Zápis 11.Komise majetkové a privatizace ze dne 31.5.2012

 

Městská část Praha 5

Z Á P I S

z 11. zasedání Komise majetkové a privatizace městské části Praha 5 dne 31.05.2012

 

                 Přítomni:   Bc.Miloslav Mrštík, Ing.Richard Kopáček, JUDr.Naděžda Kratochvílová, Michal Šesták,  Marie Kolovratová,Ph.Dr.M.Halatová  Mgr.Patrik Havlíček, Ing.Pavel Rychnovský, Ing.Jiří Vejmelka, Dana Staňková, Zina Porkertová,

 Omluveni:   JUDr.Tomáš Homola

 Hosté: 

  Zápis z 10. zasedání KMaP ze dne 17.5.2012 a program 11.zasedání KMaP ze dne 31.5.2012 byly schváleny.

 

 Č

                  Bod jednání

 Rozhodnutí

 Číslo usnesení

2.

 Žádost SVM MHMP  o  stanovisko  k  prodeji  pozemku parc. č.  298/168  v    k. ú. Motol o výměře 125 m2  ve vlastnictví hl. m. Prahy

 Schváleno

 11/1/2012

3.

 Žádost SVM MHMP o stanovisko k  úplatnému převodu části pozemku parc.č. 467/1, k.ú. Radlice z vlastnictví hlavního města Prahy

 Schváleno

 11/2/2012

4.

 Žádost o stanovisko k prodeji podílu 8/128 pozemků vše v k.ú. Košíře z vlastnictví Bytového podniku Praha 5 s.p. v likvidaci

 Schváleno

 11/3/2012

6.

 Základní rámec činnosti Komise majetku a privatizace

 Schváleno

 11/4/2012

7.

 Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek domu č.p. 278 Štefánikova č. o. 40,  k. ú. Smíchov, podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb.,ve znění pozdějších předpisů

 Schváleno

 11/5/2012

 

 Odloženo

 

 

1.

 Schválení uznání odpovědnosti MČ Praha 5 za škodu v domě Petřínská 12/573 vzniklé v důsledku úniku vody ve volném bytě patřící MČ Praha 5 a jejímu průsaku do bytu p. Vorotnikové

 Odloženo

5.

 Žádost o prodej pozemku č.parc. 2502/2 k.ú. Smíchov

 Odloženo

 

Městská část Praha 5

11.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 31.05.2012 jako řádné

číslo usnesení 11/1/2012

 2. bod programu

Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

 Žádost SVM MHMP  o  stanovisko  k  prodeji  pozemku parc. č.  298/168  v    k. ú. Motol o výměře 125 m2  ve vlastnictví hl. m. Prahy

Žadatelem je společnost REALVOX, a. s. (vlastník sousedního pozemku parc.č. 298/11), důvodem je majetkoprávní narovnání současného stavu a sjednocení vlastnictví

Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje RMČ   

1.         souhlasit s úplatným převodem pozemku parc. č. 298/168 o výměře 125 m2 v  k. ú. Motol ve vlastnictví hl. m. Prahy z důvodu majetkoprávního narovnání současného stavu   

 

 

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy

 

 

Městská část Praha 5

11.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 31.05.2012 jako řádné

číslo usnesení 11/2/2012

 3. bod programu

Předkladatel: Mrštík Miloslav Bc.,člen zastupitelstva

 

Žádost SVM MHMP o stanovisko k  úplatnému převodu části pozemku parc.č. 467/1, k.ú. Radlice z vlastnictví hlavního města Prahy

SVM MHMP požádalo o stanovisko k výše uvedenému záměru.

Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje RMČ   

1.         nesouhlasit  s úplatným převoden části pozemku parc.č. 467/1, k.ú. Radlice o výměře 5m2 z vlastnictví obce hl.m.Prahy z důvodu negativního stanoviska ORO a ODO ÚMČ Praha    

 

 

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy

 

Městská část Praha 5

11.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 31.05.2012 jako řádné

číslo usnesení 11/3/2012

 

4. bod programu

Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

 

Žádost o stanovisko k prodeji podílu 8/128 pozemků vše v k.ú. Košíře z vlastnictví Bytového podniku Praha 5 s.p. v likvidaci

Ing. Dubec, likvidátor Bytového podniku Praha 5 s.p. v likvidaci, požádal o stanovisko k výše uvedenému převodu, toto stanovisko je nutno doložit MF ČR k žádosti o schválení výjimky pro přímý prodej.

Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje RMČ   

       souhlasit s přímým prodejem pozemků parc.č.

     č.parc. 1475/324, k.ú. Košíře – zahrada o výměře 256 m2, podíl BP P5 8/128,

 • č.parc. 1475/325, k.ú. Košíře – zahrada, o výměře 254 m2, podíl BP P5 8/128,
 • č.parc. 1475/326, k.ú. Košíře – zahrada, o výměře 258 m2, podíl BP P5 8/128
 • č.parc. 1475/327, k.ú. Košíře – zahrada, o výměře 261 m2, podíl BP P5 8/128.
 • č.parc. 1475/328, k.ú. Košíře – zahrada, o výměře 264 m2, podíl BP P5 8/128.
 • č.parc. 1475/329, k.ú. Košíře – zahrada, o výměře 272 m2, podíl BP P5 8/128
 • č.parc. 1475/334, k.ú. Košíře – zahrada, o výměře 231 m2, podíl BP P5 8/128
 • č.parc. 1475/335, k.ú. Košíře – zahrada, o výměře 257 m2, podíl BP P5 8/128
 •  č.parc. 1479/132 k.ú. Košíře – zahrada o výměře 150 m2, podíl BP P5 8/128
 • č.parc. 1479/133 k.ú. Košíře – zahrada o výměře 152 m2, podíl BP P5 8/128
 • č.parc. 1479/134 k.ú. Košíře – zahrada o výměře 148 m2, podíl BP P5 8/128
 • č.parc. 1479/135 k.ú. Košíře – zahrada o výměře 148 m2, podíl BP P5 8/128
 • č.parc. 1479/136 k.ú. Košíře – zahrada o výměře 182 m2, podíl BP P5 8/128
 • č.parc. 1479/137 k.ú. Košíře – zahrada o výměře 183 m2, podíl BP P5 8/128
 • č.parc. 1479/138 k.ú. Košíře – zahrada o výměře 144 m2, podíl BP P5 8/128
 • č.parc. 1479/139 k.ú. Košíře – zahrada o výměře 146 m2, podíl BP P5 8/128
 • č.parc. 1479/140 k.ú. Košíře – ostatní plocha, o výměře 358 m2, podíl BP P5 8/128
 • č.parc. 1479/141 k.ú. Košíře – zahrada o výměře 347 m2, podíl BP P5 8/128
 • č.parc. 1479/142 k.ú. Košíře – zahrada o výměře 454 m2, podíl BP P5 8/128
 • č.parc. 1479/143 k.ú. Košíře – zahrada o výměře 403 m2, podíl BP P5 8/128
 • č.parc. 1479/144 k.ú. Košíře – zahrada o výměře 292 m2, podíl BP P5 8/128
 • č.parc. 1479/145 k.ú. Košíře – zahrada o výměře 279 m2, podíl BP P5 8/128
 • č.parc. 1479/147 k.ú. Košíře – zahrada o výměře 4 m2, podíl BP P5 8/128.

 

 

 

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy

 

 

Městská část Praha 5

11.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 31.05.2012 jako řádné

číslo usnesení 11/4/2012

 

6. bod programu

Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

 

Základní rámec činnosti Komise majetku a privatizace

 

Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

        

I.          Schvaluje   

1.         statut Komise majetku a privatizace   

 

 

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy

  

Městská část Praha 5

11.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 31.05.2012 jako řádné

číslo usnesení 11/5/2012

 

7. bod programu

Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

 

Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek domu č.p. 278 Štefánikova č. o. 40,  k. ú. Smíchov, podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb.,ve znění pozdějších předpisů

Prohlášení vlastníka se zpracovává z důvodu prodeje domu č. p. 278, k. ú. Smíchov, podle zákona č. 72/1994 Sb.

Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje   

1.         schválit prohlášení vlastníka o vymezení jednotek podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů v domě č.p. 278 Štefánikova č. o. 40,  k. ú. Smíchov, stojícího na pozemku parc. č. 96, k.ú. Smíchov   

2.         schválit realizaci záměru prodeje bytových jednotek č. 278/01-04, 278/06-13, 278/15, domu č.p. 278 Štefánikova č. o. 40,  k. ú. Smíchov, včetně podílů na společných částech domu č.p. 278, pozemku parc. č. 96 (zastavěná plocha a nádvoří), k.ú. Smíchov, vymezených prohlášením vlastníka oprávněným nájemcům bytů, za kupní ceny dle znaleckého posudku č. 1675-03/2012 z 10.5.2012, dle “Zásad pro prodej bytů Městské části Praha 5”   

  

 

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy

 

 

 

 

Začátek zasedání:

15.00 hod.

 

 

Konec zasedání:

16.00 hod. 

 

Za návrhovou komisi:

 

 

Příloha: Prezenční listina

 

  Příští zasedání KMaP se koná 28.6.2012 od 15.00 hod. v 6.patře budovy Štefánikova, zasedací místnost Zastupitelstva MČ Praha 5.

 

 

 

Za správnost zápisu:                                                                Ověřil:

Marcela Končolová                                                          Bc.Miloslav Mrštík

 tajemnice  KMaP                                                              předseda KMaP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva