Zápis č. 1 ze zasedání KUR konaného dne 9.12.2010

18/01/2011

                                   ZÁPIS 1. ZASEDÁNÍ KUR 9.12.2010

Přítomni: JUDr. Tomáš Homola (předseda), Ing. Jiří Vitha (místopředseda), Ing. Jiří Vejmelka,  Bc. Miloslav Mrštík, JUDr, Helena Chudomelová,

Omluveni: Jana Mrázková

Zasedání zahájil ve 13,00hod. předseda komise  JUDr. Tomáš Homola

  1. Schválení programu
  2. organizační záležitosti
  3. BD Libínská, č.parc.4261/170 k.ú. Smíchov, DUR
  4. různé

—————————————————————————–

1. Schválení programu

                                                                                                               Hlasování:6/0/0

2. Organizační záležitosti

Předseda komise seznámil členy komise s návrhy Statutu KUR, Postupu a náležitostmi projednávání záměrů a Systému práce a vzájemné spolupráce Komisí RMČ P5 a Výborů ZMČ P5. Podněty k jednotlivým návrhům byly zaznamenány.

Usnesení:

Materiály budou jednotlivým členům KUR zaslány k připomínkování a doplnění.

Komise po projednání doporučí RMČ P5 schválit tyto dokumenty.

                                                                                                                Hlasování:5/0/0

3. BD Libínská, č.parc.4261/170 k.ú. Smíchov, DUR

Projednání bodu po diskusi bylo přerušeno, závěr bude formulován na následující schůzce.

                                                                                                                Hlasování:5/0/0

4. Různé

–       BD K Dalejím, DUR, podání informace na základě dotazu předsedy VŽP, j.h.

–       Členům komise budou předány vzájemné kontakty a termíny zasedání KUR v 1.pololetí

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě