Zápis č. 8 ze zasedání KUR konaného dne 17.9.2009

30/09/2009

ZÁPIS 8. KUR ze dne 17.9.2009

1.   schválení zápisu ze 7. KUR

 

2.   schválení programu

 

3.   Administrativní budova Mozartova, č.parc. 2832/1 k.ú. Smíchov, doplnění – prezentace

     Podklad k úpravě ÚPn č. U 0778 z kódu „I“ na „K“ zpracován na základě projednané studie. Dle připomínek a požadavků z projednání (VŽP, KUR) je podklad doplněn o urbanistické posouzení stavby ve vztahu na širší okolí, posouzení z hlediska životního prostředí a rozhodnutí MHMP OOP.

Usnesení:

Komise

        souhlasí s úpravou směrné části ÚPn č.U 0778 v k.ú. Smíchov dle předložené studie, dat. 02/2009

        požadujeme zpracovat variantní řešení návrhu s prověřením poměrů mezi půdorysnou stopou a výškou stavby

 

4.   BD Zahrady Hřebenka, DUR, č.parc. 4198/32,53,86,112, 3802/1 k.ú. Smíchov – prezentace

Bytový dům je situován v sousedství BD XY, Hyšmanka a panelových činžovních domů v rezidenční čtvrti Hřebenka.

Usnesení:

Komise

souhlasí s umístěním stavby BD Zahrady Hřebenka na pozemcích č.parc. 4198/53,86,112 k.ú. Smíchov dle předložené dokumentace, dat. 05/2009

Z diskuse vyplynula potřeba doplnit prezentaci o vztah stavby k širšímu okolí.

 

 

5.   Polyfunkční objekt Moulíkova, DUR, č.parc. 645 k.ú. Smíchov

Objekt je navržen v proluce neúplného městského bloku na základě schválené úpravě ÚPn
č. U 0692 v území SVM (SV) a vydané výjimky z VRÚ.

Usnesení:

Komise souhlasí s umístěním stavby Polyfunkční objekt Moulíkova na pozemcích č.parc. 645-648, 5043/8 k.ú. Smíchov dle předložené dokumentace, dat. dat. 07/2009 

 

6.   Úprava ÚPn č. U 0642 v k.ú. Hlubočepy (EUFIPARK), posouzení revize

Upravený návrh na základě připomínek a požadavků ÚRM. Stavba je koncipována jako dvě hmoty, administrativní a obytná část se samostatným příjezdem.

Usnesení:

Komise doporučuje úpravu směrné části ÚPn č. U 0642 ze stávajícího kódu C na F na pozemcích č.parc. 1792/18, 1792/32 k.ú. Hlubočepy, dle revize studie, dat. 20/05/2009
 

 

7.   Nástavba administrativní budovy , studie, č.parc. 2483/2, 9,10 k.ú. Smíchov

Nástavba stávající administrativního objektu, který je součástí souboru staveb bytového domu a obchodního domu Albert v ulici Na Cihlářce.

Usnesení:

Komise souhlasí s návrhem Nástavby administrativní budovy na pozemcích č.parc. 2483/2, 2483/9, 2483/10 k.ú. Smíchov dle předložené studie, dat. 06/2009 a doporučuje záměr k dalšímu zpracování.

 

8.   RŮZNÉ

ČVÚT poptala MČ Praha 5 o možnost zpracovat semestrální nebo diplomové práce pro vytipované území, s možností případné finanční odměny.

Návrh: Barrandov – Trnkovo nám., Dívčí Hrady – sever, apod.

Komise bere informaci na vědomí.

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě