JUDr. Mgr. Pavel Radovan Viglaský, MPA

Organizační struktura

Odbory a oddělení
Odbor Kancelář městské části

Funkce

zástupce tajemnice, vedoucí odboru KMČ

Kontaktní informace

Telefon: 257000505
E-mail: pavelradovan.viglasky@praha5.cz

Kancelář

212

Štefánikova 13 a 15

150 22
Praha 5