Zápis 9. zasedání Mediální komise 25.5. 2012

01/06/2012

Zápis 9. zasedání Mediální komise RMČ dne 25.5. 2012

Přítomni: Jana Mrázková, Ing. Richard Kopáček Ing. Jiří Vejmelka, Bc. Miloslav Mrštík, Karel Novotný

Omluvena: Mgr. Martina Atlasová

Hosté: Bc: Luděk Sefzig, Ing. Martin Kolář

 

Zahájení – komise je usnášeníschopná v počtu 5 hlasujících

 

1.Schválení zápisu z 8. zasedání Komise mediální

Komise mediální

schvaluje                                                                 5/0/0

zápis z 8. zasedání Komise mediální

 

2. Schválení programu 9. zasedání  Komise mediální

Komise mediální

schvaluje                                                                5/0/0                                                            

program 9. zasedání  Komise mediální

 

3. Zpřesněný plán čísla Pětka pro vás červen 2012

Bc. Luděk Sefzig předložil a okomentoval plán čísla – v příloze na Intranetu. Titul: Foto Michala Tyla.

Je nutné navrhnout nové zadání ankety, orientovaná na občany zůstávající v létě v Praze.

Komise mediální

schvaluje                                                                5/0/0                                                            

plán čísla červen 2012

 

4.TVP5 – květen-červen-zač. července

Bc. Luděk Sefzig okomentoval  plán reportáží. Na bannerech v Pětce už nebudou stejné tváře.

Jana Mrázková: žádost o návrh nové znělky TVP5 – OVV zašle tři nové návrhy na džingl

Kulturní , sportovní a charitativní akce:

 

1.6. Noc kostelů

2.6.: Královský průvod  – z Prahy 5 na Karlštejn: v 11 hod se průvod zastaví u Radnice a pokračuje dále na Karlštejn. Akce trvá do 3.6.

4.6. Dětský ostrov – Den dětí

7.6. Park Sacre Couer – Den dětí

9.6. Muzejní noc

11.6. od 14-18 Bazar oblečení pro Kapku naděje – Andel´s hotel

16.6. Mistrovství republiky ve výkonu asistenčních psů – Helppes, Motol

16.6. 11.00 Oslava 100 let SK Motorlet

23.6. VI. MDA Ride (podpora sval. dystrofiků) – náplavka Hořejšího nábřeží

30.6. Na kole dětem jihem Prahy  – trasa Prahou 5

 

Komise mediální

bere na vědomí

 

5. Různé:

Almanach řemesel a služeb: byli osloveni všichni podnikatelé Prahy 5

Komise mediální

souhlasí

s navrhovaným projektem M. Kukrleho Almanach podnikatelů bez připomínek

Zápis: T. Fulajtárová

Ověřila: Jana Mrázková

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě