Zápis 8. zasedání Mediální komise 11.5. 2012

16/05/2012

Zápis 8. zasedání Mediální komise dne 11.5. 2012

 

Přítomni: Jana Mrázková, Ing. Richard Kopáček, Karel Novotný, Mgr. Martina Atlasová

Nepřítomni: Ing. Jiří Vejmelka, Bc. Miloslav Mrštík

Hosté: Bc. Luděk Sefzig, Ing. Martin Kolář

 

Zahájení: komise je usnášeníschopná

 

1.Schválení zápisu 7. zasedání Mediální komise

Mediální komise

schvaluje

zápis 7. zasedání Mediální komise                                         4/0/0

 

 

2. Schválení programu 8. zasedání Mediální komise

Mediální komise

schvaluje

program 8. zasedání  Mediální komise                                    4/0/0

 

3. Hodnocení květnového čísla Pětka pro vás

14, 15 – Stalo se – fotografie není ze smíchovské strany, ale z Výtoně

Bannery TVP5 – stejná tvář na obou stranách

Politikum – dodržet počet a velikost fontů

 

Mediální komise

konstatuje

že číslo je hodnoceno  s drobnými výhradami

 

4. Plán dlouhodobých rubrik

Očima zastupitelů – viz tabulka v příloze

Politikum – předseda politického klubu dostane otázku od OVV a přidělí ji členovi klubu, který ji oborově zpracovává

Červen: Jak hodnotíte bytovou politiku městské části Praha 5                                4/0/0

 

5. Návrh červnového čísla Pětka pro vás

Přibývá 5 redakčních stran

9 celostran inzertních

10. a 11. lze rozdělit

Změny:

Posílení rubriky Aktuálně – podpořeno i hlasováním na webu (+ zajímavá fota – foto měsíce)

Posílení reportáží TVP5

Téma čísla – nová rubrika – publicistika, investigativa, vždy autorské články spojené s Prahou 5. Téma je nutné znát nejdéle jeden den před 1. mediální  komisí v měsici

Transparentní úřad

Rozhovor – trvá

Stalo se – viz minulá čísla, spolu s poutacími bannery TVP5

Bezpečnost – posílit spolupráci s PČR

Rodina – tipy na výlety, neziskové organizace, volnočasové aktivity pro děti, zaměřit i na seniory, bude se částečně krýt s rubrikou Představujeme

Kultura – zredukovat program Orfeus a Švandova divadla na ½ A4.

Portheimka: Nutno prezentovat, co se zde bude vystavovat. (Rozhovor. Kontakt PhDr. Marie Hakenová)

Zajímavost – tipy na zajímavé lidi, historie, příběhy…

Životní prosředí– bude rozšířeno na dvoustranu – tématem bude“životní prostor“, tedy např. změny území, výstavba, nové zóny…  ¼ A4 „Tip na výlet“ bude věnována zajímavému místu – památka, vyhlídka, zajímavé místo… Název rubriky se může ještě změnit.

Politikum: nově na dvoustranu – příště návrhy na zpracování

Křížovka a servis – dvoustrana – přidáme nové servisní informace – elektrokontejnery atd.

 

Podněty do červnového čísla:

Tábory pro děti

Témata OŠK

Prázdninová témata

Závod dračích lodí (až červencové číslo, podobně jako Primátorky – závod osmiveslic)

Aquapark Barrandov

 

Titulní foto – výstava Michala Tyla?

Muzejní noc (9.6.)  do Kalendáře

Komise mediálníschvaluje

návrh červnového čísla Pětka pro vás a rozšíření časopisu                                                         4/0/0

 

6. TVP5

Akce konané a zaštítěné MČ Praha 5 – komentář Bc. L. Sefzig

Maratón, Den ovcí a koz, Noc Literatury….

Královský průvod na Karlštejn

Reportáže budou se zvukem, nikoliv titulkované

 

Komise mediální

bere na vědomí                                      4/0/0

 

7. Různé

Není možné si zatím přeposílat poštu přes adresář All Groups- Komise mediální, kde dosud  není

aktualizovaná sestava členů Mediální komise. Bude  v pořádku k 16.5. 2012.

 

Přílohy na Intranetu u Zápisu

 

Zápis: T. Fulajtárová

Ověřila: J. Mrázková

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě