Zápis č. 2 ze zasedání KUR konaného dne 11.2.2010

24/03/2010

ZÁPIS 2. KUR 11.2.2010

 
 

1.         Viladomy Vyhlídka, stavební záměr, č.parc. 4673/1 k.ú. Smíchov

Předmětem posouzení je  předložený podnět na úpravu směrné části ÚPn – úprava míry využití území SV z kódu „C“ na „D“. Studie řeší novostavbu obytného areálu, v bytových domech jsou umístěny bytové jednotky a pronajímatelné kancelářské plochy.
Usnesení:
Komise požaduje doplnit studii vč. analýzy území (bydlení, občanská vybavenost)

2.         Připojovací komunikace Barrandov – DUR, k.ú. 962/10, 2043/26 k.ú. Hlubočepy

Komise projednala záměr výstavby jednosměrné příjezdové komunikace (připojovacího pruhu)
o délce cca 100m pro osobní automobily ke stávajícímu parkovišti obchodního centra.
Usnesení:
Komise nedoporučuje umístění výjimečně přípustné stavby jednosměrné příjezdové komunikace na pozemcích č.parc: 962/10, 2043/26 k.ú. Hlubočepy dle předložené dokumentace, dat. 11/2009.
 
 

3.         PAVÍ VRCH, objemová studie

Studie předkládá návrh revitalizace a využití území vč. zástavby v západní části.
Usnesení:
Komise nepovažuje projednání studie z důvodu nevyjasněných majetkoprávních vztahů v území za aktuální.
 

 

4.         ZUR – vydané ZHMP č. 32/59 dne 17.12.2009 a OOP č. 8 – informace

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě