Zápis 15. zasedání Mediální komise 27.9. 2012

 

Městská část Praha 5

Zápis

z 15. zasedání Komise mediální městské části Praha 5 dne 27.09.2012 

Přítomni: Jana Mrázková, Ing. Richard Kopáček, Bc. Miloslav Mrštík, Mgr. Martina Atlasová, Bc. Lukáš Herold

Omluveni: Ing. Vejmelka, Karel Novotný

 

Program:

 

 

 

 

 

 

Č.

 Bod jednání

 Rozhodnutí

 Číslo usnesení

1.

 Schválení zápisu 14. zasedání

 Schváleno

 15/1/2012

2.

 Schválení programu 15. zasedání

 Schváleno

 15/2/2012

3.

 Návrh vedoucího OSŽ  JUDr. Dufka na zakoupení brožur Pes ve městě

 Schváleno

 15/3/2012

4.

 Nový Almanach Restaurace Praha 5 (Marek Kukrle)

 Schváleno

 15/4/2012

5.

 Různé

 Schváleno

 15/5/2012

 

Městská část Praha 5

15.zasedání Komise mediální městské části Praha 5

konané dne 27.09.2012 jako řádné

číslo usnesení 15/1/2012

 

1. bod programu

Předkladatel: Mrázková Jana, členka zastupitelstva

 

Schválení zápisu 14. zasedání

Komise mediální městské části Praha 5

        

I.          Schvaluje   

1. zápis 14. zasedání 
se změnou:
bod 6:
vypustit větu Do budoucna bude více prostoru pro reportáže jiné než zpravodajského typu.   

Hlasování: 3/0/1

 

Městská část Praha 5

15.zasedání Komise mediální městské části Praha 5

konané dne 27.09.2012 jako řádné

číslo usnesení 15/2/2012

 

2. bod programu

Předkladatel: Mrázková Jana, členka zastupitelstva

 

Schválení programu 15. zasedání

 

Komise mediální městské části Praha 5

        

I.          Schvaluje   

1.  program 15. zasedání MK beze změn   

Hlasování: 4/0/0

 

 

 

 

 

 

Městská část Praha 5

15.zasedání Komise mediální městské části Praha 5

konané dne 27.09.2012
jako řádné

číslo usnesení 15/3/2012

 

3. bod programu

Předkladatel: Mrázková Jana, členka zastupitelstva

 

Návrh vedoucího OSŽ  JUDr. Dufka na zakoupení brožur Pes ve městě

Jedná se o publikaci Prahy 4, bylo by uvedeno naše logo. Praha 5 by finančně participovala na dotisku. Možné je rovněž přepracování takové brožury pro Prahu 5. Mediální komise se shodla na tom, že by bylo vhodnější přizpůsobit  publikaci pro podmínky na Praze 5.

Komise mediální městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje   

1.  vydat tuto publikaci jako propagační materiál Prahy 5. Je nutné ale přizpůsobit tomuto obsah dle návrhu JUDr. Dufka. Tento návrh JUDr. Dufek předloží k zhodnocení Odboru vnějších vztahů a po jejich odsouhlasení předloží finální návrh opět Komisi mediální.   

Hlasování: 4/0/0

 

Městská část Praha 5

15.zasedání Komise mediální městské části Praha 5

konané dne 27.09.2012 jako řádné

číslo usnesení 15/4/2012

 

4. bod programu

Předkladatel: Mrázková Jana, členka zastupitelstva

 

Nový Almanach Restaurace Praha 5 (Marek Kukrle)

 

Komise mediální městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje   

1.         vydání Almanachu restaurací Praha 5 v  nové podobě, pozveme na příští
zasedání radního Marka Kukrleho, ať vyloží koncepci tohoto materiálu.   

 

 

 

 

Městská část Praha 5

15.zasedání Komise mediální městské části Praha 5

konané dne 27.09.2012 jako řádné

číslo usnesení 15/5/2012

 

5. bod programu

Předkladatel: Mrázková Jana, členka zastupitelstva

 

Různé

Gratulace jubilantce

Komise mediální městské části Praha 5

        

I.          Konstatuje   

1.         že tištěné přání má příliš tmavé barvy, příště volit lepší ladění barev.

Dosud není spolehlivě řešen problém s gratulacemi seniorům.   

 

 

 

 

 

 

 

Začátek zasedání:

10:00 hod.

 

 

Konec zasedání:

11:00 hod. 

 

Za návrhovou komisi:

 

Jana Mrázková