Zápis 9.Komise majetkové a privatizace ze dne 26.4.2012

 

Městská část Praha 5

Z Á P I S

z 9. zasedání Komise majetkové a privatizace městské části Praha 5 dne 26.04.2012

          Přítomni:   Bc.Miloslav Mrštík, Ing.Richard Kopáček, Michal Šesták,  Marie Kolovratová,Ph.Dr.M.Halatová  Mgr.Patrik Havlíček, Ing.Pavel Rychnovský, Ing.Jiří Vejmelka, Dana Staňková, Zina Porkertová,

 Omluveni:  JUDr.Naděžda Kratochvílová, JUDr.Tomáš Homola,

 Hosté: 

  Zápis z 8. zasedání KMaP ze dne 12.4.2012 a program 9.zasedání KMaP ze dne 26.4.2012 byly schváleny.

 Program:

 Č.

            Bod jednání

 Rozhodnutí

 Císlo usnesení

1.

 Žádost ZHMP o odejmutí svěřené správy majetku hl. m. Prahy Městské části Praha 5 – “Uliční stromořadí – stavební úpravy komunikace Zborovská 1. 2. a 3. etapa”

 Schváleno

 9/1/2012

2.

 Žádost SVM – PS MHMP o stanovisko ke směně pozemků od ČD, a. s.

 Schváleno

 9/2/2012

3.

 Žádost o vyhotovení Smlouvy o právu provést stavbu na dotčený pozemek parc. č. 5043/8, k. ú. Smíchov ve vlastnictví MČ P5 pro komunikační přípojku společnosti Dial Telecom, a. s.

 Schváleno

 9/3/2012

4.

 Revokace usnesení RMČ Praha 5 č. 43/1375/2009 ze dne 15.12.2009 k žádosti o směnu pozemků ve vlast.(id.1/2) Ladislava Cirhana a Magistrátu hlavního města Prahy

 Schváleno

 9/4/2012

5.

 Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek domu č.p. 3 Štefánikova č. o. 61,  k. ú. Smíchov, podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb.,ve znění pozdějších předpisů

 Schváleno

 9/5/2012

6.

 Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek domu č.p. 512 Zborovská č. o. 40,  k. ú. Smíchov, podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb.,ve znění pozdějších předpisů

 Schváleno

 9/6/2012

7.

 Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek domu č.p. 1552 Matoušova č. o. 18,  k. ú. Smíchov, podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb.,ve znění pozdějších předpisů

 Schváleno

 9/7/2012

8.

 Žádost správní firmy Centra, a.s. o proplacení náhrady škody Ing. Korolové, bytem Plaská 14/612, Praha 5 vzniklé vytopením bytu ve výši 8.987,65 Kč

 Schváleno

 9/8/2012

9.

 Žádost SVM MHMP o stanovisko ke směně  pozemků v  k. ú. Hlubočepy

 Schváleno

 9/9/2012

10.

 Návrh žádosti ZHMP o svěření pozemků parc. č. 340/1, 370/30, 370/31, 517/2 a převod pozemků parc. č. 26/1 a 370/22 z vlastnictví ČR vše v k. ú. Radlice

 Schváleno

 9/10/2012

11.

 Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek domu č.p. 65 Na Bělidle č. o. 42,  k. ú. Smíchov, podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb.,ve znění pozdějších předpisů

 Schváleno

 9/11/2012

12.

 Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek domu č.p. 526 Zborovská č. o. 44,  k. ú. Smíchov, podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb.,ve znění pozdějších předpisů

 Schváleno

 9/12/2012

13.

 Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek domu č.p. 765 Na Skalce č. o. 17,  k. ú. Smíchov, podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb.,ve znění pozdějších předpisů

 Schváleno

 9/13/2012

14.

 Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek domu č.p. 761 Nádražní č. o. 52,  k. ú. Smíchov, podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb.,ve znění pozdějších předpisů

 Schváleno

 9/14/2012

15.

 Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek domu č.p. 406 Lidická č. o. 41,  k. ú. Smíchov, podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb.,ve znění pozdějších předpisů

 Schváleno

 9/15/2012

16.

 Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek domu č.p. 57 Jindřicha Plachty č. o. 29,  k. ú. Smíchov, podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb.,ve znění pozdějších předpisů

 Schváleno

 9/16/2012

 

 

Městská část Praha 5

9.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 26.04.2012 jako řádné

číslo usnesení 9/1/2012

 1. bod programu

Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., předseda Výboru rozvoje MČ P5

 

Žádost ZHMP o odejmutí svěřené správy majetku hl. m. Prahy Městské části Praha 5 – “Uliční stromořadí – stavební úpravy komunikace Zborovská 1. 2. a 3. etapa”

Na základě dokončení stavby “Uliční stromořadí – stavební úpravy komunikace Zborovská 1.2. a 3. etapa” předkládám ke schválení návrh na odejmutí svěřené správy dokončené uvedené stavby v lokalitě Smíchov a Malá Strana

Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje RMČ   

1.         schválit žádost Zastupitelstvu hl. m. Prahy o odejmutí svěřené správy majetku hl. m. Prahy Městské části Praha 5 – stavby “Uliční stromořadí – stavební úpravy komunikace Zborovská 1.2. a 3. etapa” na pozemcích parc. č. 1069, 1073, 1072, 1075 a 1076 k. ú. Malá Strana a parc. č. 210, 208, 209, 204, 182, 174, 173, 129, 4975, 147 a 148 v k. ú. Smíchov za celkovou cenu 24. 752. 278,50 Kč včetně DPH.   

 

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy

 

 

Městská část Praha 5

9.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 26.04.2012 jako řádné

číslo usnesení 9/2/2012

 

2. bod programu

Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., předseda Výboru rozvoje MČ P5

 

Žádost SVM – PS MHMP o stanovisko ke směně pozemků od ČD, a. s.

Směna pozemků ve vlastnictví Českých drah, a. s. (na území MČ Praha 5 při ul. Radlická), za pozemky ve vlastnictví Hlavního města Prahy (mimo území MČ Praha 5)

Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje RMČ   

1.         souhlasit s navrhovanou směnou pozemků ve vlastnictví Českých drah, a.s. – pozemek parc.č. 2733/2 o výměře 248m2, parc.č. 2733/3 o výměře 10m2 v k.ú. Hostivař na  LV 225. Pozemek parc.č. 1512/3 o výměře 16m2, parc.č. 1517/13 o výměře 400m2 v  k.ú. Jinonice na LV 2658. Pozemek parc.č. 937/15 o výměře 66m2 v  k.ú. Kobylisy na LV 5698. Pozemek parc.č. 13/1 o výměře 432m2, parc. č. 13/2 o výměře 9m2, parc.č. 3315/22 o výměře 824m2, parc.č. 3319/7 o výměře 10m2, parc.č. 3334/2 o výměře 208m2 v  k.ú. Krč na LV 686. Část pozemku parc.č. 4030/1 o výměře 8850m2 v  k.ú. Libeň na LV 7327. Část pozemku parc.č. 4100/1 o výměře 650m2 v k.ú. Modřany na LV 8368. Pozemek parc.č. 2319/2 o výměře 2m2, parc.č. 2323/2 o výměře 7m2 v k.ú. Nové Město na LV 3104. Pozemek parc.č. 4915/2 o výměře 2318m2, parc.č. 5019/46 o výměře 11m2, parc.č. 5019/47 o výměře 63m2, parc.č. 5019/59 o výměře 214m2, parc.č. 5019/70 o výměře 504m2, parc.č. 5019/60 o výměře 47m2 v k.ú. Smíchov na LV 549. Pozemek parc.č. 4352/2 o výměře 18m2 v  k.ú. Vinohrady na LV 199.Pozemek parc.č. 267/5 o výměře 169m2, parc.č. 284/4 o výměře 57m2, parc.č. 284/7 o výměře 6m2, parc.č. 285/2 o výměře 139m2 v k.ú. Vyšehrad na LV 342  za  pozemky ve vlastnictví Hlavního města Prahy – pozemek parc.č. 160/11 o výměře 5m2, parc.č. 160/14 o výměře 2293m2, parc.č. 160/16 o výměře 29m2, parc.č. 160/17 o výměře 7m2 v k.ú. Holešovice na LV 368. Pozemek parc.č. 4207 o výměře 537 m2 v k.ú. Vinohrady na LV 2178. Pozemek parc.č. 2036/1 o výměře 511m2, parc.č. 2036/2 se stavbou bez čp., část parc.č. 2493/1 o výměře cca 310m2, parc.č. 2493/2 o výměře 75m2, části parc.č. 2494/1 o výměře cca 50m2, část parc.č. 2494/2 o výměře cca 55m2, parc.č. 2494/3 o výměře 22m2, parc.č. 2494/4 o výměře 109m2, část parc.č. 2495/1 o výměře cca 800m2, parc.č. 2495/2 o výměře 60m2, parc.č. 2495/3 o výměře 116m2, parc.č. 2495/4 o výměře 233m2 v k.ú. Vršovice na LV 498. Části pozemku parc.č. 4438 o výměře 2750m2 v k.ú. Strašnice na LV 2178. Pozemek parc.č. 3405/3 o výměře 320m2, parc.č. 3406/6 o výměře 378m2 v k.ú. Michle na LV 1587. Pozemek parc.č. 2599/2 o výměře 1444m2,parc.č. 5756/6 o výměře 2257m2 v k.ú. Záběhlice na LV 3108.

 

 

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy

 

 

Městská část Praha 5

9.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 26.04.2012 jako řádné

číslo usnesení 9/3/2012

 3. bod programu

Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., předseda Výboru rozvoje MČ P5

 

Žádost o vyhotovení Smlouvy o právu provést stavbu na dotčený pozemek parc. č. 5043/8, k. ú. Smíchov ve vlastnictví MČ P5 pro komunikační přípojku společnosti Dial Telecom, a. s.

Společnost  ForTel, s.r.o.  žádá o stanovisko k projektové dokumentaci zabývající se umístěním vedení čtyř trubek HDPE pro komunikační přípojku společnosti Dial Telecom, a. s., akce s názvem “Rozšíření optické sítě firmy  Dial Telecom v oblasti Smíchova, Praha 5” na dotčený pozemek  parc.č. 5043/8, k. ú. Smíchov  ve vlastnictví MČ P5. Zároveň žádá o uzavřen Smlouvy o právu provést stavbu a podepsání plné moci, která je třeba k projednání s odborem památkové péče MHMP

Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje RMČ   

1.         schválit Smlouvu o právu provést stavbu “Rozšíření optické sítě firmy Dial Telecom v oblasti Smíchova, Praha 5” na dotčený pozemek parc. č. 5043/8, k. ú. Smíchov ve vlastnictví MČ P5 a podepsání plné moci pro  projednání s odborem památkové péče MHMP   

 

 

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy

 

 

Městská část Praha 5

9.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 26.04.2012 jako řádné

číslo usnesení 9/4/2012

 

4. bod programu

Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

 Revokace usnesení RMČ Praha 5 č. 43/1375/2009 ze dne 15.12.2009 k žádosti o směnu pozemků ve vlast.(id.1/2) žadatele a Magistrátu hlavního města Prahy

SVM MHMP požádal o doplnění usnesení o pozemky parc.č. 4236/1,4237/5 a 4231, k.ú. Smíchov které přejdou do vlastnictví žadatele

Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

       

I.          Doporučuje RMČ   

1.         Revokovat usnesení RMČ Praha 5 čj. 43/1375/2009 ze dne    15.12.2009 takto:

 

RMČ Praha 5

doplňuje usnesení 43/1375/2009 o pozemky parc.č.   4236/1,4237/5 a 4231, k.ú. Smíchov ve vlastnicví (id.1/2) Magistrátu hlavního města Prahy, které přejdou na žadatele za pomínky dodržení stanoviska Odboru dopravy ÚMČ Praha 5

 

Ostatní části usnesení zůstávají beze změn   

 

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy

 

 

Městská část Praha 5

9.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 26.04.2012 jako řádné

číslo usnesení 9/5/2012

 

5. bod programu

Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., předseda Výboru rozvoje MČ P5

 Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek domu č.p. 3 Štefánikova č. o. 61,  k. ú. Smíchov, podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb.,ve znění pozdějších předpisů

Prohlášení vlastníka se zpracovává z důvodu prodeje domu č. p. 3, k. ú. Smíchov, podle zákona č. 72/1994 Sb.

Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje RMČ   

1.         schválit prohlášení vlastníka o vymezení jednotek podle ustanovení § 4 zákona č 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů v domě č.p. 3 Štefánikova č.o. 61, k. ú. Smíchov, stojícího na pozemku parcel. č. 3024, k. ú. Smíchov   

2.         schválit realizaci záměru prodeje bytových jednotek č. 3/01-06, domu č.p. 3 Štefánikova č.o. 61, k. ú. Smíchov, včetně podílů na společných částech domu č.p. 3 a pozemku parc. č. 3024 (zastavěná plocha a nádvoří), k. ú. Smíchov, vymezených prohlášením vlastníka oprávněným nájemcům bytů, za kupní ceny  dle znaleckého posudku č. 1682-10/2012 z 11.4.2012, dle “Zásad pro prodej bytů Městské části Praha 5”    

 

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy

  

Městská část Praha 5

9.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 26.04.2012 jako řádné

číslo usnesení 9/6/2012

 6. bod programu

Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., předseda Výboru rozvoje MČ P5

 Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek domu č.p. 512 Zborovská č. o. 40,  k. ú. Smíchov, podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb.,ve znění pozdějších předpisů

Prohlášení vlastníka se zpracovává z důvodu prodeje domu č. p. 512, k. ú. Smíchov, podle zákona č. 72/1994 Sb.

Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje   

1.         schválit prohlášení vlastníka o vymezení jednotek podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů v domě č.p. 512 Zborovská č. o. 40,  k. ú. Smíchov, stojícího na pozemku parc. č. 181, k.ú. Smíchov   

2.         schválit realizaci záměru prodeje bytových jednotek č. 512/01-03, 512/05-08, domu č.p. 512 Zborovská č. o. 40,  k. ú. Smíchov, včetně podílů na společných částech domu č.p. 512 a pozemku parc.č. 181 (zastavěná plocha a nádvoří), k.ú. Smíchov, vymezených prohlášením vlastníka oprávněným nájemcům bytů, za kupní ceny  dle znaleckého posudku č. 2908-115/2011-16 z 14.4.2012, dle “Zásad pro prodej bytů Městské části Praha 5”   

 

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy

 

 Městská část Praha 5

9.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 26.04.2012 jako řádné

číslo usnesení 9/7/2012

 

7. bod programu

Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., předseda Výboru rozvoje MČ P5

 Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek domu č.p. 1552 Matoušova č. o. 18,  k. ú. Smíchov, podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb.,ve znění pozdějších předpisů

Prohlášení vlastníka se zpracovává z důvodu prodeje domu č. p. 1552, k. ú. Smíchov, podle zákona č. 72/1994 Sb.

Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje   

1.         schválit prohlášení vlastníka o vymezení jednotek podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů v domě č.p. 1552 Matoušova č. o. 18,  k. ú. Smíchov, stojícího na pozemcích parc. č. 68/1 a 68/2, k.ú. Smíchov   

2.         schválit realizaci záměru prodeje bytových jednotek č. 1552/02-10, domu č.p. 1552 Matoušova č. o. 18,  k. ú. Smíchov, včetně podílů na společných částech domu č.p. 1552 a pozemků parc.č. 68/1 a 68/2 (zastavěná plocha a nádvoří), k.ú. Smíchov, vymezených prohlášením vlastníka oprávněným nájemcům bytů, za kupní ceny  dle znaleckého posudku č. 1609-07/2012 z 12.4.2012, dle “Zásad pro prodej bytů Městské části Praha 5”   

 

 

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy

 

 

Městská část Praha 5

9.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 26.04.2012 jako řádné

číslo usnesení 9/8/2012

 8. bod programu

Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., předseda Výboru rozvoje MČ P5

 Žádost správní firmy Centra, a.s. o proplacení náhrady škody vzniklé vytopením bytu ve výši 8.987,65 Kč

 

Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje   

1.         schválit žádost správní firmy Centra, a.s. o proplacení náhrady škody vzniklé vytopením bytu v důsledku závady na elektr. boileru v bytě č.9, který je majetkem MČ Praha 5, ve výši 8.987,65 Kč   

 

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy

 

 

Městská část Praha 5

9.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 26.04.2012 jako řádné

číslo usnesení 9/9/2012

 9. bod programu

Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., předseda Výboru rozvoje MČ P5

 

Žádost SVM MHMP o stanovisko ke směně  pozemků v  k. ú. Hlubočepy

Směna části pozemku parc. č. 1282/3  o  výměře 2 m2  ve vlastnictví  žadatele za  část pozemku  parc. č. 1687  o  výměře 29 m2 ve vlastnictví hl. m. Prahy, oba v  k. ú. Hlubočepy

Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje RMČ   

1.         souhlasit s navrhovanou směnou části pozemku parc.č. 1282/3 o výměře 2m2 v k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví žadatele  za  část pozemku parc.č. 1687 o výměře 29m2 v  k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví hl. m. Prahy.    

 

 Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy

  

Městská část Praha 5

9.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 26.04.2012 jako řádné

číslo usnesení 9/10/2012

 

10. bod programu

Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., předseda Výboru rozvoje MČ P5

 

Návrh žádosti ZHMP o svěření pozemků parc. č. 340/1, 370/30, 370/31, 517/2 a převod pozemků parc. č. 26/1 a 370/22 z vlastnictví ČR vše v k. ú. Radlice

Předkládám návrh žádosti ZHMP o svěření pozemků a převod pozemků z vlastnictví ČR v lokalitě Radlické údolí za účelem sjednocení vlastnických vztahů a následné revitalizace území

Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje RMČ   

1.         souhlasit s žádostí Zastupitelstvu hl. m. Prahy o svěření pozemků parc. č. 340/1, 370/30, 370/31 a 517/2 vše v k. ú. Radlice   

2.         souhlasit s převodem pozemků parc. č. 26/1 a 370/22 vše v k. ú. Radlice z vlastnictví České republiky zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřená správa městské části Praha 5    

  

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy

 

 

Městská část Praha 5

9.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 26.04.2012 jako řádné

číslo usnesení 9/11/2012

 11. bod programu

Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., předseda Výboru rozvoje MČ P5

Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek domu č.p. 65 Na Bělidle č. o. 42,  k. ú. Smíchov, podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb.,ve znění pozdějších předpisů

Prohlášení vlastníka se zpracovává z důvodu prodeje domu č. p. 65, k. ú. Smíchov, podle zákona č. 72/1994 Sb.

Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje   

1.         schválit prohlášení vlastníka o vymezení jednotek podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů v domě č.p. 65 Na Bělidle č. o. 42,  k. ú. Smíchov, stojícího na pozemku parc. č. 301, k.ú. Smíchov   

2.         schválit realizaci záměru prodeje bytových jednotek č. 65/01-11, domu č.p. 65 Na Bělidle č. o. 42,  k. ú. Smíchov, včetně podílů na společných částech domu č.p. 65 a pozemku parc.č. 301 (zastavěná plocha a nádvoří), k.ú. Smíchov, vymezených prohlášením vlastníka oprávněným nájemcům bytů, za kupní ceny  dle znaleckého posudku č. 1683-11/2012 z 17.4.2012, dle “Zásad pro prodej bytů Městské části Praha 5”   

  

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy

 

 Městská část Praha 5

9.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 26.04.2012 jako řádné

číslo usnesení 9/12/2012

 

12. bod programu

Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., předseda Výboru rozvoje MČ P5

 

Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek domu č.p. 526 Zborovská č. o. 44,  k. ú. Smíchov, podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb.,ve znění pozdějších předpisů

Prohlášení vlastníka se zpracovává z důvodu prodeje domu č. p. 526, k. ú. Smíchov, podle zákona č. 72/1994 Sb.

Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje   

1.         schválit prohlášení vlastníka o vymezení jednotek podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů v domě č.p. 526 Zborovská č. o. 44,  k. ú. Smíchov, stojícího na pozemku parc. č. 219, k.ú. Smíchov   

2.         schválit realizaci záměru prodeje bytových jednotek č. 526/01, 526/03-12, domu č.p. 526 Zborovská č. o. 44,  k. ú. Smíchov, včetně podílů na společných částech domu č.p. 526 a pozemku parc.č. 219 (zastavěná plocha a nádvoří), k.ú. Smíchov, vymezených prohlášením vlastníka oprávněným nájemcům bytů, za kupní ceny  dle znaleckého posudku č. 2908-115/2011-17 z 20.4.2012, dle “Zásad pro prodej bytů Městské části Praha 5”   

 

 Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy

 

 

Městská část Praha 5

9.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 26.04.2012 jako řádné

číslo usnesení 9/13/2012

 13. bod programu

Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., předseda Výboru rozvoje MČ P5

 

Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek domu č.p. 765 Na Skalce č. o. 17,  k. ú. Smíchov, podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb.,ve znění pozdějších předpisů

Prohlášení vlastníka se zpracovává z důvodu prodeje domu č. p. 765, k. ú. Smíchov, podle zákona č. 72/1994 Sb.

Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje   

1.         schválit prohlášení vlastníka o vymezení jednotek podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů v domě č.p. 765 Na Skalce č. o. 17,  k. ú. Smíchov, stojícího na pozemku parc. č. 2249, k.ú. Smíchov   

2.         schválit realizaci záměru prodeje bytových jednotek č. 765/01-22, domu č.p. 765 Na Skalce č. o. 17,  k. ú. Smíchov, včetně podílů na společných částech domu č.p. 765 a pozemku parc.č. 2249 (zastavěná plocha a nádvoří), k.ú. Smíchov, vymezených prohlášením vlastníka oprávněným nájemcům bytů, za kupní ceny  dle znaleckého posudku č. 1690-18/2012 z 19.4.2012, dle “Zásad pro prodej bytů Městské části Praha 5”   

  

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy

  

Městská část Praha 5

9.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 26.04.2012 jako řádné

číslo usnesení 9/14/2012

 14. bod programu

Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., předseda Výboru rozvoje MČ P5

 Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek domu č.p. 761 Nádražní č. o. 52,  k. ú. Smíchov, podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb.,ve znění pozdějších předpisů

Prohlášení vlastníka se zpracovává z důvodu prodeje domu č. p. 761, k. ú. Smíchov, podle zákona č. 72/1994 Sb.

Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje   

1.         schválit prohlášení vlastníka o vymezení jednotek podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů v domě č.p. 761 Nádražní č. o. 52,  k. ú. Smíchov, stojícího na pozemku parc. č. 608, k.ú. Smíchov   

2.         schválit realizaci záměru prodeje bytových jednotek č. 761/1-6, domu č.p. 761 Nádražní č. o. 52,  k. ú. Smíchov, včetně podílů na společných částech domu č.p. 761 a pozemku parc.č. 608 (zastavěná plocha a nádvoří), k.ú. Smíchov, vymezených prohlášením vlastníka oprávněným nájemcům bytů, za kupní ceny  dle znaleckého posudku č. 1692-20/2012 z 16.4.2012, dle “Zásad pro prodej bytů Městské části Praha 5”   

 

 

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy

 

 

Městská část Praha 5

9.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 26.04.2012 jako řádné

číslo usnesení 9/15/2012

 

15. bod programu

Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., předseda Výboru rozvoje MČ P5

 

Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek domu č.p. 406 Lidická č. o. 41,  k. ú. Smíchov, podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb.,ve znění pozdějších předpisů

Prohlášení vlastníka se zpracovává z důvodu prodeje domu č. p. 406, k. ú. Smíchov, podle zákona č. 72/1994 Sb.

Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje   

1.         schválit prohlášení vlastníka o vymezení jednotek podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů v domě č.p. 406 Lidická č. o. 41,  k. ú. Smíchov, stojícího na pozemku parc. č. 302, k.ú. Smíchov   

2.         schválit realizaci záměru prodeje bytových jednotek č. 406/1-7, 406/9-10, domu č.p. 406 Lidická č. o. 41,  k. ú. Smíchov, včetně podílů na společných částech domu č.p. 406 a pozemku parc.č. 302 (zastavěná plocha a nádvoří), k.ú. Smíchov, vymezených prohlášením vlastníka oprávněným nájemcům bytů, za kupní ceny  dle znaleckého posudku č. 1689-17/2012 z 14.4.2012, dle “Zásad pro prodej bytů Městské části Praha 5”   

 

 Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy

 

 

Městská část Praha 5

9.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 26.04.2012 jako řádné

číslo usnesení 9/16/2012

 

16. bod programu

Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., předseda Výboru rozvoje MČ P5

 

Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek domu č.p. 57 Jindřicha Plachty č. o. 29,  k. ú. Smíchov, podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb.,ve znění pozdějších předpisů

Prohlášení vlastníka se zpracovává z důvodu prodeje domu č. p. 57, k. ú. Smíchov, podle zákona č. 72/1994 Sb.

Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje   

1.         schválit prohlášení vlastníka o vymezení jednotek podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů v domě č.p. 57 Jindřicha Plachty č. o. 29,  k. ú. Smíchov, stojícího na pozemku parc. č. 450, k.ú. Smíchov   

2.         schválit realizaci záměru prodeje bytových jednotek č. 57/1-10, domu č.p. 57 Jindřicha Plachty č. o. 29,  k. ú. Smíchov, včetně podílů na společných částech domu č.p. 57 a pozemku parc.č. 450 (zastavěná plocha a nádvoří), k.ú. Smíchov, vymezených prohlášením vlastníka oprávněným nájemcům bytů, za kupní ceny  dle znaleckého posudku č. 2908-115/2011-18 z 22.4.2012, dle “Zásad pro prodej bytů Městské části Praha 5”   

 

 Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy

 

 Začátek zasedání:

13.30 

 

 

Konec zasedání:

14.30 hod. 

 

Za návrhovou komisi:

 

 

 

Příloha: Prezenční listina

 

  Příští zasedání KMaP se koná 17.4.2012 od 15.00 hod. v 6.patře budovy Štefánikova, zasedací místnost Rady MČ Praha 5.

 

 

Za správnost zápisu:                                                                Ověřil:

Marcela Končolová                                                          Bc.Miloslav Mrštík

 tajemnice  KMaP                                                              předseda KMaP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mrštík Miloslav Bc.,člen zastupitelstva