Zápis 10. zasedání Komise mediální ze dne 8.6. 2012

26/06/2012

Zápis 10. zasedání Mediální komise dne 8.6. 2012

 

Přítomni: Jana Mrázková, Ing. Richard Kopáček, Karel Novotný, Mgr. Martina Atlasová,
Ing. Jiří Vejmelka, Bc. Miloslav Mrštík

 

Hosté: Bc. Luděk Sefzig

 

Zahájení: komise je usnášeníschopná plným počtem hlasů

 

1.Schválení zápisu 9. zasedání Mediální komise

Mediální komise

schvaluje

zápis 9. zasedání Mediální komise                                          6/0/0

 

 

2. Schválení programu 10. zasedání Mediální komise

Mediální komise

schvaluje

program 8. zasedání  Mediální komise                                  6/0/0

 

3 . Kontrola úkolu z minulého zasedání

Viz bod 6

 

4. Hodnocení červnového čísla Pětka pro vás

Došlo k chybě tisku, Mgr. Diana Bubníková není radní  –viz str. 28 článek o CMP

Mediální komise

Konstatuje                                                                                       6/0/0

že číslo je hodnoceno  kladně

 

5. Podněty, návrhy témat pro červencové číslo Pětka pro vás

Výsledky ankety Cestování

Škola Weberova (sport)

Infocentrum

Radlická radiála

Téma čísla: elektromobilita, zóny

Rozhovor: E. Plicková

Dragon Boats (podílí se ÚMČ Praha 5)

Primátorky

Veslařský klub

Cyklostezky v Praze 5, cyklodoprava

(návrh M. Mrštík, R. Kopáček: bylo by vhodné přidat mapy)

Přidat odkaz na mapu sportovišť

Politikum: Jak vnímáte situaci v oblasti cyklodopravy v Praze 5?                               6/0/0

Greyhound Park Motol – funguje pro širší spektrum aktivit, ověří J. Mrázková

a podá informaci.

 

6. TVP 5

Bc. Luděk Sefzig představil plán reportáží do konce července.

Komise mediální

bere na vědomí                                                                                                                             6/0/0

 

 

 

7. Status Mediální komise

Předsedkyně J. Mrázková předložila návrh statusu komise.

Komise mediální

projednala                                                                                        6/0/0

návrh statusu komise mediální

 

a

 

Mediální komise

schvaluje                                                                                           6/0/0

status Komise mediální

 

 

8. Jednací řád komisí

Komise mediální

schvaluje                                                                                           6/0/0

návrh Jednací ho řádu komisí předložený RMČ

 

9. Plán zasedání komise na léto

Vzhledem k plánu dovolených bude Mediální komise zasedat v létě takto:

22.6.

20.7.

24.6.

V prvním týdnu zašle OVV informace členům Mediální komise o přípravě aktuálního čísla.

 

10. Různé

Není žádný příspěvek.

 

Přílohy na Intranetu u Zápisu

 

Zápis: T. Fulajtárová

Ověřila: J. Mrázková

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě