Ing. Pavel Richter

pavel-richter

Organizační struktura

Zastupitelstvo a rada
Zastupitelstvo

Funkce

člen zastupitelstva, člen Výboru pro územní rozvoj, člen Výboru dopravního

Strana

TOP 09

Kontaktní informace

Telefon:
E-mail: pavel.richter@praha5.cz