Zápis 6. zasedání Mediální komise ze dne 23.3. 2012

02/04/2012

Zápis 6. zasedání Mediální komise 23.3. 2012

Přítomni: Bc. Miloslav Mrštík, Michal Šesták, Karel Novotný, Bc. Lukáš Herold, Ing. Ondřej Velek, Jaroslav Knap, A. Martínek

Nepřítomen: Ing. Richard Kopáček

Hosté: Bc. Luděk Sefzig, Ing. Martin Kolář

Zahájení: Komise je usnášeníschopná

 

1. Schválení zápisu 5. zasedání Mediální komise

Mediální komise

schvaluje

zápis 5. zasedání Mediální komise ze dne 9. 3. 2012                                              6/0/0

 

2. Program 6. zasedání Mediální komise

rozpis bod 5.Různé:

a)      Výběrové řízení Pětka pro vás

b)      Facebook

c)       Distribuce časopisu

Mediální komise

schvaluje

program 6. zasedání Mediální komise                                                         6/0/0

 

3. Pětka pro Vás – dubnové číslo

 

Bc. Luděk Sefzig prezentoval návrh čísla:

– téma aktivit pro seniory

– (Titulka možnosti: V. Svobodová nebo skupina seniorů)

– Velikonoce – ohlédnutí

– Služba finančního arbitra

– Bezpečnost a sport

– Den Země, akce

– Febiofest (žádost o doplnění tématu do plánu čísla – M. Šesták)

– Revitalizace parku Na Skalce: proběhne v létě

– Politikum: Jaké volnočasové aktivity pro seniory by měla MČ dále rozvíjet?

– Anketa: Které aktivity pro seniory by měla MČ podporovat? (OVV navrhne 7 položek a zašle mailem členům)

 

Mediální komise

bere na vědomí

návrh dubnového čísla Pětka pro vás 2012

 

4. TVP5

 

Bc. Mrštík vyzval členy komise, aby sami doporučovali zajímavá témata vhodná k natáčení.

Bc. L. Sefzig okomentoval plán reportáží na březen/duben.

Bc. L. Sefzig představil nové možnosti propagace TVP5 (doporučení redaktorů v Pětce, nové modely reportáží)

Bc. Sefzig vyzval Ing. Velka k zaslání materiálů na Den Země.

 

Mediální komise

bere na vědomí

plán reportáží TVP5 březen/duben 2012

 

5. Různé

a) Facebook

Bc. Sefzig: Facebook by měl být registrován na Městskou část, tzn. na emailovou adresu spojenou s úřadem (doporučeno redakce@praha5.cz). V současné době existují dva neoficiální profily, ani jeden není institucionální, oba jsou zaregistrovány na fyzické osoby. Jeden na zastupitele a člena komise Jaroslava Knapa a druhý byl zaregistrován neznámou osobou. J. Knap v současné době neuvažuje o předání své dosavadní práce na profilu Facebook pro Městskou část. Navrhuje založení institucionální založení profilu MČ Praha 5.

Bc. Sefzig se ztotožnil s úkolem založení nové stránky – oficiální facebook stránky
Úřadu MČ Praha 5

Úkol: spuštění Praha 5 –oficiální stránky Úřadu městské části.

Na příštích zasedáních  bude o tom Mediální komisi průběžně informovat.

b) Rubriky Politikum x anketa: návrh A. Martínka, zda nevyužít Ankety pro rubriku Politikum následujícího čísla. Bc. Sefzig: Souhlasí, je třeba dohodnout přechod na tento systém.

c)  Výběrové řízení Pětka pro vás

Připravuje Ing. Haluza OSV do konce března dle novely o veř. zakázkách. Časopis bude mít 40 stran, přibudou 3 inzertní a 5 redakčních stran, smlouva bude na dva roky.

Mediální komise

bere na vědomí

informaci o výběrovém řízení na časopis Pětka pro vás

 

Zápis: T. Fulajtárová

Ověřil: M. Mrštík

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě