Zápis 5. zasedání Mediální komise RMČ 9.3. 2012

21/03/2012

 

Zápis z 5. zasedání Mediální komise RMČ ze dne 9. března 2012

 

Přítomni: Bc. Miloslav Mrštík, Ing. Richard Kopáček, Karel Novotný, Bc. Lukáš Herold, Ing. Ondřej Velek

Nepřítomen: Jaroslav Knap

Omluven: A. Martínek, M. Šesták

Hosté: Bc. Luděk Sefzig, Martin Dudek

 

Zahájení: komise je usnášeníschopná

 

1.Schválení zápisu z 4. zasedání

– Ing. Velek informoval, že 4. zápis nebyl opraven podle skutečnosti: na jednání MK  

navrhl doplnit o bod Zpřístupnění výzkumů veřejného mínění na Intranetu

– Bc. Herold informoval, že D. Ottomanský zajistí vystavení ročníků 2007 – 2010 ve formátu .pdf na Internetu.

 

Mediální komise 
schvaluje

zápis z 4. zasedání                      3/1/1

 

2. Schválení programu 5. zasedání

Mediální komise
schvaluje

program 5. zasedání                      5/0/0

 

3. Pětka pro vás – hodnocení minulého čísla

– Titulní foto – kritika ořezu

– Ing. Velek – připomínky k legendě u obrázků u článku o lanovce nad Prokopským údolím

 

Mediální komise
konstatuje,

že až na drobné připomínky je číslo 4/2012 Mediální komisí hodnoceno kladně

 

4. Pětka pro vás – dubnové číslo

Podněty pro Pětku pro vás 4/2012:

– Bc. Luděk Sefzig: bylo by vhodné číslo více zaměřit na seniory (činnost neziskových organizací, univerzita III. věku, hřiště pro seniory, bezpečí seniorů atd.) vzhledem na hlavní čtenářskou skupinu

 

– Ing. Velek :

– Granty. Budou vyhlášeny na ZMČ (3.4.).

– Nevejdou-li se do časopisu, budou zveřejněny na webu. (OVV)  

– seriál „Industriální stavby Prahy 5“

– Informace o diskusi ke Smíchovskému nádraží 14.3. (lze využít panely z Galerie Jaroslava Fragnera)

– Den Země 22.4.

– Informace o cyklodopravě na Praha 5 (náplavka, přívoz)

–  Pozvánka: Velká jarní cyklojízda – 19.4.

– Bc. Herold: Výše uvedená témata by měl zajišťovat zejména MUDr. Klíma a JUDr. Homola (KUR)

– Bc. Sefzig: Časopis je i zpravodajsky vyvážený

 

Politikum: Jaké volnočasové aktivity by měla MČ pro seniory dále rozvíjet? Otázka do ankety bude zaslána členům MK mailem.

 

Bc. Herold, Bc. Mrštík: Časopis by neměl sloužit jako médium k politickému zviditelnění zastupitelů

Mediální komise
bere na vědomí

podněty pro číslo 4/2012

 

5. TVP5

Člen redakce Bc. Luděk Sefzig předložil a okomentoval plán reportáží na duben 2012.

Mediální komise
bere na vědomí

plán reportáží TVP5 na měsíc duben 2012

 

6. Různé

a)      Zápis bude rozesílán ke kontrole všem členům komise a po připomínkách schvalován na každém dalším zasedání

b)      Na 16. zasedání ZMČ dojde k projednání personálních změn v některých komisích RMČ, čímž bude vyřešen problém mj. nedostatečné docházky některých stávajících členů Mediální komise.

 

Zápis: T. Fulajtárová

Ověřil: M. Mrštík

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě