Zápis 11. zasedání Komise mediální ze dne 22.6. 2012

26/06/2012

Zápis 11. zasedání  Mediální komise 22.6.

 

Přítomni: Jana Mrázková, Ing. Richard Kopáček, Ing. Jiří Vejmelka, Mgr. Martina Atlasová

Omluven: Karel Novotný

Nepřítomen: Bc. Miloslav Mrštík

 

Host: Bc. Luděk Sefzig

 

Zahájení:

Ve chvíli zahájení není Komise mediální usnášeníschopná.

 

 

1.Schválení zápisu 10. zasedání MK dne 8.6. 2012

Komise mediální

bere na vědomí              

zápis 10. zasedání MK dne 8.6. 2012

 

2. Schválení programu

Komise mediální

schvaluje                                           4/0/0

program 11. zasedání  MK dne 22.6. 2012

 

3. Příprava a plán červencového čísla Pětka  pro vás

Bc. Luděk Sefzig připravil a okomentoval plán čísla VII/2012

Otázka do ankety: Seznámili jste se se současným návrhem Radlické radiály?

Očima zastupitelů: nutno dodat materiál do rubriky. Zaslat na OVV

 

Komise  mediální

schvaluje                                           4/0/0

plán čísla VII/2012 Pětka pro vás

 

4.TVP 5 – plán akcí červen, červenec, srpen 2012

Komise mediální

bere na vědomí

plánované reportáže na uvedené období

 

Zápis: T. Fulajtárová

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě