Zápis 2. zasedání Mediální komise z 27.1. 2012

06/02/2012

Zápis z 2. zasedání  Mediální komise ze dne 27.1. 2012

Přítomni: Bc. Miloslav Mrštík, Michal Šesták, Ing. Richard Kopáček, Ing. Ondřej Velek, Karel Novotný
Omluven: Bc. Lukáš Herold
Nepřítomen: Jaroslav Knap, Aleš Martínek

Zahájení: komise je usnášeníschopná v počtu 5 členů

1.       Schválení zápisu 1. zasedání Mediální komise ze dne 13. 1. 2012

Mediální komise
schvaluje zápis 1. zasedání Mediální komise ze dne 13. 1. 2012                                                              
5 hlasy

 

2.  Schválení programu 2. zasedání Mediální komise ze dne 27. 1. 2012

Mediální komise
schvaluje program 2. zasedání Mediální komise ze dne 27. 1. 2012                                       
5 hlasy

 

3.  Pětka pro vás – únor 2012

Bc. Luděk Sefzig předložil a okomentoval plán časopisu Pětka pro vás pro únor 2012.

Připomínky a podněty:

Anketa je tentokrát na téma hazard. Předseda Bc. Mrštík: V první odpovědi škály (Negativní, preferuji Prahu 5 bez loterií a ostatních legálních forem hazardu) vynechat slovo legálních.
Rubrika Aktuálně: od J. Knapa vyžádat materiál z Informačního centra

Rubrika Představujeme:
1. přehledný rozpis odborů Úřadu Městské části Praha 5
2. nová podoba webového portálu www.ipetka.cz

Bc. Mrštík  – vizualizace zón – poskytne Ing. Homola nebo Ing. Lacinová                      

OVV: Otázka do rubriky Politikum na téma hazard již byla rozeslána politickým klubům.

Ing. Velek dále požádal o vložení svého článku o interaktivním rozpočtu do únorového čísla v rozsahu 1000 znaků, je-li to možné.

Mediální komise
bere na vědomí                                                                                                                                           5  hlasy

 

4. TVP5

Bc. Luděk Sefzig předložil kalendář akcí TVP5.

Připomínky: Kalendář by měl udávat plán akcí nejen pro daný měsíc, ale pro přehlednost i zpětně a také je-li to možné, i již naplánované akce.
Velká cena Prahy – nevyhovující začátek akce v 15 hodin

Mediální komise
bere na vědomí
5 hlasy

 

5. Různé

Ipetka.cz – velké změny na webu, nové zajímavosti, zpětná vazba pro občany
Karel Novotný udělil práva pro použití vlastních fotografií pro další použití v časopisu Pětka pro vás
Ing. Ondřej Velek požádal o zodpovězení otázek:

a) Jaké se podnikají právní kroky proti firmě, která nyní vlastní značku Pražská pětka (starší čísla časopisu)?

b) Co se do Pětky pro vás nevešlo? OVV: Technicky není problém, ale personálně není zatím možné vyřešit.

Bc. Mrštík: Kdo zpracovává www.ipetka.cz ?
Ipetka.cz administruje OVV od 1. 1. 2012, smluvně je portál zajištěn firmou Strategy Consulting, s.r.o.

Prezentace politických klubů na www.ipetka.cz – není vhodné

 

Zapsala: T. Fulajtárová

Ověřil: Bc. Miloslav Mrštík

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě