Zápis č. 3 ze zasedání KUR konaného dne 25.3.2010

13/04/2010

                                                 ZÁPIS 3.KUR  25.3.2010

 

1.         Viladomy Vyhlídka, úprava míry využití území, doplnění, č.parc.4673/1 k.ú. Smíchov

Předmětem posouzení je  předložený podnět na úpravu směrné části ÚPn – úprava míry využití území SV z kódu „C“ na „D“. Záměrem je novostavba obytného souboru, v bytových domech jsou umístěny bytové jednotky a pronajímatelné multifunkční plochy. Prezentace.
Usnesení:
Komise souhlasí s úpravou směrné části ÚPn (úprava míry využití území SV z kódu „C“ na „D“) na pozemcích č.parc. 4673/1 v k.ú. Smíchov a výjimečně přípustným využitím území SV pro bydlení v poměru nad 60% funkční plochy území.

Doporučuje rezervovat flexibilní plochu pro občanskou vybavenost.
Odbor KAR ve spolupráci s odborem OŠK vyhodnotí potřebnost předškolní občanské vybavenosti v území.
 
 

2.      Cherubín, administrativně obchodní komplex, vč. přístavby Gymnázia Na Zatlance, architektonická ověřovací studie, č.parc. 2843/3 k.ú. Smíchov

Předložená objemová studie stavby „Cherubín“ řeší zástavbu na nároží ul. Kováků a Plzeňská. Záměrem je stanovit možnosti využití dané parcely pro následnou úpravu míry využití. Prezentace.
KUR se k posouzení záměru vrátí po doložení dalších podkladů (Studii ventilace území, Studie komunikačního napojení, apod.) 
 
 
 
 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě