Zápis č. 4 ze zasedání KUR konaného dne 22.4.2010

27/04/2010

                                               ZÁPIS 4. KUR ZE DNE 22.4.2010

1.         Změny ÚPn Z/06, návrh na vydání změn

Návrh usnesení:
Komise
1. bere na vědomí pořízení změn vlny Z/06 ÚPn č. 
       1203 (Na Stárce) a trvá na míře využití stanovené kódem „D“
       1257 (Grafoprint) a trvá na míře využití stanovené kódem „I“
2. souhlasí s pořízením změny vlny Z/06 ÚPn č. 1349 (prodloužení TT Barrandov-Holyně-Slivenec) za podmínky změny funkčního využití dle Ověřovací studie (Park Barrandov)
3. požaduje pozastavit projednání změny vlny Z/06 ÚPn č. 1267 (redukce VRÚ Smíchov) a předmětné území řešit na základě Ověřovací studie Smíchov
Komise ukládá odboru KAR sledovat postup přípravy zástavby Na Stárce s ohledem na podmíněnost vůči řešení širších dopravních vztahů
 
 

2.         Viladomy Lučištníků, k.ú. Radlice, DUR

Návrh 6 čtyřpodlažních viladomů řazených v linii podél  ul. Lučištníků v území SV.
Návrh usnesení:
Komise
       souhlasí s umístěním výjimečně přípustné stavby Viladomy – Lučištníků na pozemcích č.parc. 434/1, 434/4, 434/5, k.ú. Radlice, dle předložené dokumentace DUR, dat. 03/2010.
 
 

3.         Cherubín, administrativně obchodní komplex, vč. přístavby Gymnázia Na Zatlance, arch. ověřovací studie, č.parc.2843/3 k.ú. Smíchov

 Návrh usnesení:
           Komise
       doporučuje úpravu míry využití území
       podporuje vznik dominanty v centrální části Smíchova
       požaduje zpracovat varianty objemového řešení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě