zápis č.7 socialní zdravotní komise

17/09/2003

                 Zápis č. 7 sociálně zdravotní komise konané dne 3.7.2003


 


Přítomni: Mgr. L.Vávrová , ing. L.Svobodová, B.Altner, Doc.Dr.E.Jelínková,CSc,


                J.Matoušková, R.Peterková, MUDr. B.Karpetová , E.Krčmářová ( zástup


               za Mgr. M.Bosákovou) 


 


 


Omluveni: MUDr.J.Knobloch, Mgr. M.Bosáková, Mgr.A.Sedlačíková, Bc. D.Stecher,


                  Mgr.E.Švecová


 


 


 


 Program:          1)  Zahájení


2)     Kontrola plnění usnesení


3)     Odsouhlasení programu


4)     Den zdraví


5)     Různé


 


 


 


ad 1)  Jednání komise zahájila Mgr. L.Vávrová


 


ad 2)  Kontrola plnění usnesení                                        


                                                                                  


ad 3)  Program jednání byl jednomyslně schválen


 


ad 4)  Každoroční akce Den zdraví dne 29.5.2003 – informace pí. E.Krčmářové z CSOP


          ( viz příloha – zpráva ze „Dne zdraví“ )          


          


ad 5)  Informace Mgr.L.Vávrové ze setkání místostarostů  pro sociální oblast


          a)  LSPP –koncepce MHMP se rozchází s názory jednotlivých městských částí


MČ Praha 5 je pro zachování stávající LSPP


b)  řešení přidělování míst v domovech důchodců a v penzionech


– je třeba ze strany MHMP přijít s novou koncepcí, počty žadatelů neodpovídají


                  realitě


 


 


 


Zapsala: J.Kvapilová                                                        Mgr. Lucie  V á v r o v á


                                                                                             předsedkyně KoSz


Ověřila: Mgr. L.Vávrová         


 


 


 


Vzhledem k tomu, že většina členů sociálně zdravotní  komise bude mít v srpnu dovolenou,


přítomní členové rozhodli o zrušení termínu zasedání dne 7.8.2003


 


 


                          


                Příští schůze je 4. 9. 2003 v 15.00 hod.


 


 


                


                  


 


                                     


 


   


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


            


                 


 


                     


                                          


 


 


 


 


 


                   


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě