Zápis 21. zasedání Mediální komise

15/12/2011

Zápis 21. zasedání Komise mediální dne 25. 11. 2011

 

Přítomni: Bc. Miloslav Mrštík, Ing. Richard Kopáček, Michal Šesták, Karel Novotný, Bc. Lukáš Herold, Ing. Ondřej Velek

Omluveni: Jaroslav Knap, A. Martínek

Hosté: Mgr. Jana Skalová, Bc. Luděk Sefzig

 

Zahájení v 10.00: komise je usnášeníschopná

 

1.Schválení zápisu z 20. zasedání Komise mediální

Komise mediální schvaluje zápis z 20. zasedání Komise mediální                                                                            6/0/0

 

2. Schválení programu 21. zasedání Komise mediální

Komise mediální schvaluje program 21. zasedání Komise mediální                                                        6/0/0

 

3. Kontrola úkolů a nevyřešených témat z minulých zasedání MK

P. Sefzig informoval MK o řešení výtek k minulému vydání Pětky pro Vás

– u titulní fotografie bude vybíráno minimálně ze tří fotografií

– zalomení fotografií bude více sledováno

– autorské články budou podepisovány autorem, u článků redakčních nebo takových, kde        dojde k zásadním úpravám redakce, bude podpis (red)

 – naplněnost inzerce je podle smlouvy

 – žádost MK, aby jakékoli PR materiály vycházející z radnice, bude tlumočit předseda MK starostovi MČ, který má média ve své kompetenci.

 

4. Pětka pro vás – prosincové číslo 2011

S plánem čísla seznámil Bc. Luděk Sefzig.

 

Komise mediální

bere na vědomí informaci OVV o Pětce pro vás – plán prosincového čísla 2011.           6/0/0

 

5. TVP 5

– Ing. Velek poukázal na změnu konání semináře o Prokopském a Dalejském údolí, a to 20. 12.

 2011 od 17.00 na ZMČ Praha 5, a upozornil touto cestou na vhodné téma pro reportáž TVP5.

 

OVV předložilo plán reportáží.

 

Komise mediální

bere na vědomí informaci OVV o plánovaných reportážích                                     6/0/0

 

6. Různé

Ing. Velek navrhl účastnit se (zástupce MK) kontrolních dnů PRE.

Předseda MK doporučuje

jednotlivým členům zúčastnit z případného vlastního zájmu a případné relevantní informace prezentovat na MK.

Očima zastupitelů  (výhled na nejbližší čísla):

 – prosinec: PhDr. Marie Ulrichová Hakenová

 – leden: Bc. Miloslav Mrštík

 Plánovaná témata do rubriky Politikum na příští rok:

 – leden: hospodářský audit

 – možná témata dalších měsíců: parkovací zóny, hazard, náplavka (územní rozvoj)

 

– Ing. Herold žádá informaci o Mediální agentuře. Na jakou práci je najatá, na jaké období, s jakým doporučením, atd.?

 

Mediální komise žádá

pana starostu o vysvětlení činnosti Mediální agentury na některé z příštích MK                                                                                                                                                                              6/0/0

 

 

Zápis: T. Fulajtárová

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě