Zápis 8.Komise majetkové a privatizace ze dne 12.4.2012

 

Městská část Praha 5

                                                     Z Á P I S

 

z 8. zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5 dne 12.04.2012

          Přítomni:   Ing.Richard Kopáček, JUDr.Naděžda Kratochvílová, Marie Kolovratová,  JUDr.Tomáš Homola, Jaroslav Bartoš, Ing.Hana Dušková,   Mgr.Patrik Havlíček, Ing.Pavel Rychnovský, Ing.Jiří Vejmelka, Dana Staňková, Jiřina Bělohlávková

 Omluveni:  Michal Šesták ,Jana Mrázková, Bc.Libor Forman, PhDr.Zdeněk Přikryl CSc,

 Hosté: 

  Zápis z 7. zasedání KMaP ze dne 29.3.2012 a program 8.zasedání KMaP ze dne 12.4.2012 byly schváleny.

 

 Č.

 Bod jednání

 Rohodnutí

 Číslo usnesení

1.

 Žádost SVM MHMP o stanovisko k  pronájmu části  pozemku parc. č. 712  v  k. ú. Smíchov ve vlastnictví hlavního města Prahy

 Schváleno

 8/1/2012

2.

 Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek domů č.p. 947, 948, 949, 950, 951, Plzeňská č. o. 129b, 129a, 129, 127, 125,  k. ú. Košíře, podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb.,ve znění pozdějších předpisů

 Schváleno

 8/2/2012

3.

 Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek domu č.p. 259 Štefánikova č. o. 51,  k. ú. Smíchov, podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb.,ve znění pozdějších předpisů

 Schváleno

 8/3/2012

4.

 Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek domu č.p. 612 Plaská č. o. 14,  k. ú. Malá Strana, podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb.,ve znění pozdějších předpisů

 Schváleno

 8/4/2012

5.

 Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek domu č.p. 590 Stroupežnického č. o. 22,  k. ú. Smíchov, podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb.,ve znění pozdějších předpisů

 Schváleno

 8/5/2012

6.

 Záměr prodeje 3 domů jako celek – nám. 14. října 153/8, 157/7 a 159/6 k.ú. Smíchov

 Schváleno

 8/6/2012

7.

 Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek domu č.p. 2326 Stroupežnického č. o. 24,  k. ú. Smíchov, podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb.,ve znění pozdějších předpisů

 Schváleno

 8/7/2012

8.

 Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek domu č.p. 2324 Stroupežnického č. o. 26,  k. ú. Smíchov, podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb.,ve znění pozdějších předpisů

 Schváleno

 8/8/2012

9.

 Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek domu č.p. 2327 Stroupežnického č. o. 28,  k. ú. Smíchov, podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb.,ve znění pozdějších předpisů

 Schváleno

 8/9/2012

 

Městská část Praha 5

8.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 12.04.2012 jako řádné

číslo usnesení 8/1/2012

 

1. bod programu

Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

 

Žádost SVM MHMP o stanovisko k  pronájmu části  pozemku parc. č. 712  v  k. ú. Smíchov ve vlastnictví hlavního města Prahy

SVM MHMP požádalo o stanovisko k výše uvedenému záměru.

Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje RMČ   

1.         nesouhlasit  s pronájmem části pozemku parc.č. 712, k.ú. Smíchov o výměře 4m2 ve vlastnictví obce hl.m.Prahy z důvodu umístění mobilního přístřešku (stanu)  

 

 

Usnesení bylo schváleno 5/1/0 hlasy

 

 

 

 

 

 

Městská část Praha 5

8.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 12.04.2012 jako řádné

číslo usnesení 8/2/2012

 

2. bod programu

Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

 

Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek domů č.p. 947, 948, 949, 950, 951, Plzeňská č. o. 129b, 129a, 129, 127, 125,  k. ú. Košíře, podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb.,ve znění pozdějších předpisů

Prohlášení vlastníka se zpracovává z důvodu prodeje domů č. p. 947, 948, 949, 950, 951, k. ú. Košíře, podle zákona č. 72/1994 Sb.

Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje   

1.         schválit prohlášení vlastníka o vymezení jednotek podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů v domech č.p. 947, 948, 949, 950, 951, Plzeňská č. o. 129b, 129a, 129, 127, 125,  k. ú. Košíře, stojících na pozemcích parc. č. 1144/3, 1144/13, 1144/4, 1144/5, 1144/6, 1144/7, k.ú. Košíře   

2.         schválit realizaci záměru prodeje bytových jednotek č. 947/1-17, 948/1-18, 949/1-3, 949/5-17, 950/1-4, 950/6-17, 951/1-16, domů č.p. 947, 948, 949, 950, 951, Plzeňská č. o. 129b, 129a, 129, 127, 125,  k. ú. Košíře, včetně podílů na společných částech domů č.p. 947, 948, 949, 950, 951, pozemků parc.č. 1144/3, 1144/13, 1144/4, 1144/5, 1144/6, 1144/7, (zastavěná plocha a nádvoří) k.ú. Košíře, vymezených prohlášením vlastníka oprávněným nájemcům bytů, za kupní ceny  dle znaleckého posudku č. 2908-115/2011-15 z 27.3.2012, dle “Zásad pro prodej bytů Městské části Praha 5”   

  

Usnesení bylo schváleno 4/0/2 hlasy

 

 Městská část Praha 5

8.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 12.04.2012 jako řádné

číslo usnesení 8/3/2012

 

3. bod programu

Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

 

Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek domu č.p. 259 Štefánikova č. o. 51,  k. ú. Smíchov, podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb.,ve znění pozdějších předpisů

Prohlášení vlastníka se zpracovává z důvodu prodeje domu č. p. 259, k. ú. Smíchov, podle zákona č. 72/1994 Sb.

Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

         

I.          Doporučuje   

1.         schválit prohlášení vlastníka o vymezení jednotek podle ustanovení § 4 zákona č 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů v domě č.p. 259 Štefánikova č.o. 51, k. ú. Smíchov, stojícího na pozemku parcel. č. 3032/1, k. ú. Smíchov   

2.         schválit realizaci záměru prodeje bytových jednotek č. 259/2, 259/4-16, 259/18-20, 259/22-30, 259/32, 259/35 a 259/37, domu č.p. 259 Štefánikova č.o. 51, k. ú. Smíchov, včetně podílů na společných částech domu č.p. 259, pozemku parc.č. 3032/1(zastavěná plocha a nádvoří) a pozemku parcel. č. 3032/2 (zahrada), k. ú. Smíchov, vymezených prohlášením vlastníka oprávněným nájemcům bytů, za kupní ceny  dle znaleckého posudku č. 1681-09/2012 z 15.3.2012, dle “Zásad pro prodej bytů Městské části Praha 5”    

 

 

Usnesení bylo schváleno 4/0/2 hlasy

 

 

Městská část Praha 5

8.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 12.04.2012 jako řádné

číslo usnesení 8/4/2012

 

4. bod programu

Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

 

Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek domu č.p. 612 Plaská č. o. 14,  k. ú. Malá Strana, podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb.,ve znění pozdějších předpisů

Prohlášení vlastníka se zpracovává z důvodu prodeje domu č. p. 612, k. ú. Malá Strana, podle zákona č. 72/1994 Sb.

Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje   

1.         schválit prohlášení vlastníka o vymezení jednotek podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů v domě č.p. 612 Plaská č. o. 14,  k. ú. Malá Strana, stojícího na pozemku parc. č. 829, k.ú. Malá Strana   

2.         schválit realizaci záměru prodeje bytových jednotek č. 612/1-13, domu č.p. 612 Plaská č. o. 14,  k. ú. Malá Strana, včetně podílů na společných částech domu č.p. 612 a pozemku parc.č. 829 (zastavěná plocha a nádvoří), k.ú. Malá Strana, vymezených prohlášením vlastníka oprávněným nájemcům bytů, za kupní ceny  dle znaleckého posudku č. 1680-08/2012 z 20.3.2012, dle “Zásad pro prodej bytů Městské části Praha 5”   

 

Usnesení bylo schváleno 4/0/2 hlasy

 

Městská část Praha 5

8.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 12.04.2012 jako řádné

číslo usnesení 8/5/2012

 

5. bod programu

Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

 

Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek domu č.p. 590 Stroupežnického č. o. 22,  k. ú. Smíchov, podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb.,ve znění pozdějších předpisů

Prohlášení vlastníka se zpracovává z důvodu prodeje domu č. p. 590, k. ú. Smíchov, podle zákona č. 72/1994 Sb.

Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje   

1.         schválit prohlášení vlastníka o vymezení jednotek podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů v domě č.p. 590 Stroupežnického č. o. 22,  k. ú. Smíchov, stojícího na pozemku parc. č. 2948/2, k.ú. Smíchov   

2.         schválit realizaci záměru prodeje bytových jednotek č. 590/1-19, domu č.p. 590 Stroupežnického č. o. 22,  k. ú. Smíchov, včetně podílů na společných částech domu č.p. 590 a pozemku parc.č. 2948/2 (zastavěná plocha a nádvoří), k.ú. Smíchov, vymezených prohlášením vlastníka oprávněným nájemcům bytů, za kupní ceny  dle znaleckého posudku č. 1693-21/2012 z 29.3.2012, dle “Zásad pro prodej bytů Městské části Praha 5”   

 Usnesení bylo schváleno 4/0/2 hlasy

 

 

Městská část Praha 5

8.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 12.04.2012 jako řádné

číslo usnesení 8/6/2012

 

6. bod programu

Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

 

Záměr prodeje 3 domů jako celek – nám. 14. října 153/8, 157/7 a 159/6 k.ú. Smíchov

 

Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje RMČ   

1.         souhlasit se záměrem prodeje 3 domů – nám. 14. října 153/8 se zastavěným pozemkem č.parc. 275/1, domu nám. 14. října 157/7 se zastavěným pozemkem č.parc. 275/2 a domu nám. 14. října 159/6 se zastavěným pozemkem č.parc. 275/3 vše v k.ú. Smíchov právnické osobě založené z oprávněných nájemců bytů dle Zásad  za celkovou cenu 49 500 000,- Kč za podmínky zachování funkčnosti úkrytu CO   

 

 

Usnesení bylo schváleno 5/0/1 hlasy

 

Městská část Praha 5

8.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 12.04.2012 jako řádné

číslo usnesení 8/7/2012

 

7. bod programu

Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

 

Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek domu č.p. 2326 Stroupežnického č. o. 24,  k. ú. Smíchov, podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb.,ve znění pozdějších předpisů

Prohlášení vlastníka se zpracovává z důvodu prodeje domu č. p. 2326, k. ú. Smíchov, podle zákona č. 72/1994 Sb.

Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje   

1.         schválit prohlášení vlastníka o vymezení jednotek podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů v domě č.p. 2326 Stroupežnického č. o. 24,  k. ú. Smíchov, stojícího na pozemku parc. č. 2949, k.ú. Smíchov   

2.         schválit realizaci záměru prodeje bytových jednotek č. 2326/01-07, 2326/09-14, 2326/16, domu č.p. 2326 Stroupežnického č. o. 24,  k. ú. Smíchov, včetně podílů na společných částech domu č.p. 2326, pozemku parc. č. 2949 (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemku parcel. č. 2958/2 (ostatní plocha), k.ú. Smíchov, vymezených prohlášením vlastníka oprávněným nájemcům bytů, za kupní ceny  dle znaleckého posudku č. 1694-22/2012 z 3.4.2012, dle “Zásad pro prodej bytů Městské části Praha 5”   

 

 

Usnesení bylo schváleno 4/0/2 hlasy

 

 

Městská část Praha 5

8.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 12.04.2012 jako řádné

číslo usnesení 8/8/2012

 

8. bod programu

Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

 

Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek domu č.p. 2324 Stroupežnického č. o. 26,  k. ú. Smíchov, podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb.,ve znění pozdějších předpisů

Prohlášení vlastníka se zpracovává z důvodu prodeje domu č. p. 2324, k. ú. Smíchov, podle zákona č. 72/1994 Sb.

Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje   

1.         schválit prohlášení vlastníka o vymezení jednotek podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů v domě č.p. 2324 Stroupežnického č. o. 26,  k. ú. Smíchov, stojícího na pozemku parc. č. 2950, k.ú. Smíchov   

2.         schválit realizaci záměru prodeje bytových jednotek č. 2324/1-3, 2324/05-11, 2324/13-21, domu č.p. 2324 Stroupežnického č. o. 26,  k. ú. Smíchov, včetně podílů na společných částech domu č.p. 2324 a pozemku parc.č. 2950 (zastavěná plocha a nádvoří), k.ú. Smíchov, vymezených prohlášením vlastníka oprávněným nájemcům bytů, za kupní ceny  dle znaleckého posudku č. 1695-23/2012 z 2.4.2012, dle “Zásad pro prodej bytů Městské části Praha 5”   

 

 

Usnesení bylo schváleno 4/0/2 hlasy

 

 

Městská část Praha 5

8.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 12.04.2012 jako řádné

číslo usnesení 8/9/2012

 

9. bod programu

Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

 

Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek domu č.p. 2327 Stroupežnického č. o. 28,  k. ú. Smíchov, podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb.,ve znění pozdějších předpisů

Prohlášení vlastníka se zpracovává z důvodu prodeje domu č. p. 2327, k. ú. Smíchov, podle zákona č. 72/1994 Sb.

Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje   

1.         schválit prohlášení vlastníka o vymezení jednotek podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů v domě č.p. 2327 Stroupežnického č. o. 28, k. ú. Smíchov, stojícího na pozemku parc. č. 2953, k.ú. Smíchov   

2.         schválit realizaci záměru prodeje bytových jednotek č. 2327/1-13, domu č.p. 2327 Stroupežnického č. o. 28,  k. ú. Smíchov, včetně podílů na společných částech domu č.p. 2327 a pozemku parc.č. 2953 (zastavěná plocha a nádvoří), k.ú. Smíchov, vymezených prohlášením vlastníka oprávněným nájemcům bytů, za kupní ceny  dle znaleckého posudku č. 1696-24/2012 z 4.4.2012, dle “Zásad pro prodej bytů Městské části Praha 5”   

 

 

Usnesení bylo schváleno 4/0/2 hlasy

 

 

Začátek zasedání:

15.00 hod.

 

 

 

Konec zasedání:

16.00 hod. 

 

Za návrhovou komisi:

 

Příloha: Prezenční listina

    Příští zasedání KMaP se koná 26.4.2012 od 15.00 hod. v 6.patře budovy Štefánikova, zasedací místnost Zastupitelstva MČ Praha 5.

 

  

Za správnost zápisu:                                                                Ověřil:

Marcela Končolová                                                        ing.Richard Kopáček

 tajemnice  KMaP                                                              předseda KMaP

 

 

  

Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva