Zápis 3. zasedání KKP ze dne 14.2.2005

Zápis


3. zasedání komise kulturní a památkové péče Rady MČ Praha 5


pondělí 14. února 2005 v 15.00 hodin


 zasedací místnost č. 171, nám. 14. října 4, 3. patro 


 


Ověřovatel: Mgr. Ĺubica Riedlbauchová


 


Program:


 


1)      Kontrola a schválení zápisu ze dne 7. 2. 2005


2)      Schválení programu 3. mimořádného zasedání komise kulturní a památkové péče


                            3)  Vydání publikace „Slavné domy a stavby Prahy 5“ – na stůl


4)      Různé


 


ad1) Kontrola zápisu a jeho schválení bude provedeno na příští komisi dne 1. 3. 2005.


 


ad 2) Program komise kulturní a památkové péče byl schválen.


            6/0/0


 


ad 3) Vydání publikace „Slavné domy a stavby Prahy 5“


– p. Ondřej Gál, zástupce starosty, informoval o dřívějším jednání ohledně této publikace:


– RMČ byl předložen návrh na výběr umělecké agentury Foibos na vydání   


   publikace, tento návrh doporučila komise kulturní a památkové péče


– RMČ schválila členy redakční rady a uložila OŠK zveřejnit záměr na vydání   


         publikace


– přišly 2 nabídky (um. agentura Foibos a agentura GM)


– komise kulturní a památkové péče obě nabídky zhodnotila s tímto závěrem:


 


agentura GM nedoložila dle podmínek: rozpočet (je uvedena pouze cena)


                                                                       nejsou uvedeni autoři díla


                                                                       chybí zpracování chron. pojímaných kap.


                                                                       chybí seznam budov


                                                                       nejsou rozpracovány trasy procházek


                                                                       chybí návrh obrazové dokumentace


Usnesení č. 10/2005


Komise kulturní a památkové péče doporučuje RMČ Praha 5 schválit nabídku na vydání publikace „Slavné domy a stavby Prahy 5“ umělecké agentuře Foibos, neboť rozpracování záměru a cena je odpovídající. Autorský kolektiv patří ke špičce teoretiků architektury a je zárukou pro vydání publikace.


            6/0/0


 


 


 


Zapsala: K. Rejentová


 


Ověřila: Mgr. Ĺubica Riedlbauchová


 


 Příští zasedání komise: 1. 3. 2005