Zápis 3. komise územního rozvoje dne 19.2.2004

11/02/2005

 


 


1. Dokumentace k územnímu řízení stavby „Polyfunkční dům U kříže II“ na pozemku    764/16, k.ú. Košíře


Dokumentace řeší obytný dům,  který navazuje na stávající obytný soubor U Kříže I,     obsahuje 76 bytových jednotek, v přízemí nebytové využití – obchod, služby, restaurace, kanceláře, 3 podzemní podlaží jsou využita pro parkingy s  94 parkovacími stáními.


S předloženou dokumentací k územnímu řízení stavby  „POLYFUNKČNÍ DŮM U KŘÍŽE II“ na pozemku parc.č. 764/116 k.ú. Jinonice , zprac. v dat.12/2003 komise souhlasila


2.  Dokumentace k územnímu řízení stavby „NIKOLAJKA“  obytný dům k.ú. Smíchov,   ulice  Ostrovského


     Předmětem návrhu je stavba bytového domu na pozemcích parc.č. 2312 a 2312/2,  k.ú. Smíchov. Navržený bytový dům má dvě podzemní a šest nadzemních podlaží, z toho 5. a 6. výrazně ustupující. V objektu bude 30 bytů a 39 parkovacích stání v podzemí objektu.


            KÚR bere na vědomí


informaci k  dokumentaci k  územnímu řízení stavby “NIKOLAJKA“ – obytný dům v ulici Ostrovského na pozemcích parc.č. 2312 a 312/2 k.ú. Smíchov, zprac. v dat. 12/2003. Komisi bude  tato dokumentace  znovu předložena po projednání v komisích  životního prostředí, regenerace a dopravy.


3. Změna ÚPn na pozemku parc.č.721/1, k.ú. Smíchov ze stávajícího ZN na OC


KÚR  nesouhlasí


S podnětem na změnu územního plánu SÚ hl.m. Prahy na pozemku  parc. č. 721/1, k.ú. Smíchov  ze stávajícího „přírodní nelesní plochy – ZN “ na  „čistě obytné –OC“, neboť plocha navrhované změny  ÚPn je v celém svém rozsahu  součástí zvláště chráněného území dle vyhl. 114/1999 Sb,


 


Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě