Zápis č. 5 sociálně zdravotní komise konané dne 15.5.2003

22/05/2003

                 Zápis č. 5 sociálně zdravotní komise konané dne
15.5.2003

 

Přítomni: J. Matoušková, B.Altner, Prof.MUDr.J.Knobloch,
DrSc. Mgr.E.Švecová,

 Doc.Dr. E.Jelínková,
CSc, Bc. D.Stecher, Mgr. M.Bosáková

 

 

Omluveni: Mgr. L.Vávrová,
R.Peterková, Mgr. Sedlačíková, ing. L.Svobodová

 

 

 

 Program:          1)  
Zahájení

2)     
Kontrola zápisu komise č. 4 ze dne 3.4.2003

3)     
Odsouhlasení programu

4)     
Projekt LORM ?poradenství a služby pro hluchoslepé

5)     
Den zdraví ?info Mgr. M.Bosáková

6)     
Různé

 

Prohlídka
nových prostor CSOP 

 

 

ad 1)  Jednání komise
zahájila pí. J. Matoušková

 

 

ad 2)  Zápis
odsouhlasen                                         

 

                                                                                     

ad 3)  Program
jednání byl jednomyslně schválen

 

 

ad 4)  Usnesení:
komise doporučuje poskytnutí finanční podpory ve výši 30.000,-Kč projektu 

        ?Poradenství
a služby pro hluchoslepé ? ?projekt LORM             

hlasování: 5/0/0

          Žádáme Mgr.
L.Vávrovou o prošetření výše nájemného 10.000,-Kč měsíčně          

          spol. LORM,
Zborovská 62, a navrhuje 
postoupení  kroků o nižší nájemné

hlasování: 6/0/0 

 

 

 

ad 5)  Informace
Mgr.Bosákové o každoroční akci  Den
zdraví  

          Dne
29.5.2003 se koná akce  Den zdraví,  od 13.00 do 17.00 hod. ve vestibulu 

          Štefanikova
13    

         

 

 

ad 6) Usnesení komise: odd. péče o dítě ? návrh na odpis
nevymahatelných pohledávek ve              

         výši
76,003,- Kč,  sociálně zdravotní komise
doporučuje  odpis       

hlasování: 6/0/0

 

 

 

 

 

 

ad 7)  Příští program
? o redukci lékařské pomoci ZZ Barrandov

            

 

 

ad 8)   Informace p.
Altnera o přidělování bytů  do DPS,
návrh na vyčlenění manželských      

           párů  do samostatného pořadníku

 

 

 

ad 9)   Komise
sociálně zdravotní  projednávala problém
v umístění soc.odboru  do            

          
zrekonstruované Staré radnice . Pokládá tento záměr za nevhodný
z důvodu přístupu

           zdravotně
a sociálně  postižených občanů
z celého obvodu Prahy 5 (Slivenec,Holyně,

           Barrandov
a další) a navrhuje změnu tohoto rozhodnutí tak, aby soc.odbor zůstal v 

           původních
prostorách      

hlasování: 5/1/0 

            

 

                       

                        

        

Zapsala: J.Kvapilová                                      

 

Ověřila: J. Matoušková                                                 Mgr. Lucie
V á v r o v á

                                                                                         
předsedkyně KoSZ

 

 

 

 

 

 

 

                  Příští schůze je 5. června 2003 v 15.00 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Sdružení
klubů neslyšících dětí a mládeže ( SKNEDAM)

           Název
projektu: Sociálně společenské aktivity

           požadovaná
částka: 40.000,-Kč

           požadovaná částka udělena

hlasování: 7/0/0

 

            Nadace
BONA

            název
projektu: Sociálně společenské aktivity

           
požadovaná částka: 100.000,- Kč

           
požadovaná částka udělena

hlasování: 7/0/0

 

             Rytmus
o.s.

             název
projektu: Škola pro všechny

            
požadovaná částka: 60.000,- Kč

            
požadovaná částka udělena

hlasování:  7/0/0

 

              BAOBAB
o.s.

              název
projektu: Centrum včasné rehabilitace a resocializace, určené pro osoby v 

             
počátečních fázích schizofrenního onemocnění

             
požadovaná částka: 52.000,- Kč

              grant
nebyl udělen

hlasování: 7/0/0

 

              
R-MOSTY

               název
projektu: ŘETÍZEK

              
požadovaná částka: 64.000,- Kč

              
udělena částka 25.000,- Kč na publikace

hlasování: 7/0/0

 

               Svaz
důchodců České republiky ?MO Praha 5

               název
projektu: Sociálně společenské aktivity

              
požadovaná částka: 20.000,- Kč

              
navrhovaná částka: 10.000.- Kč

hlasování: 2/0/5

              
schválená částka:      8.500,- Kč

hlasování: 7/0/0

 

               
HESTIA

                název
projektu: Výcvikový program pro dobrovolníky

               
požadovaná částka: 22.450,- Kč

               
požadovaná částka udělena

hlasování: 7/0/0

 

 

 

 

               
KONTAKT bB o.s.

                název
projektu: Rehabilitačně- sportovní aktivity osob se zdravotním postiže-

                ním,
občanů MČ Praha 5

                požadovaná částka 32.500,- Kč

               grant
nebyl udělen

hlasování: 5/1/1

 

               

               
RYTMUS o.s.

                název
projektu: Agentura pro podporované zaměstnání

               
požadovaná částka: 71.820,- Kč

                požadovaná částka udělena

hlasování: 7/0/0

 

 

 

ad 5)  Projekt Šance
? pobyt pro seniory ? informace Pražská 5

 

 

 

 

 

Zapsala: J. Kvapilová

 

 

Ověřila: Mgr. L. Vávrová                                    Mgr. Lucie V á v r o
v á

                           
                                                  předsedkyně KoSZ

 

 

 

 

 

                   Příští
schůze je 3.dubna 2003 v 15.00 hod.
               

                 

 

                     

                                          

 

 

 

 

 

                    

  

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě