov – záměr prodeje


Stanovisko KOP:


KOP bere na vědomí prohlášení vlastníka a doporučuje RMČ odsouhlasení vymezení jednotek a stanovených cen bytových jednotek včetně zastavěného pozemku dle ZP 3395-275/04 ze dne 2.11.2004 a cen souvisejícího pozemku (zahrady) dle ZP 3396-276/04 ze dne 1.11.2004


Hlasování: 6/0/0


 


10                Č.p. 613, Plaská 12, se zastav pozemkem parc. č. 826, k.ú. Malá Strana – záměr prodeje


Stanovisko KOP:


KOP odkládá projednání materiálu a žádá OOA o zadání vypracování srovnávacího  znaleckého posudku


      Hlasování: 6/0/0


 


11                Č.p. 1534, U Perníkářky 3, k.ú. Smíchov – prodej b.j. 1534/6 rozšířené do půdního prostoru manželům Rumlerovým


Stanovisko KOP:


KOP doporučuje RMČ souhlasit:


1.      s realizací prodeje b.j. 1534/6 vč. Přísl. zast.pozemku parc.č. 3882 a souvisejícího pozemku parc.č. 3883, k.ú. Smíchov za cenu 2.107.828,- Kč


2.      Souhlasit s Dohodou o narovnání mezi MČ a stavebníkem manžely Rumlerovými


Hlasování:6/0/0


 


12.              Č.p.  1534, U Perníkářky 3, k.ú. Smíchov Smíchov – prodej půdní b.j. 1534/7 manželům Šutovským


Stanovisko KOP:


      KOP doporučuje RMČ souhlasit:


1.      s realizací prodeje b.j. 1534/7 vč. přísl. zast. pozemku parc.č. 3882 a souvisejícího pozemku parc.č. 3883, k.ú. Smíchov za cenu 2.483.105,- Kč


2.      souhlasit s Dohodou o narovnání mezi MČ a stavebníkem manžely Šutovskými


Hlasování : 6/0/0


 


13.              Č.p. 439, Na Celné 9, k.ú. Smíchov – žádost o odložení privatizace b.j. 439/5 – Zelenková Antonie


Stanovisko KOP:


KOP doporučuje odložení privatizace do 31.5.2005 s tím, že v měsíci červnu musí být zpracován materiál do ZMČ již s potřebnými doklady. Po tomto termínu bude již postupováno jako v případě nezájmu o privatizaci.


 


Ostatní:


1.      Předložen návrh termínů jednání KOP v I.pololetí 2005


      Přijato bez připomínek – Příloha č. 2


2.   Předáno 6 materiálů ke stanovení cen nebytových prostor k prostudování – poř.č. 46-49 a k projednání na KOP č. 16 dne 13.12.2004


 


Jednání komise ukončeno: 17,30 hod.


Zapsal:  Maryšková Marie


Zápis ověřil: Ing. Horák


Dne: 1.12.2004


 


 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě