Zápis 16. zasedání Mediální komise 5.10. 2012

09/10/2012

Městská část Praha 5

Zápis

z 16. zasedání Komise mediální městské části Praha 5 dne 05.10.2012

Přítomni: Jana Mrázková, Ing. Richard Kopáček, Ing. Jiří Vejmelka, Bc. Miloslav Mrštík, Mgr. Martina Atlasová

 

Omluveni: Karel Novotný, Bc. Lukáš Herold

 

 

 

Program:

 

 

 

Bod jednání

 Rozhodnutí

 Číslo usnesení

 

1.

 Schválení zápisu 15. zasedání z 27.9. 2012

 Schváleno

 16/1/2012

2.

 Schválení programu 16.zasedání  5.10. 2012

 Schváleno

 16/2/2012

3.

 Hodnocení čísla 10/2012

 Schváleno

 16/3/2012

4.

 Podněty pro číslo 11/2012

 Schváleno

 16/4/2012

5.

 Různé

 Schváleno

 16/5/2012

 

Městská část Praha 5

16.zasedání Komise mediální městské části Praha 5

konané dne 05.10.2012 jako řádné

číslo usnesení 16/1/2012

 

1. bod programu

Předkladatel: Mrázková Jana, předsedkyně Mediální komise

 

Schválení zápisu 15. zasedání z 27.9. 2012

 

Komise mediální městské části Praha 5

        

I.          Schvaluje   

1.         zápis 15. zasedání z 27.9. 2012   

 

Hlasování: 5/0/0

  

Městská část Praha 5

16.zasedání Komise mediální městské části Praha 5

konané dne 05.10.2012 jako řádné

číslo usnesení 16/2/2012

 

2. bod programu

Předkladatel: Mrázková Jana, předsedkyně Mediální komise

 

Schválení programu 16.zasedání  5.10. 2012

 

Komise mediální městské části Praha 5

        

I.          Schvaluje   

1.         program 16. zasedání 5.10. 2012   

 

Hlasování: 5/0/0

 

 

Městská část Praha 5

16.zasedání Komise mediální městské části Praha 5

konané dne 05.10.2012 jako řádné

číslo usnesení 16/3/2012

 

3. bod programu

Předkladatel: Mrázková Jana, předsedkyně Mediální komise

 

Hodnocení čísla 10/2012

 

Komise mediální městské části Praha 5

        

I.          Konstatuje   

1.         že číslo se až na malé výhrady podařilo. Zajímavý obsah, pěkná titulní fotografie.

 

Připomínky k článku Záchranná stanice str. 35
a k některým fotografiím str. 14-15
Taneční soubor Jaro v Číně .. chybí foto str. 23
Politikum: sjednotit pokud pro příště možno počet znaků   

 

 

Městská část Praha 5

16.zasedání Komise mediální městské části Praha 5

konané dne 05.10.2012 jako řádné

číslo usnesení 16/4/2012

 

4. bod programu

Předkladatel: Mrázková Jana, předsedkyně Mediální komise

 

Podněty pro číslo 11/2012

 

Komise mediální městské části Praha 5

        

I.          Bere na vědomí   

1.         Předsedkyně navrhuje podpořit v Pětce pro vás akce pro mládež.

Ing. Vejmelka připraví pro příští číslo článek na téma privatizace bytů.

Anketa a politikum

Anketa pro veřejnost: měla by souviset s podnikáním. OVV rozešle upřesněnou otázku členům komise.

Politikum: Podpora podnikání pro příští rok, představy jednotlivých PK

Očima zastupitelů: Ing. Richard Kopáček

Lednové číslo: bude volební speciál (10 stran bude Aktuálně)

 

 

 

Městská část Praha 5

16.zasedání Komise mediální městské části Praha 5

konané dne 05.10.2012 jako řádné

číslo usnesení 16/5/2012

 

5. bod programu

Předkladatel: Mrázková Jana, předsedkyně Mediální komise

 

Různé

 

Komise mediální městské části Praha 5

        

I.          Bere na vědomí   

1.         Bc Sefzig sdělil informace o smlouvě pro výrobu Pětky pro vás.   

       

II.         Bere na vědomí   

1.         Plán natáčení TVP5 na následující období   

 

 

Začátek zasedání:

10:00 hod.

 

Konec zasedání:

11:00 hod. 

  

Jana Mrázková, předsedkyně Mediální komise

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě