Zápis 3. zasedání Mediální komise dne 10.2. 2012

17/02/2012

Zápis 3. zasedání Mediální komise RMČ dne 10.2. 2012

Přítomni: Bc. M. Mrštík, Ing. R. Kopáček, K. Novotný, Ing. O. Velek, J. Knap
Omluveni: M. Šesták, Bc. L. Herold
Nepřítomen: A. Martínek

Hosté: Bc. L. Sefzig, O. Burianová, M. Dudek

Zahájení: 3. zasedání MK je usnášeníschopné

 

1 Schválení zápisu 2. zasedání

Mediální komise schvaluje zápis 2. zasedání                                                                                                    4/0/0

 

Ing. Velek upravuje citace v bodě 5:

a)      Jaké kroky podniká OVV resp. právní oddělení pro získání archivu Pražská pětka?

b)      Bude na www.ipetka.cz rubrika „Co se do Pětky nevešlo?“

 

Bc. Mrštík žádá kolegy o zasílání připomínek k zápisu hned po zaslání (před vyvěšením na web).

 

2. Schválení programu 3. zasedání

MK schvaluje  
program 3. zasedání                                                                                               

4/0/0 hlasy

 

3. Kontrola úkolu z minulého zasedání

– Archiv Pražské pětky ve svázané podobě má OVV.

– Zpřístupnění na Internetu (pravděpodobně praha5.cz v sekci archiv).– musí schválit Odbor servisních služeb (p. Ottomanský)

 

Mediální komise

žádá

Daniela Ottomanského

o provedení kroků směřujících k zpřístupnění elektronického archivu Pražské pětky OSS .                                                                                                    

4/0/0 hlasy

 

Ipetka.cz: uvedení rubriky „Co se do pětky nevešlo“ se momentálně neplánuje.

 

4. Pětka pro vás/únor 2012 – hodnocení

Toto číslo bylo zaměřeno především na územní rozvoj.

Diskuse

– Článek Park Šalamounka zachráněn  – diskuse (patří do rubriky Aktuálně)

– Vedení radnice pomohlo při rozhodování občanů – průzkum (viz dále bod Různé)

– Praha 5 prosazuje obnovu Smíchovského nádraží  

– Tisková chyba v datu ZMČ – správně: ZMČ se koná 21.2.

– Historické údaje ověřovat ze dvou až tří zdrojů

 Mediální komise hodnotí únorové číslo 2012 kladně                                                                                    

5/0/0 hlasy

 

5. Pětka pro vás březen 2012 – podněty a návrhy obsahu od členů komise

– Lanovka (anketa nebude, ev. až poté, co bude vydáno nějaké usnesení)

– Anketa: K rozpočtu

– Politikum:  K rozpočtu

– Tipy na rozhovor: Ondřej Havelka, hudebník a zpěvák, občan Prahy 5

 Mediální komise bere na vědomí                                                                                                                         

5/0/0 hlasy

 

www.Facebook/praha5.cz – Zřizovatelem je J. Knap

– Úkol na 5. zasedání pro OVV a Jaroslava Knapa: zpracovat informaci o stávajícím stavu webu www.Facebook/praha5.cz a možném způsobu posílení jeho funkce v budoucím období.

  

6. TVP5

P. Sefzig předložil a okomentoval předložený kalendář akcí.

MK tento materiál bere na vědomí                                                                                                                     

4/0/0 hlasy

 

7. Různé

Statistické průzkumy – diskuse.

MK konstatuje, že zveřejněná tisková zpráva shrnující výsledky veřejného průzkumu je postačující

a doporučuje kompletní zprávu z průzkumu vzhledem k složitosti nezveřejňovat. Kdokoliv má

možnost do této zprávy nahlédnout po vyžádání u 

OVV.                                                                                                  

4/0/0 hlasy

 

Zapsala: T Fulajtárová

Ověřil: Bc. M. Mrštík

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě