Zápis 5. zasedání kulturní komise ze dne 5.5.2004

26/10/2004Zápis 5. zasedání kulturní komise Rady MČ Praha 5 konaného dne 5.5.2004 v 16. hod v zasedací místnosti č. 511, Štefánkova 14,15Ověřovatel: Mgr. :Ĺ. Riedlbauchová, předsedkyně kulturní komiseProgram:~1. Kontrola zápisu ze dne 7.4.2004


2. Schválení programu 5. zasedání kulturní komise


3. Žádost o finanční příspěvek na realizaci výstavy


4. Stanovisko ve věci plastiky “Hudba”


5. Záměr konání nultého ročníku festivalu autorského šansonu 6. Výstava ak. mal. L. Kaprasové


7. Uzavření nájemní smlouvy na objekt altán na Klamovce


8. Finanční příspěvek na vydání publikace Slavné pražské vily 9. Různé


– kontrola kaple U Nesypky, kontrolní návštěvy květen,


pamětních desek, restaurace U Jezírka a osady Bud’ánka)


oslavy trvání 1000 let Jinonic


– návštěva francouzského dechového orchestru


– návrh zahrnutí MČ P5 do akce Cowparade 2004červen 2004 (kontrolaad I) Zápis z 7.4.2004 byl chválen5/0/0ad 2) Program KUK schválen bez připomínek5/0/0ad 3) KUK byla seznámena se žádostí o finanční příspěvek p. O. Horáka na realizaci projektu, netradiční prezentace obrazů, digitální projekce, která bude zahájena 24.5. a potrvá 7 dní na Horním nábřeží, Praha 5.Usnesení Č. 28/2004


Kulturní komise nedoporučuje podpořit tento projekt p. O. Horáka. V příštím období nutno žádat o grant “Kultura kolem nás”7/0/0.,…,..ad 4) KUK byla seznámena se stanoviskem JUDr. B. Mazourka ve věci plastiky “Hudba”, kde konstatuje, že bez předložení dokladů o tom, jakým způsobem MČ Pra1:la 5 plastiku získala by byla MČ Praha 5 v případě soudního řízení neúspěšná.Usnesení Č. 29/2004


Kulturní komise bere na vědomí stanovisko JUDr. B. Mazourka ve věci plastiky “Hudba” s tím, že žádá OSS dále postupovat v souladu s vyjádřením právníka.7/0/0ad 5) P. O. Gál informovalo dalším postupu přípravy konání nultého ročníku festivalu autorského šansonu. Místo realizace bude Švandovo divadlo. Jednání pokračuje i s některými známými umělci (P. Hapka apod.). Další informace budou podány na příštím zasedání KUK.Usnesení Č. 30/2004


Kulturní komise bere na vědomí informaci o dalším postupu přípravy konání nultého ročníku festivalu autorského šansonu.7/0/0
 


 2ad 6) Na základě usnesení RMČ Praha 5 č. 18/506/2004 ze dne 20.4.2004 byla pí akademická malířka Ludmila Kaprasová informována o schválení konání výstavy v MČ Budapešť 11.Usnesení Č. 31/2004


Kulturní komise bere na vědomí schválení konání výstavy ak. mal. Ludmily Kaprasové v MČ Budapešť 11.7/0/0ad 7) Komise byla seznámena s dalším postupem pronájmu rekonstruovaného altánu na Klamovce SVU – schváleno RMČ Praha 5. Potřebné materiály na sepsání nájemní smlouvy byly předány na OOA.Usnesení Č. 32/2004


Kulturní komise bere na vědomí postup uzavření nájemní smlouvy na pronájem rekonstruovaného altánu na Klamovce.7/0/0 ad 8) P. O. Gál seznámil přítomné s dalším postupem jednání s agenturou Fobios na uzavření


         darovací smlouvy dle usnesení RMČ Praha 5 č. 18/50412004 ze dne 20.4.2004.Usnesení Č. 21/2004


Kulturní komise bere na vědomí další postup jednání dle usnesení RMČ Praha 5 č. 18/504/2004 ze dne 20.4.2004.7/0/0ad 9) Pí J. Matoušková informovala KUK o špatném stavu kaple u Nesypky. Po její návštěvě podá


         KUK další informace.Kulturní komise byla informována o oslavách trvání 1000 let Jinonic. Pí J. Matoušková navrhla ve spolupráci s kronikářem MČ Praha 5 podchytit historii Jinonic v kronice MČ P5.Pí. J. Matoušková poděkovala za přípravu a průběh návštěvy francouzského dechového orchestru, který absolvoval prohlídky památek a institucí, členové delegace byli přijati na radnici Prahy 5. Kulturní komise byla seznámena s návrhem zahrnutí MČ P5 do akce Cowparade 2004. Tento návrh je odložen na příští zasedání KUK s tím, že bude doplněn přesný nákres umístění podstavce.


 Přítomni: dle prezenční listinyZačátek jednání: 15,30 hod. Konec jednání: 16.15 hod.Příští zasedání komise:


9. června 2004 od 15.30 hod. v zasedací místnosti č. 511, Štefánikova 13-15, 5. patroZapsala: L. DvořákováOvěřila: Mgr. ť-. Riedlbauchovápředsedkyně kulturní komise ..


v zastoupení J. Matoušková 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě