Zápis č. 5 ze zasedání KUR konaného dne 17.6.2010

26/07/2010

ZÁPIS 5. KUR    17.6.2010

 

1.   Přestavba nemovitosti Na Hřebenkách č.p. 1284/60, č. parc.3159/1,2,4,6-8 k.ú. Smíchov, upravený návrh

Novostavba BD v místě stávající stavby hotelu Vaníček. Celkem 11b.j. Stavba členěná do dvou hmot odráží svažitost terénu za využití zatravnění částí stavby.  
Usnesení:
Komise souhlasí s umístěním stavby „Přestavba nemovitosti Na Hřebenkách č.p. 1284/60“, na pozemcích č.parc. 3159/1,2,4,6-8 k.ú. Smíchov, dle předložené dokumentace DUR, dat. 04/2010.
 
 

2.   DB Tetínská, studie, č.parc. 442/21,22,25 k.ú. Radlice

Novostavba BD se 4NP s variabilním řešením skladby bytů, celkem 22b.j.
Usnesení:
Komise souhlasí se záměrem stavby DB Tetínská, na pozemcích č.parc. 442/21,22,25 k.ú. Radlice dle předložené studie, dat. 03/2010.
 
 

3.   BD Radlická 664/26, č.parc. 2237/1-4 k.ú. Smíchov, DUR

Stavba BD v proluce blokové zástavby v území OV, s výjimečně přípustným podílem administrativních ploch.
Usnesení:
Komise souhlasí s umístěním výjimečně přípustné stavby BD Radlická 664/26, č.parc. 2237/1-4 k.ú. Smíchov, v území OV, dle předložené dokumentace, dat. 06/2010
 
 

4.   Rezidence Park Mrázovka, úprava míry využití území v k.ú. Smíchov

Návrh rezidenčního bydlení v území OV s úpravou míry využití se stanoveného kódu „H“ na „I“.
Pro posouzení žádosti je třeba doložit porovnání výškové a prostorové regulace stavby s okolní zástavbou.
 

5.   Rezidence Bydlení Na Klamovce, úprava míry využití území v k.ú. Smíchov

Návrh rezidenčního bydlení v území OB s úpravou míry využití se stanoveného kódu „D“ na „E“.
Usnesení:
Komise souhlasí s úpravou míry využití území OB z kódu „D“ na „E“, na pozemcích č.parc. 4014/1,2, 4015 v k.ú. Smíchov dle předložené dokumentace Rezidence Bydlení Na Klamovce, dat. duben 2010.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě