Zápis 1. zasedání Mediální komise 2012 13.1. 2012

19/01/2012

Zápis 1. zasedání Mediální komise konané 13.1. 2012

 

Přítomni: Bc. M. Mrštík ,Michal Šesták, Ing. R. Kopáček, K. Novotný, A. Martínek, Ing. Ondřej Velek
Omluven: Bc. Lukáš Herold,

Hosté: Mgr. Jana Skalová, Bc. Luděk Sefzig, M. Dudek

 

1.Schválení  zápisu z 23. zasedání MK

zápis 23. zasedání  2011

schválen

Usnesení schváleno 6/0/0 hlasy

 

2. Schválení programu  1. zasedání MK

program 1. zasedání  2012

schválen

Usnesení schváleno 6/0/0 hlasy

 

3. Žádost Kulturní komise

Mediální komise

bere na vědomí

žádost Kulturní komise  RMČ, předseda MK odpoví písemně Kulturní komisi

Usnesení schváleno  6/0/0 hlasy

 

4.Kontrola úkolů z minulého zasedání Mediální komise

Komunikační manuál

Mediální komise

bere na vědomí

informaci Bc. Luďka Sefziga

Usnesení schváleno 5/0/1 hlasy

 

5. Hodnocení  Pětky pro vás 1/2012

Mediální komise

bere na vědomí

číslo Pětka pro vás 1/2012 s drobnými výhradami

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy

 

6. Pětka pro vás ÚNOR 2012 – podněty a návrhy obsahu od členů MK

Podněty Ing. Velka k již projednávaným tématům: Proměny Smíchovského nádraží (kontaktovat Ing. Homolu)

Šalamounka – vznik zooparku (nyní projednává do konce ledna 2012 Komise územního rozvoje)

Přibližný počet občanů hlasujících v anketě: 400

Politikum (únor): téma Hazard a herny. Přesná otázka bude dopracována OVV.

Anketa: 5 rozložených otázek na téma „hazard“, přesné otázky budou zpracovány (připraví OVV).

Mediální komise

bere na vědomí

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy

 

Pro měsíc březen požádal Ing. Velek o umístění článku na téma interaktivní rozpočet – březnové číslo bude věnováno rozpočtu.

 

7.TVP5

Bc. Luděk Sefzig (OVV) předložil a okomentoval plán akcí TVP5. Zmínil znovu zvyšující se sledovanost přenosů ZMČ Praha 5 a připomněl Ples Vltavanu v Národním domě 27.1.

Je měřitelný počet diváků přenosu TVP5 v daný moment? (Ing. Velek) Zatím nelze zjistit běžným způsobem, otázku položí MK  dodavateli služby.

Mediální komise

bere na vědomí

plán akcí TVP 5

 

8. Různé

Mgr. Jana  Skalová: Průzkum veřejného mínění je již k dispozici

V únorové Pětce pro vás bude zveřejněna grafická struktura Úřadu městské části Praha 5 pro lepší orientaci občanů, v Pětce vzniknou dlouhodobé rubriky jednotlivých odborů Úřadu.

 

 

Zapsala: T. Fulajtárová

Ověřil: Bc. Miloslav Mrštík

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě