Zápis 6. zasedání KKP ze dne 19.4.2005

Zápis


6. zasedání komise kulturní a památkové péče Rady MČ Praha 5


úterý 19. dubna 2005 v 15.00 hodin


 zasedací místnost č. 171, nám. 14. října 4, 3. patro 


 


Ověřovatel: Mgr. Ĺubica Riedlbauchová


 


 


Program:


1)      Schválení programu 6. mimořádného zasedání komise kulturní a památkové péče


 


2)      Zadání veřejné zakázky na výrobu nástěnného kalendáře
pro rok 2006 s tématem MČ Praha 5 – na stůl


 


3)      Svět knihy s. r. o. – žádost o příspěvek na 11. Mezinárodní veletrh a literární festival – na stůl


 


4)      Různé


 


 


 


ad 1) Byl chválen program 6. zasedání komise kulturní a památkové péče.


                                                                                                                                 8/0/0


 


ad 2) Zadání veřejné zakázky na výrobu nástěnného kalendáře pro rok 2006


         O. Gál, zástupce starosty, navrhuje doporučit Radě MČ Praha 5 vyhlášení


výběrového řízení na výrobu kalendáře a došlé nabídky nevyhodnocovat


 


Usnesení č. 23/2005


a) Komise kulturní a památkové péče doporučuje Radě Městské části Praha 5  
    nevyhodnocovat došlé nabídky na výrobu nástěnného kalendáře pro rok 2006 a tyto  
    protokolárně uložit.


b) Komise kulturní a památkové péče souhlasí s výrobou nástěnného kalendáře pro rok 2006 a
   doporučuje Radě Městské části Praha 5 vyhlásit výběrové řízení dle zákona č. 40/2004 Sb.,


   o veřejných zakázkách.


                                                                                                                                 8/0/0


 


ad 3) Svět knihy s. r. o. – žádost o příspěvek


    Svět knihy s. r. o. podal přepracovanou žádost o finanční podporu na pronájem   
     Národního domu na Smíchově ve výši 100 000 Kč


    O. Gál, místostarosta, přednesl návrh na usnesení:


 


Usnesení č. 23/2005


Komise kulturní a památkové péče souhlasí a doporučuje Radě Městské části  Praha 5
ke schválení poskytnutí příspěvku na nájem a propagaci společenského večera konaného
 


u příležitosti zahájení 11. ročníku Mezinárodního knižního veletrhu ve výši 100 000 Kč (částka schválena v rozpočtu kapitoly 06 – kultura, par. 3319, pol. 5164).


                                                                                                                                 8/0/0


ad 4) Různé


    Mgr. Sochor informoval o opakovaných stížnostech občanů týkajících se usedlosti 
     Turbová, Jinonická 1066 v Košířích. Komise kulturní a památkové péče žádá OŠK, 
     aby ve spolupráci s odborem výstavby došlo k šetření v objektu usedlosti Turbová.


 


 


 


 


 


Zapsala: K. Rejentová


 


 


Ověřila: Mgr. Ĺubica Riedlbauchová


           


 


Příští komise: 3. 5. 2005