Zápis 12. zasedání Mediální komise ze dne 20.7. 2012

25/07/2012

Zápis 12. zasedání Mediální komise 20.7. 2012-

 

Přítomni: Jana Mrázková, Ing. Richard Kopáček, Ing. Jiří Vejmelka, Bc. Miloslav Mrštík, Karel Novotný, Mgr. Martina Atlasová

 

Hosté: Bc. Luděk Sefzig, Mgr. Jana Vanišová

 

V čas zahájení, v 10.00 je komise usnášeníschopná plným počtem hlasů

 

1.Schválení zápisu 11. zasedání  Mediální komise

Mediální komise

schvaluje                                                                                                          5/0/1

zápis 11. zasedání  Mediální komise ze dne 22.6. 2012-07-23

 

2. Schválení programu 12. zasedání  Mediální komise

Mediální komise

schvaluje                                                                                                          6/0/0

program 12. zasedání  Mediální komise

 

3. Hodnocení čísla 7/2012 Pětka pro vás

Mediální komise

konstatuje

že číslo má velmi dobrý obsah i formu, dobře působí

 

 

4. Plán čísla 8/2012

Bc. Luděk Sefzig předložil plán srpnového čísla.

Tématem čísla bude Radlická radiála.

Rozhovor: MUDr. Illnerová

Rubrika Aktuálně se mj. bude zabývat tématem „květináče“, budou využity připomínky občanů k dalšímu řešení. Odbor správy veřejného prostranství zajišťuje ozelenění. Na Hořejším nábřeží dojde ke změnám.

Do Cyklozvonění doplnit místo srazu na Praze 5!

Titulní fotografie upozorňuje na Dostihový den s Prahou 5, který se uskuteční začátkem září

Zajímavost: Chrtí dráha (jak jinak se dá využívat)

Životní prostor: Zvířecí záchranka

Cyklotrasy

Některé další příspěvky budou dopřesněny na Redakční radě dle rozsahu

a další

 

Mediální komise

schvaluje

plán čísla 8/2012

 

5. TVP 5 srpen – září

V současné době nelze přesně říci, kolik reportáží bude natočeno, zcela jistě tam však bude Dostihový den, vernisáž ze smíchovské náplavky arch. Cíglera ev. další. Přibližný počet bude pět až šest reportáží.

 

 

6. Bezpečnostní koordinátor

Od 1.6.2012 působí na Praze 5 bezpečnostní koordinátor Tomáš Lán.

Prohloubení spolupráce s radnicí a s Pětkou pro vás. Informace o vývoji bezpečnosti
a kriminality na celém území Prahy 5. Mapovány různé lokality.

 

Mediální komise

bere na vědomí

 

 

7. Jubilanti – žádost o zařazení gratulace do časopisu

 

Jubilantky Pečánková, Doležalová – již byly zařazeny redakcí.

Články “Naši jubilanti” : v souvislosti s nyní platnou legislativou od 1.7. 2012 nelze zjišťovat v matrice našich registrů soukromé údaje o našich občanech a tedy tím ztrácíme možnost být informováni o jejich výročích. Pokud bychom chtěli pokračovat, porušovali bychom zákon. Bude průběžně řešeno, neboť se tím zabývají všechny městské části a obce.

 

Mediální komise

schvaluje

žádost Komise pro styk s veřejností a ombudsman

 

 

8. Různé

Ing. Jiří Vejmelka : rezervovat prostor  2 strany v zářijovém čísle (byty, nájmy atd)

Příští zasedání se koná 24.8. 2012 v 10.00

 

 

Zápis: T. Fulajtárová

Ověřila: J. Mrázková

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě