Bc. Zdeňka Tomšíčková

Organizační struktura

Odbor přípravy a realizace investic
Oddělení přípravy investic

Funkce

vedoucí oddělení

Kontaktní informace

Telefon: 257000477
E-mail: zdenka.tomsickova@praha5.cz

Kancelář

437

Nám. 14. října č. 4

150 22
Praha 5