Zápis č. 4. zasedání KUR konaného dne 2.4.2009

02/06/2009

Zápis č. 4. zasedání KUR 2.4.2009

 
 

1.   Úprava směrné části ÚPn č. U 0741 v k.ú.  Hlubočepy (č.parc. 954/2,13 k.ú. Hlubočepy)

V území při ulici Kurandové a Borského je navržena skupina bytových domů a administrativní objekt s požadavkem na úpravu míry využití území.

 

Komise doporučuje úpravu směrné části ÚPn č. U 0741 v k.ú.  Hlubočepy dle předložené studie, dat. 04/2009, s předpokladem propojení ulic Kurandové a Borského

 

2.   CUBIC HOUSE, DUR, č.parc. 1020/2, 1021/2, 1022/3 k.ú. Košíře

Upravený návrh bytového domu v ulici Pod Šmukýřkou.

 

Komise souhlasí s umístěním stavby „Bytový dům Cubic House“ na pozemcích č.parc. 1020/2, 1021/2, 1022/3– k.ú. Košíře dle předložené dokumentace, dat. 02/2009

 

3.   Penzion STAVEBNÍ ÚPRAVY č.p.1512/12 k.ú. Smíchov DUR – Změna využití stavby (změna stavby RD na penzion)

Přestavbou BD vznikne 1 bytová jednotka a 11 pokojů penzionu. Maximální projektovaná kapacita je 18 ubytovaných osob.

 

Komise souhlasí s výjimečně přípustnou změnou obytné stavby na penzion (18 lůžek) v území čistě obytném, dle předložené dokumentace, dat. 01/2008, s požadavkem zabezpečit parkování na vlastních pozemcích.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě