Zápis č. 3 sociálně zdravotní komise konané dne 6.3.2003

21/05/2003

                 Zápis č. 3 sociálně  zdravotní komise konané dne 6.3.2003

 

Přítomni: Mgr. L. Vávrová,
J.Matoušková, B.Altner, Mgr. Sedlačíková, Prof.MUDr.J.

                Knobloch, DrSc.,R.Peterková, Mgr.E.Švecová,
Ing.L.Svobodová, Mgr.M.Bosáková

 

 

Omluveni: Bc.D.Stecher,
Doc.Dr.E.Jelínková, CSc.

 

 

 

 Program:          1)  
Zahájení

2)     
Odsouhlasení programu

3)     
Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci ?snížení počtu lůžek

4)     
Projednání žádosti o granty

5)     
Ostatní

 

 

ad 1)  Jednání komise
zahájila  Mgr. L.Vávrová

 

ad 2)  Program
jednání byl jednomyslně schválen                                          

 

                                                                                     

ad 3)  Komise
doporučuje snížení počtu lůžek z původního počtu 31 na počet lůžek 29

hlasování: 6/1/0

 

 

ad 4)  Projednání
žádostí o granty dle seznamu

 

          Domov svaté
rodiny

          Název
projektu Podpora integračního programu 
pro osoby s mentálním

          a  kombinovaným  postižením

          požadovaná
částka : 24.000,- Kč

          grant nebyl
udělen

hlasování: 7/0/0

 

           TJ Sokol
Smíchov

           Název
projektu: Rehabilitační cvičení pro seniory

           požadovaná
částka: 7.000,- Kč

           požadovaná
částka udělena

hlasování: 7/0/0

 

            Dům dětí
a mládeže

            Název
projektu: Integrace romské populace

           
požadovaná částka: 15.000,- Kč

            grant
nebyl udělen

hlasování: 6/1/0

 

 

 

 

             Sdružení
klubů neslyšících dětí a mládeže (SKNEDAM)

             Název
projektu: Sociálně společenské aktivity

            
požadovaná částka: 40.000,- Kč

            
požadovaná částka udělena

hlasování: 7/0/0

 

             Nadace
BONA

             Název
projektu: Sociálně společenské aktivity

            
požadovaná částka: 100.000,- Kč

            
požadovaná částka udělena

hlasování: 7/0/0

 

              Rytmus
o.s.

              Název
projektu: Škola pro všechny

             
požadovaná částka: 60.000,- Kč

             
požadovaná částka udělena

hlasování: 7/0/0

 

              BAOBAB
o.s.

              Název
projektu: Centrum včasné rehabilitace a resocializace, určené pro osoby

             
v počátečních fázích schizofrenního onemocnění

             
požadovaná částka: 52.000,- Kč

              grant
nebyl udělen

hlasování: 7/0/0

 

              R
?Mosty

              Název
projektu:Řetízek

             
požadovaná částka: 64.000,- Kč

              udělena
částka 25.000,- Kč na publikace

hlasování: 7/0/0

 

              Svaz
důchodců České republiky ?MO Praha 5

              Název projektu:
Sociálně společenské aktivity

             
požadovaná částka: 20.000,- Kč

             
navrhovaná částka:  10.000,- Kč

hlasování: 2/0/5

             
schválená částka.: 8.500,- Kč

hlasování: 7/0/0

            

               HESTIA

               Název projektu: Výcvikový program pro
dobrovolníky

              
požadovaná částka: 22.450,- Kč

              
požadovaná částka udělena

hlasování: 7/0/0

 

 

 

 

 

 

              
KONTAKT  bB o.s.

               Název
projektu: Rehabilitačně- sportovní  aktivity
osob se zdravotním

              
postižením, občanů  MČ Praha 5

              
požadovaná částka: 32.500,- Kč

               grant
nebyl udělen

hlasování: 5/1/1

 

               RYTMUS
o.s.

               Název
projektu: Agentura pro podporované zaměstanání

              
požadovaná částka: 71.820,- Kč

              
požadovaná částka udělena

hlasování: 7/0/0

 

 

ad 5) Projekt Šance ? pobyt pro seniory ?informace Pražská 5

 

 

 

Zapsala: J.Kvapilová

 

Ověřila: Mgr. L.Vávrová                                                Mgr. Lucie V á v r o v á

                                                                                        
Předsedkyně KoSZ

 

 

 

 

 

                              Příští schůze je 3. dubna 2003
v 15.00 hod.

                      

 

.

                   

                    

                        

        

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

                     

                                          

 

 

 

 

 

                   

  

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě