Zápis 7. zasedání Mediální komise 27.4. 2012

02/05/2012

Zápis 7. zasedání Mediální komise 27.4. 2012

Přítomni: Jana Mrázková, Ing. Jiří Vejmelka,Bc. Miloslav Mrštík, Mgr. Martina Atlasová, Karel Novotný, Ing. Richard Kopáček

Hosté: Bc. Luděk Sefzig, Ing. Martin Kolář

Zahájení: Komise je usnášeníschopná

1. Schválení zápisu 6. zasedání Mediální komise

Mediální komise

schvaluje zápis 5. zasedání Mediální komise ze dne 9. 3. 2012                                 3/0/3

 

2. Program 7. zasedání Mediální komise

Mediální komise

schvaluje

program 7. zasedání Mediální komise                                                           6/0/0

 

3. Představení nových členů Mediální komise

Jana Mrázková

Ing. Jiří Vejmelka

Mgr. Martina Atlasová

 

4. Seznámení s prací a úkoly Mediální komise

Dávat podněty pro redakci časopisu Pětka pro vás

Dávat podněty pro práci TVP5 (internetová  televize  Prahy 5, která připravuje dokumenty  o zdejším dění)

Spolupráce na projektu ipetka@praha5.cz (s OVV)

Spolupráce s Redakční radou Pětky pro vás

Spolupráce s Odborem vnějších vztahů a redakcí časopisu Pětka pro vás

Mediální komise

bere informaci na vědomí

 

5. Pětka pro Vás – dubnové číslo

V červnu bude  zveřejněn samostatný článek o přidělování bytů a správě bytového fondu –
Ing. Vejmelka: jako doplňující informace ze strany 10

Nutno vždy zasílat náhledy před uzávěrkou –Bc. Miloslav Mrštík

Psát více o životech jubilantů – Mgr. Martina Atlasová

Mediální komise

konstatuje

že číslo Pětka pro vás – duben 2012 hodnotí kladně

 

6. Pětka pro vás – návrh květnového čísla

Bc. Luděk Sefzig prezentoval návrh čísla:

– Titulní foto: Vendula Svobodová   Kapka naděje

– Anketa: Jaká rubrika by podle vás měla prioritně dostat více prostoru?

– Narůstá rubrika Aktuálně

– Farmářské trhy – termíny trhů , na co si dát pozor, skladování potravin

Politikum: Jak by podle Vás měla vypadat spolupráce

a další 

Mediální komise

bere na vědomí návrh květnového čísla

Pětka pro vás 2012

 

7. TVP5 květen – začátek června

 

Bc. Mrštík vyzval členy komise, aby sami doporučovali zajímavá témata vhodná k natáčení.

Bc. L. Sefzig okomentoval plán reportáží na květen/červen.

Bc. L. Sefzig představil nové reportáže TVP5, přesahují do publicistiky, došlo k propojení reportáží, čímž stoupá sledovanost

Mediální komise

bere na vědomí

plán reportáží TVP5  květen/červen 2012

 

8. Kontrola úkolu Facebook (Bc. Sefzig)

Založen oficiální profil FB Městské části Praha 5 (taktéž Twitter)

redakce@praha5.cz

Všichni zastupitelé se mohou prezentovat v Parlamentních listech, kdo ze zastupitelů potřebuje další informace, nechť se obrátí na Bc. L. Sefziga.

 

 

Zápis: T. Fulajtárová

Ověřila:  J. Mrázková

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě