Zápis č. 10 ze zasedání KUR konaného dne 3.12.2009

14/01/2010

ZÁPIS 10. KUR   3.12.2009

 
 
Přítomni: dle prezenční listiny (z 9 členů 5 přítomných, 3 omluveni)
Zasedání zahájil v 16,00hod. předseda komise
 
1.            schválení zápisu z 9. KUR
2.                   schválení programu
3.                   BD Zahrady Hřebenka, DUR, č.parc. 4198/32,53,86,112, 3802/1 k.ú. Smíchov – doplnění
4.                   Oznámení – společné projednání Návrhu změn Z/06 (SEA)
5.                   Koncept ÚP, info, podklady, připomínky
6.                   Různé
—————————————————————————————————-

1.         schválení zápisu z 9. KUR

2.         schválení programu

 

 

3.         BD Zahrady Hřebenka, DUR, č.parc. 4198/32,53,86,112, 3802/1 k.ú. Smíchov – doplnění

         Komise se seznámila s doplňujícím materiálem k DUR – průkaz umístění stavby s ohledem na stávající zástavbu a konfiguraci terénu.
          Usnesení: Komise souhlasí s umístěním stavby BD Zahrady Hřebenka na pozemcích č.parc. 4198/32,53,86,112, 3802/1 k.ú. Smíchov dle předložené dokumentace, dat.
 
 
 

4.         Oznámení – společné projednání Návrhu změn Z/06 (SEA)

Společné projednání změn Z/06 bude dne 15.12.2009, stanoviska a připomínky lze podávat do 15.1.2010.
Komise vzala informaci na vědomí
 
 

5.         Koncept ÚP, info, podklady, připomínky

Komise projednala návrh připomínek ke konceptu ÚP, připravený KAR a ODŽ
Usnesení: Komise souhlasí s připomínkami ke konceptu ÚP. Doporučuje Radě MČ Praha 5 schválit připomínky v rozsahu, jak byly projednány.
 

6.         Různé:

          Příští zasedání se bude konat v lednu 2010 (ve čtvrtek 15.12.2009 proběhne zasedání ZMČ)
 
 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě