Zápis 20. zasedání Mediální komise 4.11. 2011

Zápis 20. zasedání Mediální komise RMČ 4. 11. 2011

 

Přítomni: Bc. Miloslav Mrštík, Ing. Richard Kopáček, Michal Šesták, Karel Novotný, Bc. Lukáš Herold, Ing. Ondřej Velek, Jaroslav Knap

Nepřítomen: A. Martínek

 

1. Zahájení

Komise je v počtu šesti členů s právem hlasovacím usnášeníschopná.

 

2. Schválení zápisu ze 19. zasedání MK               

Mediální komise schvaluje zápis z 19. zasedání MK                                                                                       6/0/0

 

3. Schválení programu 20. zasedání MK

Komise mediální schvaluje program 20. zasedání MK RMČ                                                                                     6/0/0

 

4. Pětka pro vás – hodnocení čísla 11/2011

Mediální komise upozorňuje na níže uvedené chyby:                                                                                 7/0/0

– chybné ořezy a ostrost fotografií

– typografická úprava (citace)

Mediální komise doporučuje:                                                   7/0/0

– titulní fotografie osobností fotit v ateliéru                                                                                     

 

Mediální komise

žádá OVV o vysvětlení naplněnosti inzercí (více než 8 stran inzerce v čísle + strana 7  – značka u textu (ma).                                                                           7/0/0                                                                                                     

 

5. Pětka pro Vás PROSINEC 2011 – podněty a návrhy obsahu od členů MK

 – Výstava Karel Prager

– Politikum – hospodářský audit

– Podnikatel roku – radní Kukrle

– Radotínská jezera – Ing. Velek pošle mailem na OVV námět článku

– Anketa – Vánoční témata (trhy apod.)

– Ing. Velek zve 1. 12. na seminář k Prokopskému a Dalejskému údolí – zašle námět článku OVV

 

6. TVP5

– Mgr. Skalová předložila přehled reportáží TVP5

– Ing. Velek požádal o zpracování reportáže k semináři 1. 12. 2011

 

7. Žádost o spolupráci o. s. ANLET – PR článek

 

MK projednala způsob podpory sdružení Anlet. Sdružení bude nabídnuta podpora formou článku v některém z následujících vydání Pětky.

 

8. Různé

Almanach restaurací Prahy 5 (kompetence Ing. Kukrle). MK vyjadřuje připomínky ke způsobu výběru restaurací.

 

Mediální komise žádá RMČ, aby jakékoli PR materiály vycházející z radnice byly konzultovány s Mediální komisí.                                                                                                                                                          6/0/0

 

Zápis: T. Fulajtárová