Zápis KV č. 1 ze dne 22.12.2008

Zápis č. 1

ze schůze Kontrolního výboru ZMČ P5 konané dne 22.12.2008

 

 

 Přítomni : Ing. A. Morávková,  E. Kalhousová, J. Hlaváček  
 Omluven:  Ing. B. Dvořák
             
     

               

Dne 22.12.2008 se sešli členové kontrolního výboru ZMČ Praha 5 ke své ustavující schůzi.