ZÁPIS č. 5 ze zasedání KUR konaného dne 21.5.2009

23/06/2009

ZÁPIS č. 5 ze zasedání KUR konaného 21.5.2009

 

1.   návrh změn Z/07 (oznámení o společném jednání)
Komise

        Bere pořízení změn Z/07, kromě změny č. Z 1443/07 a Z1898/07, na vědomí.
        Ke změně č. Z1898/07 potvrzuje stanovisko k dokumentaci „Územní studie Walter“, dat. 01-02/2009 (projednání KUR 17.2.2009, VŽP 17.2.2009, KOD 18.2.2009)

        Nesouhlasí se změnou Z 1443/07. Trvá na územní rezervě pro komunikační propojení dle US Hlubočepy.

2.návrh zadání celoměstsky významných změn II. (oznámení o projednání)
Komise

– Z 2170 - nesouhlasí s návrhem zadání změny do doby projednání studie zástavby Dívčí
Hrady - sever. Požaduje z plochy ÚSES a ploch ZN vyčlenit části pozemků č.parc. 487/4, 5,6,7 a 491 k.ú. Radlice
– Z 2188 – souhlasí s návrhem zadání změny 
– Z 2744 – souhlasí s návrhem zadání změny
 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě